Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienter i SÄBO med oförändrat vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från sjukhus Hur hanteras det mellan kommun sjukhus idag? Uppdrag från LG 30/5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienter i SÄBO med oförändrat vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från sjukhus Hur hanteras det mellan kommun sjukhus idag? Uppdrag från LG 30/5."— Presentationens avskrift:

1 Patienter i SÄBO med oförändrat vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från sjukhus Hur hanteras det mellan kommun sjukhus idag? Uppdrag från LG 30/5

2 Kommun Hanteras dessa patienter i KLARA SVPL idag? Ja, eftersom vårdbegäran alltid skickas. Inte alltid Generellt kommunikation per telefon och inte i KLARA SVPL. Vem avgör om och när patienten kan komma tillbaka? Ansvarig SSK på boendet Sjukhuset avgör Personal på boendet (befogenhet?) Går denna person / funktion lätt att nå per telefon? Ja, om korrekta kontaktuppgifter finns.

3 Kommun Tas dessa patienter emot endast dagtid eller även vid andra tidpunkter? Sjukhuset tar sällan kontakt annat vardagar dagtid. Vårdplaneras patienter på SÄBO? Nej, i princip aldrig. Nej, endast telefonkontakt både vi förändrat och oförändrat behov. Vårdplan upprättas vid behov. Hur se du på att använda funktionen OFVI i KLARA SVPL? -Risker? -Fördelar? -Övrigt? Risk för spridning till andra målgrupper. Ingen skillnad för patienter i SÄBO

4 Vad säger primärvården? I IT-stödet KLARA SVPL är idag inte tvingande att ange om patienten har HSV eller inte. Detta är ett regionalt ställt krav från offentliga primärvården och är en förutsättning för att man ska säga ja till att använda funktionen OFVI. (AU för SVPL)

5 Vad säger sjukhuset? Bekräftar den bild kommunerna ger. Stor variation inom sjukhus - mellan kommuner. Avgörande att korrekta kontaktuppgifter finns. Risker? Används vid fel tid och till fel patienter. Stort ansvar för sjukhuset att informera. Viktigt även via chefsleden, APT mm Korrekt bedömning. Fördelar? Underlätta arbetet. Förbättrad dokumentation i KLARA SVPL för denna patientgrupp.

6 Viktiga faktorer ”Rätt” kontaktuppgifter i KLARA SVPL Avgörande för att rätt person kontaktas av sjukhuset. Samsyn inom och mellan kommunerna angående rutiner för vilka kontaktuppgifter som ska anges. Personal på SÄBO följer riktlinjer för vem som får ta beslut. Information viktig

7 Pilot LGS området Avslutas 2012-10-31 Tillägg efter LG 2012-10-11 –Pilot förlängd till juni 2013 Slutrapport framtagen. Skall godkännas.


Ladda ner ppt "Patienter i SÄBO med oförändrat vård- och omsorgsbehov vid utskrivning från sjukhus Hur hanteras det mellan kommun sjukhus idag? Uppdrag från LG 30/5."

Liknande presentationer


Google-annonser