Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Länsgruppen för fallprevention.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Länsgruppen för fallprevention."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Tillsammans kan vi minska antalet fall och fallskador i Jönköpings län. Enkla åtgärder kan spara både lidande och resurser. Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning!

2 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Bespara lidande för individen genom att förebygga:  Rädsla  Frakturer  Smärta  Nedsatta funktioner  Försämrad livskvalitet  För tidig död Varför?

3 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Spara resurser. Det krävs mindre för att förebygga än att behandla! Vårdkostnaderna för fallskadorna i Jönköpings län beräknas till 480 miljoner kronor. Kostnaderna fördelas ungefär lika mellan Landstinget och kommunerna. Varför?

4 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Alla är viktiga! Var och en kan göra skillnad - ett synsätt att bära med sig i det egna arbetet. Vem gör det viktiga arbetet?

5 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län  Befolkningen  Äldre  Individer med risk för fall  Individer med risk för fallskador Målgrupper

6 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län A Främja hälsa B Förhindra risker för fall C Förhindra fall D Förhindra skador vid fall Behovsnivåer

7 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Modell för arbetet BefolkningenÄldreIndivider med risk för fall Individer med risk för fallskador

8 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Främja tillgång till  Näringsriktig mat.  Aktivitet och träning efter förmåga.  Social gemenskap.  Bra boende och miljö  Natur och kultur.  Stöd för rökstopp och måttlig alkoholkonsumtion. Foldern ”Goda vanor för att förebygga fallskador” innehåller konkreta och bra tips Behovsnivå A

9 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Behovsnivå B Översyn och råd om hjälpmedel för  Syn- och hörselproblem.  Funktionsnedsättningar.  Att minska olycksrisken.  Risker i närmiljön.

10 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Behovsnivå C Vårdteam arbetar med:  Regelbundna träffar och upprätta vårdplan vid behov  Bedömning av fallrisk - Downton fallrisk index. Åtgärder i vårdplanen:  Individuell träning av styrka, balans och rörelse.  Ge information om sjukdom, behandling och om hur fallrisk minskas.  Diagnostisering och behandling av sjukdom.  Se över läkemedel, personlig utrustning och hjälpmedel. Uppföljning:  Fallrapport och dokumentation som följs upp genom vårdkedjan

11 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Behovsnivå D Identifiera behov/ordination av:  Höftskyddsbyxa.  Larm vid säng.  Grindar och sänkt säng.  Förebyggande tillsyn.  Begränsning av individens rörlighet. Identifiera orsak till oro som kan vara:  Törst, hunger, smärta mm  Urinvägsinfektion eller annan infektion

12 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Grundtanken är att individen har samma behov oavsett var man befinner sig i vårdkedjan. Individens behov styr var insatserna sker och av vem. Individen i centrum

13 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Vad händer när individens önskemål kolliderar med vår professionella bedömning av säkerheten? Beslut tas utifrån individens vilja och kunskapen i teamet. Individen/professionen – balansgång

14 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Definition på fall ”Ett fall är en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken oavsett om fysisk skada uppstått eller inte, och oavsett orsak.”

15 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Olika faktorer samspelar och påverkar risken för fall. OmgivningenAktiviteten Individen

16 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Riskfaktorer Påverkbara  Rökning  Fysisk inaktivitet  Kortisonbehandling  Hög alkoholkonsumtion  Nedsatt syn och hörsel  Fallbenägenhet  Låg bentäthet  För lite dagsljus  Näringsbrist  Låg vikt/BMI  Läkemedel Inte påverkbara  Kvinnligt kön  Ärftlighet  Kroppslängd  Menopausålder  Etnicitet

17 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län  Lindriga fallskador - 30 procent.  Allvarliga fallskador - 10 procent (av dessa är en av fem höftfrakturer) Fördelning av fallkategorier

18 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Noll fall, undernäring eller trycksår i vården som kan undvikas! Ett förebyggande arbetssätt som genomförs med struktur, systematik och synliggjorda resultat i hela Landstinget vilket innebär:  Identifiera patienter med risk  Vidta förebyggande åtgärder  Följa upp och utvärdera insatserna Vårdprevention

19 Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Resultatmått i MOA  Antal patienter > 70 år som riskbedöms genom evidensbaserade instrument  Antal av dessa som har risk för fall, undernäring eller trycksår  Antal riskpatienter som får förebyggande åtgärd  Antal patienter som får skada/brist MOA är ett kvalitetsregister för uppföljning ”Senior alert” är arbetsnamnet på utvecklings- arbetet för ett nationellt kvalitetsregister för fall, undernäring och trycksår


Ladda ner ppt "Uppdrag: färre fall - en möjlig utmaning! Länsgruppen för fallprevention Samarbete mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län Länsgruppen för fallprevention."

Liknande presentationer


Google-annonser