Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

att förebygga fall, trycksår och undernäring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "att förebygga fall, trycksår och undernäring"— Presentationens avskrift:

1 att förebygga fall, trycksår och undernäring
Vårdprevention att förebygga fall, trycksår och undernäring Projektledare Monica Forsberg Viveca Lundmark

2 Vårdprevention Undvika fall, trycksår och undernäring för 65 år och äldre

3 Varför dessa områden Stort mörkertal Stort lidande för den äldre
Finns evidens kring områdena De hör ihop Dagens arbetssätt otillräckliga

4 Fall I Sverige vårdas över 70 000 på sjukhus pga. ett fall
Vanligast bland äldre och vid diagnoser Stroke, demens och höftfraktur De flesta fall sker nattetid

5 Fall Ett fall kan orsaka lidande, fysisk skada och även dödsfall
Över 1 000 personer dör i Sverige pga. fall Fallolyckor är det vanligaste orsaken till skada hos personer över 60 1/3 av alla hemmaboende över 65 år faller någon gång under ett år, hälften av dessa faller gör det mer än en gång Fallolyckor är 3 gånger vanliga hos individer som vistas på institution jämfört med hemmaboende

6 Fall Fallskador kostade samhället ungefär 4,8 miljarder kr (år 2000)
Varje år drabbas ungefär 19 000 äldre av höftfraktur, de allra flesta till följd av fall En höftfraktur kostar för sjukvården 200 000 kr

7 Trycksår Mer än var 5:e patient som vårdas på sjukhus har trycksår

8 Undernäring Var 3:e patient som vårdas på sjukhus eller boende är undernärd Undernärd leder till försämrad sårläkning, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner

9 Konsekvenser av undernäring
Ökad risk för infektioner Förlust av muskler – svaghet, nedsatt rörelseförmåga, nedsatt förmåga till rehabilitering Ökad risk att utveckla sår i huden och försämrad sårläkning Glömska – förvirring – apati Ökade medicinska kostnader Ökad sjuklighet och dödlighet

10 Nutrition Den svenska sjukvården kan spara miljard kr per år med förbättrad mat och nutritionsrutiner

11 Vi vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer
En vision är: Inga vårdtagare faller Inga vårdtagare får trycksår Inga vårdtagare blir undernärda Målet är att tidigt identifiera ALLA vårdtagare som är 65 år och över med risk Införa ett synsätt och en metodik som fungerar både för vardagsförändringar och mer långsiktiga strategier

12 Riskbedömningsinstrument
Downton Fall Risk Index – fall SF MNA – nutrition Modifierad Nortonskala – trycksår

13 ”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka nya vyer och platser utan att se det gamla med nya ögon” (Marcel Proust)


Ladda ner ppt "att förebygga fall, trycksår och undernäring"

Liknande presentationer


Google-annonser