Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkoholism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkoholism."— Presentationens avskrift:

1 Alkoholism

2 Alkohol och tobak är de enda tillåtna drogerna i Sverige.
Inledning Alkohol och tobak är de enda tillåtna drogerna i Sverige. Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i västvärlden. I Sverige beräknar man att mellan och personer har alkoholproblem. Det är få som själva inser att de har problem och därför är siffran på de som söker vård låg.

3 till familj och närstående blir också lidande av missbruket.
Vad är alkoholism? Alkoholism är när man dricker så mycket alkohol under en period att man inte följer sina dagliga rutiner och dessutom far illa både fysiskt, psykiskt och socialt. Beroende eller missbruk? När man talar om alkoholberoende handlar det om fysiska och psykiska följder för den som dricker. Hjärnan och kroppen vänjer sig vid alkoholen och det blir svårt att klara sig utan. Missbruk är när mängden har ökat och det är flera dagar i veckan man dricker. Ett missbruk påverkar livssituationen genom att man missköter sitt arbete, kör bil påverkad eller hamnar i farliga situationer som slagsmål eller sexuellt utnyttjande. Relationen till familj och närstående blir också lidande av missbruket.

4 Symptom Ökad tolerans Abstinens Återställarbehov Minnesluckor Merbegär
Kontrollförlust Lättväckt alkoholbegär Förnekelse

5

6 Vem blir alkoholist och varför?
Vem som helst kan bli alkoholist. Det är inte bara de så kallade a-lagarna som driver runt på stan som är alkoholister. Faktum är att dessa bara utgör omkring 5 % av alla alkoholister. Undersökningar visar att alkoholism är ärftligt. Kanske inte fysiskt eller psykiskt men socialt. Om föräldrar ställer hårda krav på alkoholintag minskar barnets intag vilket leder till mindre chans att denna blir beroende vid högre ålder. Det är vetenskapligt bevisat att desto tidigare man börjar med alkoholkonsumtion desto lättare är det att bli alkoholist. Om alkoholism är genetiskt ärftligt råder det delade meningar. Vissa forskare säger sig veta att det är ärftligt genom gener men ingen har ännu kartlagt dessa gener.

7 Utan alkohol skulle alltså vårdköerna bli kortare.
Hur påverkar alkohol samhället? I var fjärde sjukhussäng ligger det någon med alkoholrelaterade problem. Utan alkohol skulle alltså vårdköerna bli kortare. Var tredje av alla trafikoffer är direkt eller indirekt påverkade av alkoholism. 2000 dör varje år i Sverige på grund av alkohol eller problem relaterade till alkohol. Inom psykiatrin har hälften av alla patienterna alkoholproblem. Hälften av alla drunkningsolyckor händer vid fylla.

8 Utväg ur alkoholism? I Sverige finns det ett flertal olika organisationer som arbetar med att aktivt förebygga, men också hjälpa folk ur, alkoholism. Beroende på vilket landsting eller vilken kommun man bor i skiljer det sig marginellt på vilket sätt man erbjuds hjälp. Det vanligaste är att man via vårdcentral får en remiss till en alkohol- eller psykiatriskklinik. I vissa fall finns speciella mottagningar för personer med alkoholrelaterade problem.

9 15 år och äldre. År 1996 var siffran 8,4 liter.
År 2004 beräknades den totala konsumtionen till 10,5 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. År 1996 var siffran 8,4 liter. En ökad försäljning på Systembolaget är en betydande orsak till den ökade konsumtionen på senare år, men även försäljningen på restauranger och införseln via resor har ökat. Män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor, men även kvinnorna har ökat sin konsumtion. Anledningen till att den totala konsumtionen ökar är att vi dricker allt oftare, men mönstret om veckoslutsdrickande kvarstår. Vi dricker mest under sommaren. Av de olika alkoholdryckerna är det vin svenskar dricker mest.

10 Källförteckning


Ladda ner ppt "Alkoholism."

Liknande presentationer


Google-annonser