Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systembolagets försök med hemleverans av alkoholdrycker - en utvärdering Mats Ramstedt 1 & Thor Norström 2 STAD 1 Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systembolagets försök med hemleverans av alkoholdrycker - en utvärdering Mats Ramstedt 1 & Thor Norström 2 STAD 1 Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem."— Presentationens avskrift:

1 Systembolagets försök med hemleverans av alkoholdrycker - en utvärdering Mats Ramstedt 1 & Thor Norström 2 STAD 1 Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem Stockholms läns landsting och Karolinska institutet 2 Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

2 • Alkoholforskningen visar att en ökad tillgänglighet av alkohol som regel leder till ökad konsumtion. • Svensk tradition att forskare får utvärdera förändringar i tillgängligheten på Systembolaget, t.ex. införandet av självbetjäning (1990-tal) och lördagsöppet (2001). • Utvärderingen av försöket med hemleverans är en fortsättning på denna tradition och kommer att ge viktig kunskap när man ska ta ställning till om att ev. införa detta permanent. Inledning

3 Påverkas den totala alkoholförsäljningen; i så fall, med hur mycket? Hypotes 1. Hemleverans ersätter bara butiksförsäljning dvs. det blir ingen ökning av den totala försäljningen Hypotes 2. Hemleverans läggs till befintliga inköpsvanor alternativt rekryterar nya kunder dvs tjänsten leder till ökad total försäljning Huvudsaklig frågeställning i utvärderingen

4 FAS 1. Nov. 2012 t.om. april 2013: Analyser av data för den mer begränsade försöksverksamheten. Syftet är att få en uppfattning om vilken omfattning försäljning via hemleverans kan tänkas få – första ”indikativ” utvärdering i jan 2013. FAS 2. Hösten 2013 när hemleverans ev. drar i gång i större skala i ett större ”försöksområde” - skatta den eventuella effekten på den totala försäljningen genom att jämföra försäljningsutvecklingen i försöksområdet med försäljningsutvecklingen i ett kontrollområde. Metod – analyser av försäljningsdata

5 1.Hur ser alkoholkonsumtionen ut i jämförelse med normalbefolkningen? 2.Hur ser inköpsvanorna ut i jämförelse med normalbefolkningen? 3.Attityder till tilläggstjänsten och hur de som prövat den tycker att det fungerat. Metod: Frågeundersökning riktad till ett urval av de som utnyttjat tjänsten Ytterligare frågeställningar berör vilka det är som utnyttjar tjänsten och vad de tycker om den:

6 Preliminära resultat frågeundersökningen (42 av 91 kunder besvarade enkät i nov-dec) Alkohol via Internet 14% har under de senaste 12 månaderna beställt alkohol direkt från ett annat företag än Systembolaget, t.ex. genom Internet

7 VaruslagHemleverans- kunder Systembolagets försäljning Öl724 Cider02 Vin7852 Starkvin24 Sprit1318 Summa100 Fördelning på varuslag vid inköp på SB senaste månaden (%)

8 AUDIT • Instrument med 10 frågor som mäter 3 dimensioner av drickande • AUDIT-C: konsumtion • AUDIT-D: beroende • AUDIT-P: problem • 0-40 poäng; >7=riskabelt drickande

9 AUDIT- resultat • 9% hade >7 poäng – Samma nivå som i befolkningen • Konsumtion/vecka=4,4 glas – Samma nivå som i befolkningen

10 Avslutning Indikationer så här långt: 1.Ingen ökning av totala försäljningen 2.Alkoholvanor hos de som använder tjänsten avviker inte från befolkningens 3.Har större erfarenhet av att beställa alkohol via internet och köper mer vin • Men: viktigt att följa upp när försöket utvidgas - med den undersökningsdesign som vi får möjlighet att göra här kommer säkra slutsatser kunna dras.


Ladda ner ppt "Systembolagets försök med hemleverans av alkoholdrycker - en utvärdering Mats Ramstedt 1 & Thor Norström 2 STAD 1 Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem."

Liknande presentationer


Google-annonser