Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Andréasson Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm Stockholm, 26 Nov 2013 Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Andréasson Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm Stockholm, 26 Nov 2013 Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar?"— Presentationens avskrift:

1 Sven Andréasson Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm Stockholm, 26 Nov 2013 Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar?

2 21/08/2014  Reducera alkoholens fysiska och ekonomiska tillgänglighet  Pris, detaljhandelsmonopol, antal försäljningsställen, åldergränser med tillsyn  Trafiknykterhet  Sänkta promillegränser, slumpmässiga utandningsprover  Kort alkoholrådgivning i sjukvården  Primärvård, FHV, MVC Vad fungerar för att reducera alkoholproblem på befolkningsnivå?

3 Total consumption of alcohol in Sweden 1996 – 2004. litres 100% alkohol per person >15

4 Hur har denna utmaning mötts? Två strategier Konsumtion Medicinska, sociala, ekon. konsekvenser Lagstiftning och kontroll Hälsofrämjande insatser: normer och värderingar

5 Staten Nationella Media kampanjer Kommuner Läns- styrelserna Nationell handlingsplan

6 21/08/2014 Sex försöks- kommuner

7 21/08/2014 Studiedesign  Del I: processtudie Lokala politiker, samordnare, tjänstemän, praktiker, polis Resultat: Ökat engagemang Ökad systematik Mer samverkan Bredare synsätt: från enbart ungdomar till hela befolkningen

8 Social and emotional training Örebro prevention program Strengthening parents program KOMET parents program Parental steps Parental power Responsible beverage service RBS RBS for students Drink-drive campaigns SMADIT program for DUI offenders Brief intervention in primary care Brief intervention during pregnancy Sex försökskommuner

9 21/08/2014  Tillgänglighet  Konsumtion  Skador Del II: Effektstudie Survey och registerdata Inga effekter sågs på någon av de indikatorer som studerades

10 21/08/2014 Problemdrickande vuxna Riskbruk (≥14/v; ≥ 9/v) Beroende ≥3 ICD kriterier

11 21/08/2014 Girls 14 – 19 Pojkar 14 – 19 Hospital admissions for alcohol intoxication among teenagers

12 Hypotes Pilot studie Efficacy studie Effectiveness studie 1. Evidensbaserade program? Varför ses inga effekter på konsumtion och skador? Social and emotional training Örebro prevention program Strengthening parents program KOMET parents program Parental steps Parental power Responsible beverage service RBS RBS for students Drink-drive campaigns SMADIT program for DUI offenders Brief intervention in primary care Brief intervention during pregnancy

13 21/08/2014 Orkidéer eller maskrosor?

14 En oväntad utveckling

15 21/08/2014 Binge drinking 2004 – 2009 Andelen som storkonsumerar 1g/v eller oftare Källa: Leifman & Ramstedt SorAD/STAD 2009

16 21/08/2014 Förskjutning i allmänna opinionen

17 Struktur för lokal alkoholprevention MVC/ / Föreningar Samordnare Skola Företagshälsovård Arbetsplatser MVC/MHV Ungdoms- kultur Tillgänglighet/ tillsyn

18 21/08/2014 1.Samhällen kan engageras för att begränsa alkoholproblem. Detta kräver en nationellt finansierad infrastruktur med lokala och regionala samordnare. 2.Det finns inget stöd för att hälsofrämjande program har lyckats sänka konsumtionen på befolkningsnivå 3.Förändrad alkoholopinion har lett till minskad konsumtion och högre acceptans för restriktiv politik. 4.För att få starkare effekter på konsumtion och skador krävs ett fokus på effektiv policy: Pris och fysisk tillgänglighet Begränsa antalet serveringstillstånd och serveringstider Slumpmässiga nykterhetskontroller i trafiken Kort rådgivning i sjukvården 5.Utveckla och stärk kapaciteten för andra preventionsprogram Slutsatser

19 21/08/2014


Ladda ner ppt "Sven Andréasson Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm Stockholm, 26 Nov 2013 Alkoholpolicy och hälsofrämjande arbete i Sverige: vad fungerar?"

Liknande presentationer


Google-annonser