Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beroende och den växande hjärnan Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beroende och den växande hjärnan Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet."— Presentationens avskrift:

1 Beroende och den växande hjärnan Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet

2 Agenda  Epidemiologi  Varför?  Beroendets biologi  Den växande hjärnan  Effekter av alkohol och cannabis  Vad göra?  Psykosociala metoder  Mediciner  ADHD och annan samsjuklighet  Sammanfattning

3 Epidemiologi I

4 Epidemiologi II

5 Epidemiologi III

6 Beroendets biologi Alla beroendeframkallande medel aktiverar det mesolimbiska dopaminsystemet = hjärnans belöningssystem

7 Dopamin vid belöningar Tid Dopamin- frisättning (% av basal frisättning) 100% 1000% Beroendeframkallande droger, t. ex. amfetamin 200% Sex 150% Mat

8 Beroendeutvecklingen Koob & Le Moal: Neuropsychopharmacology 2001

9 Den växande hjärnan

10 Ungdomars ökade risk Hardin & Ernst: J Addict Med 2009

11 Alkohol och ungdomar  Ökad känslighet för alkoholförgiftning  Snabbare beroendeutveckling  Ju senare alkoholdebut, desto lägre risk för beroende  Psykosociala konsekvenser  Utvecklingspsykologi  Familj  Skola  Risk för våld och olyckor

12 Cannabis och hjärnan  Cannabisrökning försämrar arbetsminne och exekutiva funktioner  Försämrade skolresultat  Apati och depression  Schizofreni  Ungdomar särskilt utsatta Jacobsen et al. Biol Psychiatry 2007

13 Behandling I Psykosociala metoder  Tidig upptäckt och adekvat diagnostik!  Liknande psykoterapeutiska insatser som för vuxna  Motiverande samtal  KBT och Återfallsprevention  Viss evidens, god beprövad erfarenhet  Sjukhus- och institutionsvård bör vara sistahandsåtgärder Perepletchikova et al. 2008 J Child Psychol Psychiatry

14 Behandling II Mediciner  Mycket få behandlingsstudier av barn och ungdomar  Saknas medicinsk behandling för beroende av cannabis och centralstimulantia  Behandling för opiatberoende endast godkänt efter 20 års ålder

15 Samsjuklighet  Ca 100% av alla beroendepatienter har psykiska symtom  Betydligt färre har psykiatrisk sjuklighet  Depression och ångestsyndrom är vanligast, men svår psykisk störning är mest överrepresenterat  Parallell behandling av bägge tillstånden är ofta nödvändigt

16 ADHD  Utvecklingsrelaterad störning avseende uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet  Hälften har kvarstående besvär som vuxna  Påverkar hjärnans belöningssystem och är en stark riskfaktor för missbruk och beroende  Behandling med centralstimulantia tycks förebygga missbruk  Studier pågår avseende ADHD-behandling hos missbrukare

17 Sammanfattning  Missbruk hos ungdomar har länge varit ett problem, tveksamt om det ökar  Innan hjärnan vuxit färdigt finns en förhöjd risk för beroendeutveckling  Psykosocial behandling, fr.a. KBT och motiverande samtal, har bäst forskningsstöd  Samsjuklighet är inte ovanligt och bör behandlas parallellt med missbruket


Ladda ner ppt "Beroende och den växande hjärnan Joar Guterstam ST-läkare, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser