Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cannabis och hjärnans belöningssystem -med fokus på den växande hjärnan Maria Ellgren PhD Kristiansand 2 Februari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cannabis och hjärnans belöningssystem -med fokus på den växande hjärnan Maria Ellgren PhD Kristiansand 2 Februari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Cannabis och hjärnans belöningssystem -med fokus på den växande hjärnan Maria.Ellgren@gmail.com Maria Ellgren PhD Kristiansand 2 Februari 2010

2 Upplägg 1.Kort introduktion till hjärnan 2.Belöningssystemet 3.Cannabis påverkan på hjärnan och belöningssystemet 4.Cannabis som gatewaydrog

3

4 Signalsubstanser utsöndras och binder till specifika receptorer (mottagarmolekyler) på nästa nervcell.

5 Signalsubstanser, ex. Glutamat –allmän accelerator, gaspedal GABA (gamma-aminobutyric acid) –allmän bromseffekt Dopamin –rörelser, belöning Noradrenalin –stressrespons, flykt Serotonin –känsloregulator (aggressivitet, depression)

6 Upplägg 1.Kort introduktion till hjärnan 2.Belöningssystemet 3.Cannabis påverkan på hjärnan och belöningssystemet 4.Cannabis som gatewaydrog

7 Av en slump upptäcktes att om ett specifikt hjärnområde stimuleras ger det en känsla av välbefinnande. Elektricitet aktiverar nervceller så att de börjar signalera.

8

9 Hjärnans belöningssystem - mesokortikolimbiska dopaminsystemet

10 Hjärnans belöningssystem Aktiveras av •mat- och vattenintag, sex och fysisk aktivitet •beroendeframkallande droger  Känsla av välbefinnande

11 Ökad dopamin-aktivitet i nucleus accumbens injektion

12 Beroendeframkallande droger •Ökar dopaminaktiviteten i belöningssystemet •Självadministreras av djur –Dopaminaktivitet nödvändig –Stress ökar intag

13 Inte bara dopamin… •Kroppsegna opioider, endorfiner –eufori •Glutamat –drogsug •GABA •Serotonin

14 Upplägg 1.Kort introduktion till hjärnan 2.Belöningssystemet 3.Cannabis påverkan på hjärnan och belöningssystemet 4.Cannabis som gatewaydrog

15 Cannabis Sativa (hemp) hasch och marijuana

16 Cannabinoider  -9-tetrahydrocannabinol (THC) Kroppsegna cannabinoider t.ex. anandamid och 2-AG

17 THC / kroppsegna cannabinoider binder till cannabisreceptorer CB1 - finns till stort antal i hjärnanCB2 -ffa i immunsystemet inhibitoriska receptorer som leder till att nervcellens aktivitet dämpas

18 Förekomsten av cannabisreceptorer i hjärnan

19 Hjärnfunktioner rörelse koordination syn sensorik minne Belöning motivation Omdöme ”Vilja” ångest

20 VTANAc dopaminneuron GABAinterneuron cannabis och belöningssystemet CB1

21 Hjärnans belöningssystem - mesokortikolimbiska dopaminsystemet

22 VTANAc dopaminneuron DA GABAinterneuron X +THC cannabis och belöningssystemet CB1

23 cannabis ökar även frisättningen av opioider i belöningssystemet

24 Upplägg 1.Kort introduktion till hjärnan 2.Belöningssystemet 3.Cannabis påverkan på hjärnan och belöningssystemet 4.Cannabis som gatewaydrog

25 Kraftig utveckling av hjärnan sker under fosterstadiet och fortsätter under tonåren Cannabis är den mest använda drogen i vårt samhälle, speciellt bland unga Vad är konsekvenserna av cannabisbruk i unga år?

26 Risker med cannabisexponering under fosterstadiet -Kliniska studier Försämrade kognitiva funktioner, t.ex. koncentrationssvårigheter, hos barn (Fried and Watkinson 1990, Fried and Smith 2001) Foster som utsatts för cannabis visar förändringar i hjärnområden viktiga för känsloreglering, t.ex. dopaminreceptor- och enkefalin-nivåer. (Wang et al 2003, Wang et al 2006 )

27 Ökad risk för kognitiva störningar (Eherenreich et al 1999, Pope et al 2003) Risker med cannabisexponering under tonåren -Kliniska studier Ökad risk för utveckling av schizofreni, samt värre förlopp (Arseneault et al 2002, Ferguson et al 2003, van Os et al 2002, Green et al 2004, Veen et al 2004) Ökad risk för beroendeutveckling av andra droger (Yamaguchi and Kandel 1984, Ferguson and Horwood 2000, Lynskey et al 2003, Agrawal et al 2004)

28 De flesta som börjar använda cannabis är i tidiga tonåren … medan medelåldern för att börja använda amfetamin och heroin är runt 20 20 (NHSDA 2001)

29 Stöds av flertalet epidemiologiska studier (t.ex.Yamaguchi and Kandel 1984, Ferguson and Horwood 2000, Lynskey et al 2003) Orsaker •Samma underliggande faktorer? (t.ex. genetisk sårbarhet, social status, drogtillgänglighet) •Neurobiologiska förändringar? Cannabis gateway-hypothesen - Cannabisanvändning i unga år ökar risken för att falla in ett missbruk av andra droger senare i livet NH 2 CH 3

30 Orsakar cannabisbruk under perioder av aktiv hjärnutveckling förändringar i hjärnan så att den blir mer mottaglig för beroendeframkallande effekter av andra droger? Använde en råttmodell för att titta närmre på hur cannabisexponering under tonårsperioden påverkar hjärnans belöningssystem och om det förändrar känsligheten för heroinberoende Frågeställning

31 cannabis och opiater

32 Opiater (heroin, morfin, endorfiner) Aktiverar opiatreceptorer i hjärnan (My, Delta och Kappa) – inhibitoriska receptorer som minskar nervcellens aktivitet  känsla av eufori

33 Kroppsegna opioider ”endorfiner” enkefalin, beta-endorfin, dynorfin Har en viktig funktion i regleringen av sinnesstämning (förändringar vid bl.a. depression och drogberoende)

34 Ex. Möss som saknar cannabisreceptorer självadministrerar inte morfin, men däremot nikotin och kokain Råttor och apor slutar att självadministrera heroin om cannabisreceptorerna blockeras och vice versa Starka kopplingar funna i experimentella djurstudier cannabis och opiater

35 Cannabisexp. Cannabis under tonårsperioden -studiedesign Neurobiologiska studier Heroin självadministrering PND 284957102 •THC (0 or 1.5 mg/kg) one injection every third day CPP

36 Drog-självadministrering

37 Råttor exponerade för cannabis under tonårsperioden valde att ta mer heroin * * * = p<0.05 vs. vehicle control

38 conditioned place preference (CPP) koksaltmorfin (4 mg/kg)

39 Råttor som fått cannabis under tonåren var känsligare för morfinets belönande effekter ** = p<0.01 vs. vehicle control **

40 Neurobiologiska studier CP Cannabisexponering under tonåren påverkar kroppens endorfinsystem i hjärnområden som reglerar motivation och välbefinnande Kroniska effekter!

41 Sammanfattning -Cannabisexponering under tonårsperioden Humanstudier Ökad risk för kognitiva försämringar, schizofreni och annat drogberoende (gateway-effekt) Råttstudier, bl.a. Ökat heroinintag och endorfinrelaterade förändringar i belöningssystemet hos vuxna råttor stöder gateway hypotesen (Ellgren et al Neuropsychopharmacology 2006)

42 Cannabisexponering under fosterstadiet -studiedesign •THC (0 eller 0.15 mg/kg i.v.) till de dräktiga honorna Cannabisexp. Neurobiologiska studier Heroin självadministrering 2 62120 21 Postnatal day 5 Gestational day

43 Drog-självadministrering

44 Vuxna råttor som fått cannabis under fosterstadiet tog mer heroin vid låga doser De är också snabbare på att ta första dosen * = p<0.05 vs. vehicle control

45 De var också känsligare för mild stresspåverkan och ökade då sitt heroinintag * = p<0.05 vs. vehicle control

46 Vuxna råttor som exponerats för cannabis som foster sökte mer efter heroin när det inte längre var tillgängligt * = p<0.05, ** = p<0.01 vs. vehicle control maintenance extinction 1st d extinction last d saline priming heroin priming heroin + CB1 antag

47 Neurobiologiska studier CP Cannabisexponering under fosterstadiet förändrar endorfinsystemet i hjärnområden som reglerar motivation, välbefinnande och stress. Kroniska effekter!

48 Humanstudier Förändringar i belöningssystemet hos foster och kognitiva försämringar hos barn Råttstudier, bl.a. Opioidrelaterade förändringar i belöningssystemet hos vuxna råttor som också visar ett ökat heroinintag, ffa under inverkan av stress (Spano et al Biological Psychiatry 2006) Sammanfattning -Cannabisexponering under fosterstadiet

49 Sammanfattning -Cannabis generellt I hjärnan finns det specifika cannabisreceptorer och kroppseget cannabis (anandamid och 2-AG) Cannabis, liksom alla beroendeframkallande droger, ökar dopaminaktiviteten i belöningssystemet och ger därmed upphov till ett rus. Cannabis självadministreras av försöksdjur

50 Publikationer: Ellgren M., Spano M.S., Hurd Y.L. Adolescent cannabis exposure alters opiate intake and opioid limbic neuronal populations in adult rats. Neuropsychopharmacology 2007 Mar;32(3):607-15 Spano M.S., Ellgren M., Wang X., Hurd Y.L. Prenatal cannabis exposure increases heroin seeking with allostatic changes in limbic enkephalin systems in adulthood. Biological Psychiatry 2007 Feb 15;61(4):554-63 Professor Yasmin Hurd, Psychiatry and Pharmacology & Systems Therapeutics, Mount Sinai School of Medicine, New York, U.S.A. yasmin.hurd@mssm.edu Studierna finansierades med anslag från National Institute of Drug Abuse (NIDA), NIH, U.S.A.

51 Råttor exponerade för cannabis under ”tonårsperioden” visar ett ökat uttryck av enkefalin mRNA i Nucleus Accumbens * = p<0.05 vs. koksalt *

52 Maria Ellgren Oslo 10 Nov 2006 Hjärnans belöningssystem - mesokortikolimbiska dopaminsystemet

53 Maria Ellgren Oslo 10 Nov 2006 Råttor exponerade för cannabis under ”tonårsperioden” visar en ökad myOpioid- receptorfunktion i VTA * = p<0.05 vs. vehicle control *

54 VTANAc dopaminneuron DA GABA interneuron X + morfin heroin och belöningssystemet MOR Maria Ellgren Oslo 10 Nov 2006

55 Cannabis under fosterstadiet ökar uttrycket av enkefalin mRNA i nucleus accumbens och amygdala ** *** ** = p<0.01, *** = p<0.001 vs. koksalt

56 The latency to the first lever press at the initiation of a session was shorter in cannabis exposed off-springs. * = p<0.05 vs. vehicle control VehicleTHC

57 Paper II -Results Proenkephalin mRNA expression Expression of pro-enkephalin mRNA was increased in the nucleus accumbens shell in adult rats exposed to cannabis during adolescence, even after 45 days of heroin self-administration. ** = p<0.01 vs. respective vehicle control CP dpm/mg A, PND 57; B, Following heroin self-administration, PND 103 1.,NAc shell; 2, Nac core; 3, CP

58 Paper II -Results µOR function DAMGO-stimulated [ 35 S]GTP  S was increased in the substantia nigra and the ventral tegmental area in adult rats exposed to cannabis during adolescence * = p<0.01 vs. vehicle control * * * *

59 Paper IV -Results Proenkephalin mRNA expression Newborn cannabis exposed rats had decreased PENK mRNA expression in the NAc, whereas an increase was evident in adulthood in the NAc shell and core, CeA and MeA. * = p<0.05, ** = p<0.01, *** = p<0.001 vs. vehicle control VehVeh THCTHC

60 Paper IV -Results µ opioid receptor function Adult rats prenatally exposed to cannabis had increased µOR function in the substantia nigra and decreased levels in the nucleus accumbens shell * = p<0.05, ** = p<0.01 vs. vehicle control

61 Summary of the opioid alterations in limbic brain regions associated with regulation of reward and stress NAc shellcore ExtA BSTCeA VP VTARewardStress µOR  µOR  PENK  Glutamate Dopamine GABA Prenatal THC exposure Adolescent THC exposure MeA PENK 

62 Maria Ellgren Oslo 10 Nov 2006 21% av europeiska skolungdomar har använt cannabis (ESPAD rapporten, Hibell et al 2004) Under tonårsperioden sker kraftig utveckling av hjärnan  extra känslig för yttre påverkan


Ladda ner ppt "Cannabis och hjärnans belöningssystem -med fokus på den växande hjärnan Maria Ellgren PhD Kristiansand 2 Februari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser