Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandlingsriktlinjer vid impetigo Hela dokumentet finns på läkemedelsverkets hemsida, www.mpa.se, under publikationer: Information från läkemedelsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandlingsriktlinjer vid impetigo Hela dokumentet finns på läkemedelsverkets hemsida, www.mpa.se, under publikationer: Information från läkemedelsverket."— Presentationens avskrift:

1 Behandlingsriktlinjer vid impetigo Hela dokumentet finns på läkemedelsverkets hemsida, www.mpa.se, under publikationer: Information från läkemedelsverket 2:2003

2 Bakgrund Rapporter om ökande förekomst av impetigo orsakad av fusidinsyra-resistenta stafylokocker→ Begränsade behandlingsalternativ

3 Epidemiologi Förekomsten av impetigo i samhället är okänd. Vanligare? Svårare? Vanligast hos barn 0-12 år Vanligast under perioden juli-september

4 Klinisk bild Ytlig hudinfektion m. blåsbildning –Icke-bullös Ffa S aureus, ibland grupp A streptokocker Kortvarig blåsbildning→gula krustor Ansikte,extremiteter –Bullös Huvudsakl. S aureus Dessa bildar exfoliativa toxiner → progredierande blåsbildning, allvarligare infektion Bålen, snabb spridning

5 Resistens-fusidinsyra 1999 noterades i södra Sverige ökad förekomst av fusidinsyraresistenta stafylokocker isolerade från pat med impetigo Retrospektiv studie i 8 län 1992-2001→ klonal spridning i hela landet Kristianstad 1999-2002-uppmaning odla alla pat med impetigo: –Ffa stafylokockgenes, fusidinsyraresistens ssk hos barn 0-12 år –60 % fusidinsyraresistens juli-september Österlund A, et al. Scand J Infect Dis 2002;34:729-34

6 Resistens-fusidinsyra Paralellt med resistensökningen-kraftigt ökad användning av fusidinsyrakräm: Barn 0-12 år-ökning 4-12 g /1000 inv Individer >12 år-ökning 3-6 g/1000 inv –Fortsatt användning av fusidinsyrakräm underlättar sannolikt fortsatt spridning av stammen

7 Resistens-mupirocin Internationella rapporter: –Resistensutveckling hos sjukhusisolat av stafylokocker vid hög mupirocin-användning –Spridning på sjukhus av MRSA-stammar med samtidig mupirocin-resistens –Epidemisk MRSA-stam med mupirocinresistens Sverige??? –Lund, 2000 (100-tal isolat): 10 % resistens hos KNS- isolat på avd. där mupirocin användes –Resistensgen överförbar mellan stafylokockarter

8 Behandling A) Begränsad, icke-bullös impetigo Oftast lindrig sjd, självläkande förlopp, odling ej nödvändig Hygienråd LOKAL behandling: –Noggrann uppblötning och rengöring av ev. krustor med tvål och vatten –EJ fusidinsyra-pga aktuell resistenssituation –EJ mupirocin-bör pga risk för resistensutveckling reserveras för eradikering av MRSA-bärarskap

9 Behandling B) Utbredd/progredierande impetigo, ofta den bullösa formen samt impetigo som inte svarat på lokalbehandling –Hygienråd –Peroral antibiotikabehandling, 7 dagar –Bör täcka stafylokocker: 1) Flukloxacillin/dikloxacillin alt. cefadroxil/cefalexin (vuxna/barn) 2) Klindamycin (pc-allergi)

10 Recidiv Enstaka: Smittspårning Analys av social situation Ånyo hygienråd. Följsamhet? Ny antibiotikakur. Beh. även anhöriga med kliniska symtom Upprepade, trots upprepade kurer och hygienråd: Remiss t. barn/infektionsklinik?


Ladda ner ppt "Behandlingsriktlinjer vid impetigo Hela dokumentet finns på läkemedelsverkets hemsida, www.mpa.se, under publikationer: Information från läkemedelsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser