Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandlingsriktlinjer vid impetigo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandlingsriktlinjer vid impetigo"— Presentationens avskrift:

1 Behandlingsriktlinjer vid impetigo
Hela dokumentet finns på läkemedelsverkets hemsida, under publikationer: Information från läkemedelsverket 2:2003

2 Bakgrund Rapporter om ökande förekomst av impetigo orsakad av fusidinsyra-resistenta stafylokocker→ Begränsade behandlingsalternativ

3 Epidemiologi Förekomsten av impetigo i samhället är okänd. Vanligare? Svårare? Vanligast hos barn 0-12 år Vanligast under perioden juli-september

4 Klinisk bild Ytlig hudinfektion m. blåsbildning Icke-bullös Bullös
Ffa S aureus, ibland grupp A streptokocker Kortvarig blåsbildning→gula krustor Ansikte,extremiteter Bullös Huvudsakl. S aureus Dessa bildar exfoliativa toxiner → progredierande blåsbildning, allvarligare infektion Bålen, snabb spridning

5 Resistens-fusidinsyra
1999 noterades i södra Sverige ökad förekomst av fusidinsyraresistenta stafylokocker isolerade från pat med impetigo Retrospektiv studie i 8 län → klonal spridning i hela landet Kristianstad uppmaning odla alla pat med impetigo: Ffa stafylokockgenes, fusidinsyraresistens ssk hos barn 0-12 år 60 % fusidinsyraresistens juli-september Österlund A, et al. Scand J Infect Dis 2002;34:729-34

6 Resistens-fusidinsyra
Paralellt med resistensökningen-kraftigt ökad användning av fusidinsyrakräm: Barn 0-12 år-ökning 4-12 g /1000 inv Individer >12 år-ökning 3-6 g/1000 inv Fortsatt användning av fusidinsyrakräm underlättar sannolikt fortsatt spridning av stammen

7 Resistens-mupirocin Internationella rapporter: Sverige???
Resistensutveckling hos sjukhusisolat av stafylokocker vid hög mupirocin-användning Spridning på sjukhus av MRSA-stammar med samtidig mupirocin-resistens Epidemisk MRSA-stam med mupirocinresistens Sverige??? Lund, 2000 (100-tal isolat): 10 % resistens hos KNS-isolat på avd. där mupirocin användes Resistensgen överförbar mellan stafylokockarter

8 Behandling A) Begränsad, icke-bullös impetigo
Oftast lindrig sjd, självläkande förlopp, odling ej nödvändig Hygienråd LOKAL behandling: Noggrann uppblötning och rengöring av ev. krustor med tvål och vatten EJ fusidinsyra-pga aktuell resistenssituation EJ mupirocin-bör pga risk för resistensutveckling reserveras för eradikering av MRSA-bärarskap

9 Behandling B) Utbredd/progredierande impetigo, ofta den bullösa formen samt impetigo som inte svarat på lokalbehandling Hygienråd Peroral antibiotikabehandling, 7 dagar Bör täcka stafylokocker: 1) Flukloxacillin/dikloxacillin alt. cefadroxil/cefalexin (vuxna/barn) 2) Klindamycin (pc-allergi)

10 Recidiv Enstaka: Upprepade, trots upprepade kurer och hygienråd:
Smittspårning Analys av social situation Ånyo hygienråd. Följsamhet? Ny antibiotikakur. Beh. även anhöriga med kliniska symtom Upprepade, trots upprepade kurer och hygienråd: Remiss t. barn/infektionsklinik?


Ladda ner ppt "Behandlingsriktlinjer vid impetigo"

Liknande presentationer


Google-annonser