Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärnan Och Dess Belöningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärnan Och Dess Belöningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Hjärnan Och Dess Belöningssystem
Moa Bjerner, ST-läkare Kalix VC, Jourläkare Akutmottagningen Kalix Sjukhus

2 Hjärnans Belöningssystem

3 Hjärnans Belöningssystem
Utvecklat via evolutionen (Nucleus accumbens) Dopamin Centrum i hjärnan för välbehag, glädje, tillfredsställelse =Överlevnadssystem som gör oss ”höga” på naturliga belöningar så som mat, dryck och sex Aktiveras av ALLA beroendeframkallande droger såsom alkohol, nikotin, heroin, amfetamin, cannabis.. Ca 5-10% av befolkningen kräver starkare belöningar än de naturliga för att ”mätta” systemet = sårbarhet för beroendeutveckling!

4 Studier av Hjärnan

5

6 Djurstudier Strömberoende råtta Överlevnadsinstinkten utslagen!

7 Akuta Effekter Av Alkohol
Initialt stimulerande verkan (dock hämmande vid högre koncentrationer). Eufori/hämningslöshet sänkt ångestnivå Höjd smärttröskel Nedsatt känsla för kyla, smak och lukt Sämre motorik, minne, koncentrationsförmåga, tids-och rumsuppfattning. = Sämre omdöme!

8 Hur full vill man bli? 0,2-0,3 promillle – endorfinpåslag, värmekänsla, avspänning, minskad självkritik, sänkt reaktionshastighet och precision. 0,5-0,6 – nedsatt hämning, sämre omdöme, sämre förmåga att ta in information 0,8 – upplevs berusad, långsammare reflexer, överdrivna rörelser, högljudd, nedsatt synförmåga

9 Hur full vill man bli? 1,0 – Svårt att gå stadigt, sluddrig
1,5 – Packad. Raglar, kräks, somnar 2,0 – Svårt att prata och gå. Dubbelseende 3,0 – Gräns medvetslöshet 4,0 – Medvetslös, risk för dödlig alkoholförgiftning.

10 Promillegränser Bilkörning
Ryssland – 0,0 Sverige, Norge, Estland, Polen – 0,2 Belgien, Danmark, Finland, Tyskland – 0,5 USA 0,1-0,2 om yngre än 21 år. 0,4-0,5 för yrkeschaufförer. 0,8 – för övrig befolkning i samtliga delstater. Storbritannien, Kanada, Malta – 0,8 Kongo, Laos, Etiopien, Dom.Republiken – Ingen lagstiftning alls.

11 Hjärnans Anti-belöningssystem
Förmedlas via Amygdala och Hypothalamus, två hjärnstrukturer som reglerar olustkänslor. STRESS. Aktiveras vid fortsatt användande av drog. Vid långvarig stress till följd av t.ex. långvarigt opiatmissbruk med upprepade abstinensfaser får man påverkan på stressystemet så att det ständigt är påslaget med ökad ”craving” som följd.

12 Hjärnan och Belöningssystemet
Stöd i forskningen finns för att hjärnan förändras ”neuroadaptivt” vid långvarigt drogintag. Forskningen ger stöd för att den växande hjärnan är särskilt känslig för exponering av alkohol. Men: Är hjärnan redan från början förändrad och kan vi upptäcka det? Finns en särskild ”missbruksgen”? Droger och läkemedel skulle inte kunna påverka hjärnan om det inte fanns receptorer.

13 Opioid-/opiatreceptorer

14 Opioid-/opiateffekter
Det typiska för heroin är det snabba tillslaget med en snabbt insättande eufori som senare övergår i trötthet. Längtan efter en ny dos är mycket stark och kan sällan motstås.

15 Opioid-/opiateffekter
Opiater binder till my-receptorn och ger dess karaktäristiska effekt med initial eufori, och senare sedering. Ger också förstoppningssymtom Smärtfrihet Nedsatt andning vid högre doser

16 Genetisk Variation Stöd i forskningen för att variationer i opiatreceptorn kallat 118A kan ge olika sårbarhet för opiater talande för att det kan vara lättare för att det kan vara lättare för en del individer att fastna i missbruk .

17 Varför har hjärnan knarkreceptorer?

18 Cannabis vs Choklad

19 Hjärnans Neuron Hjärnans nervsignaler förmedlas av elektriska och kemiska händelser i hjärnan. De kemiska budbärarna utgörs av signalsystem som delvis har kända funktioner. Dessa kemiska budbärare drabbas av alkohols och drogers negativa effekter.

20 Signalsubstanser GABA – hämmande, ”hjärnans bromspedal”
Glutamat – stimulerande, ”gaspedal” Dopamin – lustupplevelser Acetylkolin – kognitiva funktioner Serotonin – stämningsläge, ångestkänslor Noradrenalin – T ex kroppsliga reaktioner

21 GABA vs.Glutamat I normalläget balans mellan ”gas” och ”broms” i systemet. Vid låg dos alkohol excitation, vid hög dos sedation. Vid kroniskt alkoholintag förändras hjärnan och ”ställer in sig”, återigen balans GABA-glutamat. Kroppen vänjer sig vid den höga sederande dosen. Toleransutveckling! Kroniker som slutar dricka = Bromsen släpper!

22

23 Abstinens Inträder då ruset upphör och bakruset tar vid.
Pågår från 2-3 timmar till 4-5 DAGAR! Lätt form: Illamående, kräkningar, irritabilitet, sömnstörningar, hjärtklappning, darrningar.. Svår form: Hallucinationer (syn/röst/paranoia), Puls-/blodtrycks-/temperatur-ökning. EP-anfall. Delirium Tremens – efter 1-2 dygns abstinens. Hög dödlighet! – uttorkning, trauma, infektioner

24 ”Black out” Total minneslucka, vanligen någon timme under alkoholpåverkat tillstånd. SENT fenomen. VARNINGStecken! Beror på tolerans för alkoholens narkoseffekt = kan vara vaken vid så höga alkoholkoncentrationer Att de slår ut minnesfunktionen.

25 Alkohol = ”Dirty Drug” Toxiskt organiskt lösningsmedel.
Både fett-och vattenlöslig och passerar enkelt alla kroppens biologiska membran. Alkohol verkar ej på en specifik receptor eller ett specifikt område i hjärnan.

26 Tolerans Tolerans – Upprepad tillförsel av alkohol leder till att allt större doser måste tillföras för att den ursprungliga effekten skall uppnås. Försvinner vid nykterhet/abstinens (ex: heroinister som dör i överdos 1:a dosen efter längre uppehåll).

27 Sensitisering Sensitisering – Förändringar i hjärnan gör att med tiden försvinner den lustfyllda, behagliga effekten av alkohol och ersätts av saknad, behov, ”sug”. Finns kvar LIVET UT trots nykterhet. Grunden till återfall! Triggerfaktorer – t ex klirr av is i glas kan väcka enormt sug.

28 Alkoholberoende Alkoholberoende Alkoholism = Kontrollförlustsjukdom
Brist i hjärnans kontrollsystem Stark ”vilja/karaktär” hjälper inte. Ca 10% av befolkningen sårbar. = SLUTA säga åt alkoholister att ”skärpa sig”, för det är just det de inte kan!

29 Alkohol och Tobak

30 Korssensitisering Studie på råttor som fick tillgång till H2O och Etanol (alkohol), valfri dryck! 10% drack enbart vatten 10% drack enbart alkohol 80% blev ”normalkonsumenter” MEN – om råttorna också fick tillägg av nikotin (röka) – 50% av normalkonsumenterna blev alkoholister! = Korssensitisering Beroende av en drog ökar risken för beroende av annan drog Slutsats: Tidig rökdebut ökar risk för alkoholism och andra drogproblem.

31 Tobak som Inkörsport

32 Sammanfattning Hjärnans belöningssystem finns utvecklat via evolutionen och påverkas av alla beroendeframkallande droger. Vid kroniskt drogintag förändras hjärnan, anti-belöningssystemet kopplas in i högre grad och med tiden uppstår beroende. 5-10% av befolkningen bär på en sårbarhet för beroendeutveckling. Alkoholberoende är en kontrollförlustsjukdom. Alkohol och tobak är nära förbundna och missbruk av den ena substansen ger ökad risk för missbruk även av den andra.


Ladda ner ppt "Hjärnan Och Dess Belöningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser