Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALKOHOLLAGEN (2010:1622).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALKOHOLLAGEN (2010:1622)."— Presentationens avskrift:

1 ALKOHOLLAGEN (2010:1622)

2 ALKOHOLLAGEN En social skyddslagstiftning ställer krav!
Tillståndshavaren med personal har ansvar för sina gäster Kommunen måste i första hand se till skyddet för medborgarna, inte näringspolitik, vid tillståndsgivning.

3 Skyddslagsstiftningens fokus:
ALKOHOLLAGEN Skyddslagsstiftningens fokus: Servering av alkohol ska ske så att människor inte kommer till skada Ordning och nykterhet ska råda i restaurangen Ingen servering till märkbart påverkade gäster Ingen servering till minderåriga gäster

4 Tillståndshavare Tillstånd kan vägras! TILLSTÅNDSGIVNING
Personlig lämplighet Genomgå kunskapsprov - God vandel år Ekonomisk lämplighet - Skötsam med skatter och avgifter - Finansiering Om alkoholservering p.g.a. restaurangens placering, eller av andra skäl, kan antas föra med sig störningar gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa kan tillstånd vägras.

5 Serveringslokalen TILLSTÅNDSGIVNING Överblickbar
Mat under hela serveringstiden Tillräckligt antal platser för matgäster Brandskydd

6 TILLSTÅNDSGIVNING Matservering! Restaurangen ska ha ett kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuda ett varierat utbud lagad eller på annat sätt tillredd mat.

7 MATENS INVERKAN PÅ BERUSNINGSNIVÅ
Sex stora starköl med och utan mat

8 Lokala regler i en kommun kan gälla: Serveringstid Inriktning Läge
TILLSTÅNDSGIVNING Normaltid för servering är , tider senare än kan meddelas av kommunen. Senast 30 min efter serveringstidens slut ska stället vara utrymt. Lokala regler i en kommun kan gälla: Serveringstid Inriktning Läge Överetablering

9 MYNDIGHETER Kommunen och polisen har ansvar för tillsynen över restauranger. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen i länet och ska även ge råd och stöd till kommunerna. Statens folkhälsoinstitut är central tillsynsmyndighet.

10 ANSVARIGA PÅ RESTAURANGEN
TILLSTÅNDSHAVAREN 2. SERVERINGSANSVARIG 3. SERVERINGSPERSONALEN

11 SERVERINGSANSVARIG PERSONAL
Lämplig för uppgiften 20 år Utses av tillståndshavaren Anmälas till kommunen

12 ORDNING OCH NYKTERHET, ATT TÄNKA PÅ:
Alla som serverar alkohol har ett personligt ansvar och kan straffas. Restaurangen kan förlora sitt tillstånd. Ingen överservering Ingen alkoholservering till minderåriga Inga onyktra gäster får finnas på restaurangen, t ex sluddrar, somnar, raglar, bråkar och är högljudda. Allmänt bråkiga och störande gäster ska talas till rätta eller avvisas. God ordning ska råda i restaurangen (toaletter, kök, dörr, garderoben m.m.)

13 BERUSNINGSTRAPPAN Uppfattar inte vad som händer och sker
Kraftigt berusad Märkbart påverkad Sluddrigt tal Svårt att prata begripligt - ingen röd tråd Förvirrad Somnar, svårt att väcka Svårt att kontrollera känslor Svajande gång, snubblar, faller Svårt att gå stadigt - behöver hålla i sig för at t inte falla Kräks Salongsberusad Svårt att fästa blicken Hängande ögonlock Störande för andra gäster Högljudd Överdrivet självsäker Fumlig, svårt att greppa saker Svårt att uppfatta budskap Kan slumra till Upprymdhet Hämningar minskar Får lättare att prata Sämre reaktion Yviga rörelser Högre röstläge Nykter

14 ” MÄRKBART PÅVERKAD ” En märkbart påverkad person får inte: Komma in på krogen Bli serverad alkohol Om en märkbart påverkad person är på restaurangen ska personen avvisas. Serveringspersonalen har personligt ansvar över sin servering och kan vid servering av minderårig eller märkbart påverkad gäst dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst 6 månader.

15 MINDERÅRIGA PÅ KROGEN, DETTA GÄLLER:
Får vara på krogen, men inte serveras alkohol! Begär alltid legitimation om du är tveksam! Det är förbjudet att servera alkohol till gäst om man misstänker langning!

16 VARFÖR SKA UNGDOMAR INTE DRICKA ALKOHOL?
Tål alkohol sämre – blir snabbt fulla Hjärnan har inte utvecklats färdigt Sämre på att bedöma konsekvenser Utsätts för onödiga risksituationer Risk för ökat drickande längre fram i livet

17 LEGITIMATION

18 FRÅGOR VID LEGITIMATIONSKONTROLL
Är legitimationen godkänd? Godkända legitimationer är: Sis-märkt ID-kort, svenskt körkort, EU-pass med vinröd pärm 2. Är Legitimationen giltig? Kontrollera giltighetstiden! 3. Är legitimationen förfalskad? Besiktiga kortet! Känns det äkta? Är det suddigt, har tilltufsade kanter eller på något annat sätt känns hemgjort? 4. Är det rätt person på kortet? Stämmer åldern? Lättare att se om det är rätt person, om du håller för håret på kortet med tummen. 5. Bra frågor att ställa! Vilken dag fyller du år? Vilket är ditt stjärntecken? När tog du körkort? 6. Är du fortfarande osäker? Eller uppträder personen nervöst? Nu har du gjort vad du kan och det är dags för beslut.

19 MARKNADSFÖRING AV ALKOHOL
Måttfull Ej påträngande Ej uppmana till bruk Mängdrabatt på alkohol är inte tillåtet (ex. 2 för 1) Alkoholfria drycker måste alltid erbjudas Rabatt är tillåtet om det även gäller mat och alkoholfria drycker

20 RESTAURANGENS DRYCKER
Endast de alkoholdrycker som restaurangen har tillstånd att servera, får finnas och serveras på stället. Det är förbjudet att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen!

21 INGRIPANDEN MOT TILLSTÅNDSHAVAREN
Erinran Varning Återkallelse av serveringstillståndet


Ladda ner ppt "ALKOHOLLAGEN (2010:1622)."

Liknande presentationer


Google-annonser