Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALKOHOLLAGEN (2010:1622). En social skyddslagstiftning ställer krav! • Tillståndshavaren med personal har ansvar för sina gäster • Kommunen måste i första.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALKOHOLLAGEN (2010:1622). En social skyddslagstiftning ställer krav! • Tillståndshavaren med personal har ansvar för sina gäster • Kommunen måste i första."— Presentationens avskrift:

1 ALKOHOLLAGEN (2010:1622)

2 En social skyddslagstiftning ställer krav! • Tillståndshavaren med personal har ansvar för sina gäster • Kommunen måste i första hand se till skyddet för medborgarna, inte näringspolitik, vid tillståndsgivning. ALKOHOLLAGEN

3  Servering av alkohol ska ske så att människor inte kommer till skada  Ordning och nykterhet ska råda i restaurangen  Ingen servering till märkbart påverkade gäster  Ingen servering till minderåriga gäster Skyddslagsstiftningens fokus:

4 Tillståndshavare Personlig lämplighet - Genomgå kunskapsprov - God vandel - 20 år Ekonomisk lämplighet - Skötsam med skatter och avgifter - Finansiering TILLSTÅNDSGIVNING Om alkoholservering p.g.a. restaurangens placering, eller av andra skäl, kan antas föra med sig störningar gällande ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa kan tillstånd vägras. Tillstånd kan vägras!

5 Serveringslokalen TILLSTÅNDSGIVNING • Överblickbar • Mat under hela serveringstiden • Tillräckligt antal platser för matgäster • Brandskydd

6 Matservering! Restaurangen ska ha ett kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuda ett varierat utbud lagad eller på annat sätt tillredd mat. TILLSTÅNDSGIVNING

7 MATENS INVERKAN PÅ BERUSNINGSNIVÅ Sex stora starköl med och utan mat

8 TILLSTÅNDSGIVNING Lokala regler i en kommun kan gälla: • Serveringstid • Inriktning • Läge • Överetablering Normaltid för servering är 11.00- 01.00, tider senare än 01.00 kan meddelas av kommunen. Senast 30 min efter serveringstidens slut ska stället vara utrymt.

9 MYNDIGHETER •Kommunen och polisen har ansvar för tillsynen över restauranger. •Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen i länet och ska även ge råd och stöd till kommunerna. •Statens folkhälsoinstitut är central tillsynsmyndighet.

10 1.TILLSTÅNDSHAVAREN 2. SERVERINGSANSVARIG 3. SERVERINGSPERSONALEN ANSVARIGA PÅ RESTAURANGEN

11 SERVERINGSANSVARIG PERSONAL • Lämplig för uppgiften • 20 år • Utses av tillståndshavaren • Anmälas till kommunen

12  Ingen överservering  Inga onyktra gäster får finnas på restaurangen, t ex sluddrar, somnar, raglar, bråkar och är högljudda.  Allmänt bråkiga och störande gäster ska talas till rätta eller avvisas.  Ingen alkoholservering till minderåriga  God ordning ska råda i restaurangen (toaletter, kök, dörr, garderoben m.m.) ORDNING OCH NYKTERHET, ATT TÄNKA PÅ:  Alla som serverar alkohol har ett personligt ansvar och kan straffas. Restaurangen kan förlora sitt tillstånd.

13 Märkbart påverkad Kraftigt berusad Salongsberusad Nykter Upprymdhet Hämningar minskar Får lättare att prata Sämre reaktion Yviga rörelser Högre röstläge Svårt att fästa blicken Hängande ögonlock Störande för andra gäster Högljudd Överdrivet självsäker Fumlig, svårt att greppa saker Svårt att uppfatta budskap Kan slumra till Sluddrigt tal Svårt att prata begripligt - ingen röd tråd Förvirrad Somnar, svårt att väcka Svårt att kontrollera känslor Svajande gång, snubblar, faller Svårt att gå stadigt - behöver hålla i sig för at t inte falla Kräks Uppfattar inte vad som händer och sker BERUSNINGSTRAPPAN

14 ” MÄRKBART PÅVERKAD ” En märkbart påverkad person får inte: • Komma in på krogen • Bli serverad alkohol Om en märkbart påverkad person är på restaurangen ska personen avvisas. Serveringspersonalen har personligt ansvar över sin servering och kan vid servering av minderårig eller märkbart påverkad gäst dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst 6 månader.

15 MINDERÅRIGA PÅ KROGEN, DETTA GÄLLER:  Får vara på krogen, men inte serveras alkohol!  Begär alltid legitimation om du är tveksam!  Det är förbjudet att servera alkohol till gäst om man misstänker langning!

16  Risk för ökat drickande längre fram i livet VARFÖR SKA UNGDOMAR INTE DRICKA ALKOHOL?  Tål alkohol sämre – blir snabbt fulla  Hjärnan har inte utvecklats färdigt  Sämre på att bedöma konsekvenser  Utsätts för onödiga risksituationer

17 LEGITIMATION

18 6. Är du fortfarande osäker? Eller uppträder personen nervöst? Nu har du gjort vad du kan och det är dags för beslut. FRÅGOR VID LEGITIMATIONSKONTROLL 1.Är legitimationen godkänd? Godkända legitimationer är: Sis-märkt ID-kort, svenskt körkort, EU-pass med vinröd pärm 2. Är Legitimationen giltig? Kontrollera giltighetstiden! 3. Är legitimationen förfalskad? Besiktiga kortet! Känns det äkta? Är det suddigt, har tilltufsade kanter eller på något annat sätt känns hemgjort? 4. Är det rätt person på kortet? Stämmer åldern? Lättare att se om det är rätt person, om du håller för håret på kortet med tummen. 5. Bra frågor att ställa! Vilken dag fyller du år? Vilket är ditt stjärntecken? När tog du körkort?

19 MARKNADSFÖRING AV ALKOHOL • Måttfull • Ej påträngande • Ej uppmana till bruk • Mängdrabatt på alkohol är inte tillåtet (ex. 2 för 1) • Alkoholfria drycker måste alltid erbjudas • Rabatt är tillåtet om det även gäller mat och alkoholfria drycker

20 RESTAURANGENS DRYCKER Endast de alkoholdrycker som restaurangen har tillstånd att servera, får finnas och serveras på stället. Det är förbjudet att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen!

21 •Erinran •Varning •Återkallelse av serveringstillståndet INGRIPANDEN MOT TILLSTÅNDSHAVAREN


Ladda ner ppt "ALKOHOLLAGEN (2010:1622). En social skyddslagstiftning ställer krav! • Tillståndshavaren med personal har ansvar för sina gäster • Kommunen måste i första."

Liknande presentationer


Google-annonser