Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Tar ansvar för skolans inredning och material så vi får en trivsam skola utan klotter, skadegörelse och nedskräpning. 2.Använder inte snus, tobak eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Tar ansvar för skolans inredning och material så vi får en trivsam skola utan klotter, skadegörelse och nedskräpning. 2.Använder inte snus, tobak eller."— Presentationens avskrift:

1 1.Tar ansvar för skolans inredning och material så vi får en trivsam skola utan klotter, skadegörelse och nedskräpning. 2.Använder inte snus, tobak eller andra droger inom skolans område. 3.Tar av oss uteskor när vi går in och ytterkläder i lektionssalar och restaurangen. 4.Har matro och turas om att torka bord i restaurangen. 5.Bryr oss om varandra och behandlar varandra väl. Ingen ska bli utsatt för kränkningar eller trakasserier. 6.Kallar varandra vid namn eller justa smeknamn. 7.Använder ett vårdat språk och undviker ojusta tecken/miner. 8.Lämnar farliga föremål hemma. 9.Kommer till lektioner, är i tid och har med rätt material. 10.Bidrar till arbetsro genom att bl.a. lyssna på den som har ordet, delta aktivt i arbetsuppgifter och undvika att lämna klassrummet för andra ärenden. 11.Är ärliga och fuskar inte. 12.Mobiltelefoner lämnas i skåpen eller läggs undan avstängda i ficka/väska under lektioner och i restaurangen. Mp3-spelare är under lektioner avstängda och undanlagda tills det att ansvarig lärare ger klartecken till att använda dessa. REGLER VI PÅ TUNASKOLAN TRIVSELTRIVSEL TRYGGHETTRYGGHET ARBETSROARBETSRO 2010/2011

2 1.Det man förstör är man skyldig att ersätta till sin hela kostnad. Mentor meddelar skolledningen som i sin tur tar kontakt med vårdnadshavare gällande ersättningskrav. 2.Redan vid misstanke kontaktas vårdnadshavare av mentor eller av den i personalgruppen som har misstanken. Konsekvenstrappan följs från steg 3. 3.Uppmanas av personal och/eller andra elever att ta av sig skorna. När arbetslaget får information om att en elev ofta bryter mot denna regel ska eleven informeras om detta. Eleven ska även informeras om att den efter nästa överträdelse, under en timme direkt efter avslutad skoldag, kommer att vara med och städa lämplig del av skolan. 4.Om en elev regelbundet bryter mot denna regel får eleven under en vecka, i sällskap med någon från personalen, äta efter det att övriga elever slutfört sin lunch. Fortsätter problemet utökas tiden för ovanstående konsekvens. Konsekvenstrappan följs. 5-7. Konsekvenstrappan följs och vid behov lämnas ärendet till likabehandlingsgruppen. 8.Personal uppmanar eleven att omedelbart lämna ifrån sig föremålet. Om så görs kontaktas vårdnadshavare som får komma och hämta föremålet. Om en elev vägrar att lämna ifrån sig föremålet kontaktas polis eller vid mindre akuta fall vårdnadshavare som får komma till skolan. 9.Vid skolk tar ansvarig lärare samma dag kontakt med vårdnadshavare. Konsekvenstrappan följs från steg 3. Vid omfattande skolk gör skolledningen en anmälan till socialförvaltningen. När lektionen börjar låser ansvarig lärare dörren. Läraren bedömer sedan när elever som kommer sent får komma in. Beslut om detta ska utgå från att elever som är i tid ska störas så lite som möjligt. De genomgångar och arbetsmoment som en elev p.g.a. detta missar, har eleven själv ansvar för att ta igen. Elev som tycker sig ha giltigt skäl (intyg från förälder, kurator, skolsyster, syv o.s.v.) att komma sent tar kontakt med skolledningen. Om det finns giltigt skäl följer skolledare med eleven och släpper in eleven i klassrummet. Konsekvenstrappan följs. 10.Personal försöker i möjligaste mån att uppmärksamma positiva beteenden. Om ett negativt beteende inte kan ignoreras kommer läraren att säga till eleven. Fortsätter det negativa beteendet får eleven lämna klassrummet (gäller elever i år 6-9). Ansvarig lärare söker en lösning så att eleven har tillsyn (sitta i grupprum, vara med annan klass o.s.v.). Skolledningen informeras alltid om att en elev visats ut ur klassrummet. Elev som av ansvarig lärare bedöms behöva ta igen missad lektionstid får kvarsittning motsvarande missad tid (max en timme och i direkt anslutning till skoldagen). Konsekvenstrappan följs. 11.Redovisningen ogiltigförklaras. Sista veckan varje månad erbjuds en tid för de elever som fuskat att visa sina kunskaper. Konsekvenstrappan följs från steg 3. 12.Mobiltelefon och Mp3 beslagtas för resten av skoldagen. Vid upprepade tillfällen följs konsekvenstrappan från steg 3. KONSEKVENSER TRIVSELTRIVSEL TRYGGHETTRYGGHET ARBETSROARBETSRO 2009/2010


Ladda ner ppt "1.Tar ansvar för skolans inredning och material så vi får en trivsam skola utan klotter, skadegörelse och nedskräpning. 2.Använder inte snus, tobak eller."

Liknande presentationer


Google-annonser