Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål:  Utveckla en effektivare och mer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål:  Utveckla en effektivare och mer."— Presentationens avskrift:

1 Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål:  Utveckla en effektivare och mer systematiserad samverkan i en gemensam handlingsplan.  Stärka barn och ungdomars självkänsla och främja det goda.  Upptäcka signaler hos elever för att tidigt förebygga utanförskap och minska antalet placeringar.  Erbjuda snabbare och mer ändamålsenliga stödinsatser.  Minska antalet med lång och otillåten frånvaro

2 Steg 1. Mentor elev samt vårdnadshavare Tid ca: 2-4 v. Steg 2. Mentor,arbetslag, Tid ca: 4-8 v Steg 3. Elevvårdsgrupp, beror på hur väl kartläggningen är gjord. Tid ca: 4 v Elevvårdskonferens Väntetid 4 v Steg 4. Rektor kontaktar utomstående Myndighet. Tid ca:2 v Skola ca: 4-6 mån IFO 1-3 v till 4 mån. Anmälan från skola ”Skola / IFO ovetande om varandras insatser ” Flödesschema enligt BBIC

3 Mentor 2mån Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Mentor tar kontakt med vårdnadshavare Skolk vid enstaka tillfälle Målmöte Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Nätverksmöte Uppföljningsmöte 2 v till nätverksmöte Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. Nätverksmöte Uppföljning Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

4 Mentors ansvar.  Enligt 7 kap. Skolplikt och rätt utbildning. 17§. Ska vårdnadshavare samma dag informeras om elev varit frånvarande från undervisningen.  Upplysa vårdnadshavare om att vid 5 skolktillfälle eller vid 20% frånvaro under 5 veckor leder till ett så kallat målmöte för vidare utredning.

5 Målmöte 2mån Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Mentor tar kontakt med vårdnadshavare Skolk vid enstaka tillfälle Målmöte Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Nätverksmöte Uppföljningsmöte 2 v till nätverksmöte Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. Nätverksmöte Uppföljning Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

6 Målmöte Mentor, vårdnadshavare, elev, en person från elevvårdsgrupp, IFO representant  Tydlighet i hur allvarligt man ser på problemet.  Informera om vilka möjligheter det finns till självhjälp.  Påskrift medgivandeblanketten sekretess.  Ester skanning.  Utse vilka som sköter dokumentationen i Ester.  En kontaktperson utses på skolan som eleven har förtroende för.  Sätta nytt datum för nätverksmöte inom 2-3 veckor samt utse vilka personer som ska delta vid nästa tillfälle. Finns det en sjukdomsbild bakom frånvaron kallas berörd elevhälsopersonal.  Uppdrag till elevvårdsgrupp. Utvärdera ”Ester” samt fördela uppdrag.

7 Nätverksmöte / Uppföljningsmöte 2mån Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Mentor tar kontakt med vårdnadshavare Skolk vid enstaka tillfälle Målmöte Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Nätverksmöte Uppföljningsmöte 2 v till nätverksmöte Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. Nätverksmöte Uppföljning Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

8 Nätverksmöte Nätverksledare,vårdnadshavare,elev,rektor, IFO, utsedda personer från målmöte.  Uppföljning överenskommelser. Söka självhjälp andra saker som skulle göras till nätverksmötet.  Presentera resultat Ester. Vad kan förändras utifrån skanningen?  En riskbedömning utifrån problemen, behövs det en anmälan till IFO.  Vid anmälan samverkar kontaktperson på skolan med IFO representant.  Nätverksledare sammanställer och delar ut uppdrag.  Person från IFO finns med på elevvårdgruppens möte vid behov var tredje vecka.  Ny tid för uppföljning senast inom 6 veckor.

9 Nätverksmöte / Utvärdering 2mån Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Mentor tar kontakt med vårdnadshavare Skolk vid enstaka tillfälle Målmöte Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Nätverksmöte Uppföljningsmöte 2 v till nätverksmöte Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. Nätverksmöte Uppföljning Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

10 Nätverksmöte/utvärdering Nätverksledare,vårdnadshavare,elev,rektor, IFO, utsedda personer från målmöte.  Utvärdering av överenskommelser.  Vid Soc-anmälan avstämning utifrån utredning.  Har det blivit någon förändring ? Positivt/negativt.  ”Positivt” Fortsätta med det som fungerar!  ”Negativt” Backa tillbaka utvärdera vart det gått fel. Konsultera Bedömarteamet. Det finns nu ett bra underlag att utgå från.  Fortsatt insatts utifrån utvärdering samt efter konsultation. I de bästa av världar behövs inte de sista insatserna ! I de bästa av världar behövs inte de sista insatserna !


Ladda ner ppt "Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål:  Utveckla en effektivare och mer."

Liknande presentationer


Google-annonser