Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål: Utveckla en effektivare och mer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål: Utveckla en effektivare och mer."— Presentationens avskrift:

1 Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål: Utveckla en effektivare och mer systematiserad samverkan i en gemensam handlingsplan. Stärka barn och ungdomars självkänsla och främja det goda. Upptäcka signaler hos elever för att tidigt förebygga utanförskap och minska antalet placeringar. Erbjuda snabbare och mer ändamålsenliga stödinsatser. Minska antalet med lång och otillåten frånvaro

2 Skola ca: 4-6 mån IFO 1-3 v till 4 mån. Steg 1. Steg 2. Steg 3.
Flödesschema enligt BBIC Steg 1. Mentor elev samt vårdnadshavare Tid ca: 2-4 v. Steg 2. Mentor,arbetslag, Tid ca: 4-8 v Steg 3. Elevvårdsgrupp, beror på hur väl kartläggningen är gjord. Tid ca: 4 v Elevvårdskonferens Väntetid 4 v Anmälan från skola Steg 4. Rektor kontaktar utomstående Myndighet. Tid ca:2 v Skola ca: 4-6 mån IFO 1-3 v till 4 mån. ”Skola / IFO ovetande om varandras insatser ”

3 Mentor Nätverksmöte Uppföljning Nätverksmöte Målmöte Uppföljningsmöte
Mentor tar kontakt med vårdnadshavare Målmöte 2 v till nätverksmöte Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. 2mån Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Skolk vid enstaka tillfälle Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

4 Mentors ansvar. Enligt 7 kap. Skolplikt och rätt utbildning. 17§. Ska vårdnadshavare samma dag informeras om elev varit frånvarande från undervisningen. Upplysa vårdnadshavare om att vid 5 skolktillfälle eller vid 20% frånvaro under 5 veckor leder till ett så kallat målmöte för vidare utredning.

5 Målmöte Nätverksmöte Uppföljning Nätverksmöte Målmöte Uppföljningsmöte
Mentor tar kontakt med vårdnadshavare 2 v till nätverksmöte Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. 2mån Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Skolk vid enstaka tillfälle Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

6 Målmöte Mentor, vårdnadshavare, elev, en person från elevvårdsgrupp, IFO representant
Tydlighet i hur allvarligt man ser på problemet. Informera om vilka möjligheter det finns till självhjälp. Påskrift medgivandeblanketten sekretess. Ester skanning. Utse vilka som sköter dokumentationen i Ester. En kontaktperson utses på skolan som eleven har förtroende för. Sätta nytt datum för nätverksmöte inom 2-3 veckor samt utse vilka personer som ska delta vid nästa tillfälle. Finns det en sjukdomsbild bakom frånvaron kallas berörd elevhälsopersonal. Uppdrag till elevvårdsgrupp. Utvärdera ”Ester” samt fördela uppdrag.

7 Nätverksmöte / Uppföljningsmöte
Målmöte Mentor tar kontakt med vårdnadshavare 2 v till nätverksmöte Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. 2mån Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Skolk vid enstaka tillfälle Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

8 Nätverksmöte Nätverksledare,vårdnadshavare,elev,rektor, IFO, utsedda personer från målmöte.
Uppföljning överenskommelser. Söka självhjälp andra saker som skulle göras till nätverksmötet. Presentera resultat Ester. Vad kan förändras utifrån skanningen? En riskbedömning utifrån problemen , behövs det en anmälan till IFO. Vid anmälan samverkar kontaktperson på skolan med IFO representant. Nätverksledare sammanställer och delar ut uppdrag. Person från IFO finns med på elevvårdgruppens möte vid behov var tredje vecka. Ny tid för uppföljning senast inom 6 veckor.

9 Nätverksmöte / Utvärdering
Uppföljningsmöte Nätverksmöte Uppföljning Målmöte Mentor tar kontakt med vårdnadshavare 2 v till nätverksmöte Ev: Soc anmälan Åtgärd Soc. 2mån Skolk fem tillfälle. 20% frånvaro till/otillåten under 5v Elevvårdsgrupp fördelning av uppdrag Uppföljning varje vecka elevvårdsgrupp Ev: avslut alternativt annan åtgärd. Ärende till Bedömarteamet Skolk vid enstaka tillfälle Studieproblem. Eget spår enligt elevvårdens 5 steg

10 Nätverksmöte/utvärdering Nätverksledare,vårdnadshavare,elev,rektor, IFO, utsedda personer från målmöte. Utvärdering av överenskommelser. Vid Soc-anmälan avstämning utifrån utredning. Har det blivit någon förändring ? Positivt/negativt. ”Positivt” Fortsätta med det som fungerar! ”Negativt” Backa tillbaka utvärdera vart det gått fel Konsultera Bedömarteamet. Det finns nu ett bra underlag att utgå från. Fortsatt insatts utifrån utvärdering samt efter konsultation. I de bästa av världar behövs inte de sista insatserna !


Ladda ner ppt "Samordningsprojekt att utveckla en strukturerad samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Mål: Utveckla en effektivare och mer."

Liknande presentationer


Google-annonser