Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viva arbete unga UGS Studieavbrott. Viva arbete unga UGS Agenda  Varför detta  Kvalitetssäkring  Hur göra detta  Vad ska ni göra – enkel rutin  Överblick.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viva arbete unga UGS Studieavbrott. Viva arbete unga UGS Agenda  Varför detta  Kvalitetssäkring  Hur göra detta  Vad ska ni göra – enkel rutin  Överblick."— Presentationens avskrift:

1 Viva arbete unga UGS Studieavbrott

2 Viva arbete unga UGS Agenda  Varför detta  Kvalitetssäkring  Hur göra detta  Vad ska ni göra – enkel rutin  Överblick  Sammanfattning

3 Viva arbete unga UGS Varför  Att elev som gör avbrott från nationella program inte ska ”ramla mellan stolarna”.  Ungdomen ska få en meningsfull sysselsättning.  Att informationsansvaret ska uppfyllas.  Att samverka med berörda verksamheter.  Underbygga focusområde: 2. Förstärkt samarbete och samverkan mellan verksamheterna inom Viva kompetenscentrum och Umeå gymnasieskolor (UGS).

4 Viva arbete unga UGS Kvalitetssäkring  Processbeskrivning där det definieras ansvar och medverkan  Rutinbeskrivning där det behövs  En standardisering så att alla ska behandlas lika och samma sak görs varje gång  Möjlighet till uppföljning och utvärdering via flödesmätning av antal elever genom processen

5 Viva arbete unga UGS Helhet

6 Viva arbete unga UGS Olika faser

7 Viva arbete unga UGS På väg att avbryta Skolans rutin vid risk för avbrott Anmälan till informationsträff Information om möjligheter med Vivaväg Beslut Avbrott ? Elev & förälder inbjuds till informationsträff Avslutning skola Anmälan om avbrott till infoansvarig Ja, avbrott Nej Återrapportering till skola Kommer till information? Nej Återrapport skola Markering elevstatus Ja Risk för avbrott finns Dokumentation till elev&förälder Elev återgår till studier

8 Viva arbete unga UGS När risk för avbrott  NÄR DET FINNS RISK FÖR AVBROTT  ANMÄLAN FÖR INFORMATION  ANSVAR: Syv på respektive skola  Anmälan görs via länk – Information om studieavbrottInformation om studieavbrott  HÄNDER SEDAN  Informationsträff  ANSVAR: Viva arbete unga  Ungdom kallas till informationsträff för att få veta vad det finns för alternativ via Viva arbete unga.  Ungdomar 15-17 år kallas med vårdnadshavare  Återrapportering sker sedan till skola (den person som gjort anmälan)

9 Viva arbete unga UGS Avbrott  NÄR ELEV BESLUTAR SIG ANGÅENDE AVBROTT  ANSVAR: respektive skola  Om elev beslutar sig för avbrott i studier  Kontakt tas med Mona Rolén och Joel Morén på introduktionsprogrammen.  Detta gäller alla studieavbrott oavsett orsak.  Underskriven avbrottsblankett skickas till Mona Rolén.  HÄNDER SEDAN  Introduktionsdagar och handlingsplan samt vid behov olika former av individuella insatser.  ANSVAR: Viva arbete unga

10 Viva arbete unga UGS Överblick resten

11 Viva arbete unga UGS Aktualisering

12 Viva arbete unga UGS Insatser

13 Viva arbete unga UGS Avslutning

14 Viva arbete unga UGS Sammanfattning  Vid risk för avbrott hänvisar Syv till information på Ungdomstorget. Detta görs via anmälan – Information om studieavbrottInformation om studieavbrott  Väljer eleven att avbryta studierna meddelas Mona Rolén och Joel Morén på Introduktionsprogrammen. Underskriven avbrottsblankett sänds till Mona Rolén.

15 Viva arbete unga UGS All information samlad www.umea.sewww.umea.se - GymnasieskolaGymnasieskola Se under rubriken, Information om studieavbrott Alltid den aktuella – eget ansvar


Ladda ner ppt "Viva arbete unga UGS Studieavbrott. Viva arbete unga UGS Agenda  Varför detta  Kvalitetssäkring  Hur göra detta  Vad ska ni göra – enkel rutin  Överblick."

Liknande presentationer


Google-annonser