Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg."— Presentationens avskrift:

1 5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg

2 PP Läro- planen Skriftliga omdömen IUP PP Skriftliga omdömen IUP Betyg ! 1. Enkel utredning = orosanmälan till EHT Svar från EHT 2. Beslut åtgärdsprogram 3. Åtgärdsprogram 4. Utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram

3 Mentor 1.Frånvaro 2.Når ej målen 3.Oro i övrigt Samtal med övriga lärare/arb lag och/eller vårdnadshavare Enkel utredning/EHT- anmälan (mentor) Beslut att inte upprätta ÅP (rektor) Diarienr Kan överklagas Djupare Djupare utredning Beslut upprätta ÅP (rektor) Mentor (ev enskild ämneslärare) skriver ÅP. From-tom! Diarienr Kan överklagas Diarienr Ny! Utvärdering ÅP From-tom Utvärdering ÅP From-tom EHT EHT=elevhälsoteam ÅP=åtgärdsprogram EM=elevmöte (3-parts) EM Elevmöte Diarienr Elevmöte m rektor Skol- läkare Utredning av spec Kurator Socialtjänst anmälan Resursgrp/Judy fördelar resurstimmar Annat exvis dator Kom ihåg ÅP-översikten Elevhälsoarbetet Lå 12-13 Spånga grsk Ny!

4 IUP Individuell utvecklingsplan har fokus på elevens egna strategier och göranden, i samarbete med sina lärare för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Elevens ansvar tillsammans med mentor. ÅP Åtgärdsprogram har fokus på skolans åtgärder för att stödja elever som inte når målen eller av annan anledning behöver särskilt stöd. Mentors (ev ämneslärares) ansvar tillsammans med EHT. Läroplanen ska alltid vara utgångspunkt både för IUP och ÅP, dvs lärandet är i fokus. Åtgärder kan göras på flera nivåer; Individuell nivå Gruppnivå och Organisatorisk nivå En spännande pedagogisk utmaning!

5 Bild blankett enkel utredning

6 Bild blankett beslut åp

7 Bild blankett åtgärdsprogram

8 Bild utvärdering/uppföljning åtgärdsprogram

9 Enkel utredning, beslut åtgärdsprogram, åtgärdsprogram och utvärdering/uppföljning av åtgärdsprogram ska vi från och med nu skrivas digitalt och läggsa in på en gruppdisk vi kallar åtgärdsprogram. Varje klass kommer att ha en egen portfölj. Vi namnger filerna på följande sätt: 7a130125 oro Kalle Olsson 130201 båp Kalle Olsson 130202 åp Kalle Olsson 130301-1 utv Kalle Olsson 130401-2 utv Kalle Olsson 130501-3 utv Kalle Olsson Maila EHT/Anitha så fort ni lagt in ett nytt dokument i gruppdisken!

10 Judys exempel på åtgärdsprogram?

11 Nu övar vi på att skriva ett åtgärdsprogram!


Ladda ner ppt "5 feb 2013 Pedagogiskt Forum Beskuren bild Göran Forsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser