Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Fäladsgården. Nya utvecklingssamtal Skolans styrdokument Grundskoleförordningen Läroplanen – Lpo94 Kursplanen för de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Fäladsgården. Nya utvecklingssamtal Skolans styrdokument Grundskoleförordningen Läroplanen – Lpo94 Kursplanen för de."— Presentationens avskrift:

1 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Fäladsgården

2 Nya utvecklingssamtal Skolans styrdokument Grundskoleförordningen Läroplanen – Lpo94 Kursplanen för de olika skolämnena

3 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Grundskoleförordningen Utvecklingssamtal 7 kap. 2§ Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal).

4 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Grundskoleförordningen forts Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) 1.ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne, och 2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

5 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet Samtal utifrån elev- och lärarutvärderingen Utvärdera föregående samtals IUP Skriva ny IUP

6 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Förberedelse av samtalet Lärarutvärdering av elevens utveckling i – ämneskunskaperna (mål enligt kursplanerna) – sociala utvecklingen (mål enligt Lpo94) Elevutvärdering av skolarbetet Samtal hemma utifrån lärar- och elevblanketten

7 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Lärarens bedömning av elevens uppfyllelse av kursplanens mål Utifrån årskursens kunskapsmål. I de olika ämnena ska olika förmågor utvecklas som t ex Analysera Resonera Samla in fakta Förklara Läsa, skriva och tala Kunna använda metoder

8 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Lärarens utvärdering av elevens uppfyllelse av läroplanens mål Utifrån årskursens utvecklingsmål. Kommunikativ förmåga Färdighetskunskaper Social förmåga Arbetsinsats i skolan och hemma Sammanfattas under ”Klassföreståndarens synpunkter (urval/sammanfattning av övriga kommentarer från undervisande lärare)”

9 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Måluppfyllelse enl årskurs och kursplan BlEnIdhMaMuBiFyKeTkSOSlSvSvASpV Har visat upp kunskaper med god kvalitet Har uppnått målen På väg att nå målen Har ej uppnått målen Skriftligt omdöme Lärarens bedömning

10 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Skriftligt omdöme Även information om Åtgärdsprogram Utvärderingsdatum för åtgärdsprogram

11 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Lärarens bedömning Graderad bedömning - betyder att jag tror att du kan förbättra inom den måluppfyllelse du befinner dig X är en neutral markering, dvs du uppnår det som rubriken säger + betyder att du är duktig på din nivå

12 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Har visat upp kunskaper med god kvalitet (Mina arbeten och mitt arbetssätt är av god kvalitet.) Du visar att du t ex gör analyser, använder dig av olika källor, argumenterar i diskussioner och grupparbeten, använder centrala begrepp och symboler, visar säkerhet i problemlösningsförmåga, utifrån den faktakunskap som du tillägnat dig.

13 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Har uppnått målen (Jag lär mig vad jag ska) Du visar att du t ex kan läsa och återberätta en text, förstår och kan använda de fyra räknesätten, kan laborera i no, hittar på kartan och känner till viktiga geografiska namn, kan beskriva ditt estetiska arbete (slöjd, bild, idrott) och processen fram till färdigt resultat, utifrån den faktakunskap som du tillägnat dig.

14 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal På väg att nå målen (Jag kan inte riktigt allt än) En del av målen i kursplanen är uppnådda (fortsätt att arbeta i skolan som du gör).

15 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Har ej uppnått målen (Jag förstår inte vad jag ska lära mig) Många av målen i kursplanen är inte uppnådda.

16 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Lärarens råd Lärarens råd till eleven för bättre måluppfyllelse i de olika ämnena kan t ex innehålla: Vad eleven ska arbeta med för att nå högre kvalitet i ämneskunskaperna. Hur eleven kan förändra sitt arbetssätt för att nå högre kvalitet.

17 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Måluppfyllelse enl årskurs och kursplan BlEnIdhMaMuBiFyKeTkSOSlSvSvASpV Mina arbeten och mitt arbetssätt är av god kvalitet. (Har god måluppfyllelse) Jag lär mig vad jag ska. (Har uppnått mål) Jag kan inte riktigt allt än. (På väg att nå målen) Jag förstår inte vad jag ska lära mig. (Har ej uppnått mål) Elevbedömning Sätt kryss i rutorna - ingen gradering.

18 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Elevens förberedelse Fundera igenom sina resultat utifrån skrivna IUP-mål (förra utv.samtalet) utifrån de arbeten som eleven gjort sedan förra samtalet utifrån arbetsområdesplaneringar

19 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Elevens förberedelse (forts) Välja ut vilket ämne som hon tycker det går särskilt bra i. Ta fram bevis i form av skolarbeten/ skolhändelser som visar på goda resultat. – Skall visa på de förmågor som ska genomsyra alla skolämnens innehåll.

20 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Generella förmågor som skall bevisas att du tagit ansvar, att du kan skriva, läsa och diskutera, att du har faktakunskaper, att du kan formulera och lösa problem, att du kan uttrycka din egen åsikt, att du ser dina kunskaper i ett sammanhang i och utanför skolan

21 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Samtal hemma angående Lärarens bedömning (skriftliga omdömet) Elevens bedömning De bevis eleven tagit fram

22 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet Samtal utifrån elev- och lärarutvärderingen Utvärdera föregående samtals IUP Skriva ny IUP

23 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Individuell utvecklingsplan (IUP) Vad jag tillsammans med mina lärare kan göra i skolan för att få bättre kvalitet på mina kunskaper. Vad vi kan göra hemma för att jag ska nå bättre kvalitet på mina kunskaper i skolan. Till nästa utvecklingssamtal ska jag arbeta med… Denna punkt ska innehålla max tre konkreta mål.

24 Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Kalender, ht 2008 Årskursskriftligt omdöme – hemstart utv.samtal År 6v. 46v. 47 - 48 År 7v. 45v. 46 - 47 År 8v. 42v. 43, 45 År 9v. 40v. 41 - 42


Ladda ner ppt "Fäladsgården Nya utvecklingssamtal Fäladsgården. Nya utvecklingssamtal Skolans styrdokument Grundskoleförordningen Läroplanen – Lpo94 Kursplanen för de."

Liknande presentationer


Google-annonser