Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya utvecklingssamtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya utvecklingssamtal"— Presentationens avskrift:

1 Nya utvecklingssamtal
Fäladsgården

2 Nya utvecklingssamtal
Skolans styrdokument Grundskoleförordningen Läroplanen – Lpo94 Kursplanen för de olika skolämnena Nya utvecklingssamtal

3 Grundskoleförordningen
Utvecklingssamtal 7 kap. 2§ Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal). Nya utvecklingssamtal

4 Grundskoleförordningen forts
Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) 1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne, och 2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Nya utvecklingssamtal

5 Nya utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalet Samtal utifrån elev- och lärarutvärderingen Utvärdera föregående samtals IUP Skriva ny IUP Nya utvecklingssamtal

6 Förberedelse av samtalet
Lärarutvärdering av elevens utveckling i ämneskunskaperna (mål enligt kursplanerna) sociala utvecklingen (mål enligt Lpo94) Elevutvärdering av skolarbetet Samtal hemma utifrån lärar- och elevblanketten Nya utvecklingssamtal

7 Lärarens bedömning av elevens uppfyllelse av kursplanens mål
Utifrån årskursens kunskapsmål. I de olika ämnena ska olika förmågor utvecklas som t ex Analysera Resonera Samla in fakta Förklara Läsa, skriva och tala Kunna använda metoder Nya utvecklingssamtal

8 Lärarens utvärdering av elevens uppfyllelse av läroplanens mål
Utifrån årskursens utvecklingsmål. Kommunikativ förmåga Färdighetskunskaper Social förmåga Arbetsinsats i skolan och hemma Sammanfattas under ”Klassföreståndarens synpunkter (urval/sammanfattning av övriga kommentarer från undervisande lärare)” Nya utvecklingssamtal

9 Nya utvecklingssamtal
Skriftligt omdöme Lärarens bedömning Måluppfyllelse enl årskurs och kursplan Bl En Idh Ma Mu Bi Fy Ke Tk SO Sl Sv SvA SpV Har visat upp kunskaper med god kvalitet Har uppnått målen På väg att nå målen Har ej uppnått målen Nya utvecklingssamtal

10 Nya utvecklingssamtal
Skriftligt omdöme Även information om Åtgärdsprogram Utvärderingsdatum för åtgärdsprogram Nya utvecklingssamtal

11 Nya utvecklingssamtal
Lärarens bedömning Graderad bedömning - betyder att jag tror att du kan förbättra inom den måluppfyllelse du befinner dig X är en neutral markering, dvs du uppnår det som rubriken säger + betyder att du är duktig på din nivå Nya utvecklingssamtal

12 Nya utvecklingssamtal
Har visat upp kunskaper med god kvalitet (Mina arbeten och mitt arbetssätt är av god kvalitet.) Du visar att du t ex gör analyser, använder dig av olika källor, argumenterar i diskussioner och grupparbeten, använder centrala begrepp och symboler, visar säkerhet i problemlösningsförmåga, utifrån den faktakunskap som du tillägnat dig. Nya utvecklingssamtal

13 Har uppnått målen (Jag lär mig vad jag ska)
Du visar att du t ex kan läsa och återberätta en text, förstår och kan använda de fyra räknesätten, kan laborera i no, hittar på kartan och känner till viktiga geografiska namn, kan beskriva ditt estetiska arbete (slöjd, bild, idrott) och processen fram till färdigt resultat, utifrån den faktakunskap som du tillägnat dig. Nya utvecklingssamtal

14 På väg att nå målen (Jag kan inte riktigt allt än)
En del av målen i kursplanen är uppnådda (fortsätt att arbeta i skolan som du gör). Nya utvecklingssamtal

15 Har ej uppnått målen (Jag förstår inte vad jag ska lära mig)
Många av målen i kursplanen är inte uppnådda. Nya utvecklingssamtal

16 Nya utvecklingssamtal
Lärarens råd Lärarens råd till eleven för bättre måluppfyllelse i de olika ämnena kan t ex innehålla: Vad eleven ska arbeta med för att nå högre kvalitet i ämneskunskaperna. Hur eleven kan förändra sitt arbetssätt för att nå högre kvalitet. Nya utvecklingssamtal

17 Nya utvecklingssamtal
Elevbedömning Måluppfyllelse enl årskurs och kursplan Bl En Idh Ma Mu Bi Fy Ke Tk SO Sl Sv SvA SpV Mina arbeten och mitt arbetssätt är av god kvalitet. (Har god måluppfyllelse) Jag lär mig vad jag ska. (Har uppnått mål) Jag kan inte riktigt allt än. (På väg att nå målen) Jag förstår inte vad jag ska lära mig. (Har ej uppnått mål) Sätt kryss i rutorna - ingen gradering. Nya utvecklingssamtal

18 Nya utvecklingssamtal
Elevens förberedelse Fundera igenom sina resultat utifrån skrivna IUP-mål (förra utv.samtalet) utifrån de arbeten som eleven gjort sedan förra samtalet utifrån arbetsområdesplaneringar Nya utvecklingssamtal

19 Elevens förberedelse (forts)
Välja ut vilket ämne som hon tycker det går särskilt bra i. Ta fram bevis i form av skolarbeten/ skolhändelser som visar på goda resultat. Skall visa på de förmågor som ska genomsyra alla skolämnens innehåll. Nya utvecklingssamtal

20 Generella förmågor som skall bevisas
att du tagit ansvar, att du kan skriva, läsa och diskutera, att du har faktakunskaper, att du kan formulera och lösa problem, att du kan uttrycka din egen åsikt, att du ser dina kunskaper i ett sammanhang i och utanför skolan Nya utvecklingssamtal

21 Nya utvecklingssamtal
Samtal hemma angående Lärarens bedömning (skriftliga omdömet) Elevens bedömning De bevis eleven tagit fram Nya utvecklingssamtal

22 Nya utvecklingssamtal
Utvecklingssamtalet Samtal utifrån elev- och lärarutvärderingen Utvärdera föregående samtals IUP Skriva ny IUP Nya utvecklingssamtal

23 Individuell utvecklingsplan (IUP)
Vad jag tillsammans med mina lärare kan göra i skolan för att få bättre kvalitet på mina kunskaper. Vad vi kan göra hemma för att jag ska nå bättre kvalitet på mina kunskaper i skolan. Till nästa utvecklingssamtal ska jag arbeta med… Denna punkt ska innehålla max tre konkreta mål. Nya utvecklingssamtal

24 Nya utvecklingssamtal
Kalender, ht 2008 Årskurs skriftligt omdöme – hem start utv.samtal År 6 v v År 7 v v År 8 v v. 43, 45 År 9 v v Nya utvecklingssamtal


Ladda ner ppt "Nya utvecklingssamtal"

Liknande presentationer


Google-annonser