Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan"— Presentationens avskrift:

1 Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan
för _____________________ skolår 6

2 VAD ÄR EN IUP? Framåtsyftande måldokument
Utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor Ökat inflytande och ansvar Ökar möjligheterna till delaktighet Skapar målmedvetenhet Skapar kontinuitet Levande redskap i elevens utveckling

3 SUNDSBROSKOLANS IUP-ÅR
IUP-samtal: sammanfatta årets Min IUP. (period 4: juni) Formulera Uppnåendemål för ämnet och reflektera över Min sociala utveckling (vecka 35-36) JUNI AUG En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet (maj) MAJ IUP-samtal: skapa Min IUP (period 1: september-oktober) SEPT APRIL OKT Skriftliga omdömen (senast vecka 41) VT HT Utvecklingssamtal (vecka 10-11) MARS NOV Utvecklingssamtal (vecka 42-43) Skriftliga omdömen (senast vecka 9) FEB JAN DEC IUP-samtal (period 2: november-december) IUP-samtal: revidera Min IUP (period 3: januari) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet samt revidering av Uppnåendemål för ämnet.

4 VARFÖR? HUR? VAD? KUNSKAPSKVALITETER FÖRTROGENHET FÖRSTÅELSE FAKTA OCH
Trappan är en modell i tre steg som kan användas i alla ämnen och tydliggör en progression i kunskapskvaliteten. VARFÖR? FÖRTROGENHET HUR? FÖRSTÅELSE VAD? FAKTA OCH FÄRDIGHET

5 UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA SKOLÅR 6
Namn: _________________________________________________ Basgrupp: ______ Kontaktlärare: ____________________________________________________________ Eleven ska TALA Kunna återberätta något som han/hon har läst eller skrivit med hjälp av stödord. kunna läsa högt. kunna ställa och besvara enkla frågor. LYSSNA förstå enkelt och tydligt talad engelska. förstå enkla instruktioner i klassrumsmiljön. LÄSA kunna läsa och förstå enkla och korta texter av olika slag. kunna använda textbokens ordlista till hjälp vid textläsning. SKRIVA kunna skriva korta och enkla texter så att en engelsktalande person förstår. ÖVRIGT kunna läsa enkla texter om engelsktalande länder. känna till var i världen man pratar engelska. Vilka mål och kvaliteter ska jag speciellt arbeta med? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vad krävs av mig då? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hur vet jag att jag har nått målet? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rimliga mål ______________________________ Upprättat datum: __________ (lärarens signatur) Åtgärdsprogram Reviderad datum: _________ Ev. lärarkommentar: Min utvärdering

6 MIN SOCIALA UTVECKLING
SKOLÅR 6 Namn: _________________________________________ Basgrupp: ___ Kontaktlärare: ________________________________________________ Läs igenom meningarna här nedanför och fundera på vad du vill utveckla. Välj ut 2-3 påståenden som du vill utveckla och rangordna dem. Detta papper kommer sedan att läsas av din kontaktlärare och fungera som underlag för ditt utvecklingssamtal och din IUP. SJÄLVKÄNSLA Jag vill bli bättre på att våga säga vad jag tycker. Jag vill bli bättre på att ta avstånd från kränkande behandling. Jag vill bli bättre på att acceptera andras åsikter. Jag vill bli bättre på att se min del i en konflikt Jag vill bli bättre på att se mina styrkor samt det jag behöver utveckla hos mig själv. EMPATI Jag vill bli bättre på att visa respekt och hänsyn. Jag vill bli bättre på att inte störa andra i deras arbete. Jag vill bli bättre på att leva mig in i andras känslor och hantera uppkomna situationer. Jag vill bli bättre på att respektera alla människors lika värde. Jag vill bli bättre på att ta parti för en utsatt kamrat. ANSVAR Jag vill bli bättre på att följa uppsatta regler. Jag vill bli bättre på att vara rädd om saker och bidra till att hålla ordning. Jag vill bli bättre på att skapa god stämning och arbetsro. Jag vill bli bättre på att ta ansvar för mina uppgifter och för att mina arbeten blir ordentligt gjorda. Jag vill bli bättre på att ta ansvar för mitt beteende och stå för det jag gjort. SAMSPEL Jag vill bli bättre på att vara en bra kamrat. Jag vill bli bättre på att vara hjälpsam och trevlig mot andra. Jag vill bli bättre på att lyssna på andra utan att avbryta och vänta på min tur. Jag vill bli bättre på att samarbeta med andra elever och vuxna. Jag vill bli bättre på att se min del i en konflikt och hjälpa till att lösa den. Elevens utvärdering ____________________ (lärarens signatur)

7 SUNDSBROSKOLANS IUP-ÅR
IUP-samtal: sammanfatta årets Min IUP. (period 4: juni) Formulera Uppnåendemål för ämnet och reflektera över Min sociala utveckling (vecka 35-36) JUNI AUG En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet (maj) MAJ IUP-samtal: skapa Min IUP (period 1: september-oktober) SEPT APRIL OKT Skriftliga omdömen (senast vecka 41) VT HT Utvecklingssamtal (vecka 10-11) MARS NOV Utvecklingssamtal (vecka 42-43) Skriftliga omdömen (senast vecka 9) FEB JAN DEC IUP-samtal (period 2: november-december) IUP-samtal: revidera Min IUP (period 3: januari) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet samt revidering av Uppnåendemål för ämnet.

8 MIN IUP SKOLÅR 6 Namn: __________________________________________________ Basgrupp: _____ Kontaktlärare: ___________________________________________________________ Sammanfattning av/Reflektion kring min tidigare IUP: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mina positiva sidor: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vilka mål och kvaliteter ska jag speciellt arbeta med? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vad krävs av mig då? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hur vet jag att jag har nått målet? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vad ska jag utveckla socialt? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rimliga mål ______________________________ Upprättat datum: _________________ (lärarens signatur) Åtgärdsprogram ___________________________ Reviderad datum: _______________ Ev. kommentarer elev/lärare/föräldrar: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 SUNDSBROSKOLANS IUP-ÅR
IUP-samtal: sammanfatta årets Min IUP. (period 4: juni) Formulera Uppnåendemål för ämnet och reflektera över Min sociala utveckling (vecka 35-36) JUNI AUG En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet (maj) MAJ IUP-samtal: skapa Min IUP (period 1: september-oktober) SEPT APRIL OKT Skriftliga omdömen (senast vecka 41) VT HT Utvecklingssamtal (vecka 10-11) MARS NOV Utvecklingssamtal (vecka 42-43) Skriftliga omdömen (senast vecka 9) FEB JAN DEC IUP-samtal (period 2: november-december) IUP-samtal: revidera Min IUP (period 3: januari) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet samt revidering av Uppnåendemål för ämnet.

10 SKRIFTLIGA OMDÖMEN start höstterminen 2008
minst en gång/termin i samband med utvecklingssamtalet målen i kursplanerna och läroplanen kan vara betygsliknande ingå i IUP:n

11 SUNDSBROSKOLANS SKRIFTLIGA OMDÖME
SKOLÅR 6 Namn: ________________________________________________ Basgrupp:_________ ÄMNE UPPNÅENDEMÅLEN FÖR SKOLÅR 6 Om eleven fortsätter att prestera som han/hon gör just nu kommer han/hon att nå uppnåendemålen för skolår 6 TRAPPAN SV Ja Nej Åtgärdsprogram ENG MA SO NO SPRÅK IDROTT BILD MUSIK

12 ska vi se till att Sundsbroskolans IUP blir
TILLSAMMANS ska vi se till att Sundsbroskolans IUP blir ETT LEVANDE DOKUMENT


Ladda ner ppt "Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser