Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan för _____________________ skolår 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan för _____________________ skolår 6."— Presentationens avskrift:

1 Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan för _____________________ skolår 6

2 VAD ÄR EN IUP? Framåtsyftande måldokument Utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor Ökat inflytande och ansvar Ökar möjligheterna till delaktighet Skapar målmedvetenhet Skapar kontinuitet Levande redskap i elevens utveckling www.skolverket.se

3 HT VT SEPT OKT NOV DEC FEB MARS JAN JUNI SUNDSBROSKOLANS IUP-ÅR APRIL MAJ AUG Formulera Uppnåendemål för ämnet och reflektera över Min sociala utveckling (vecka 35-36) IUP-samtal: skapa Min IUP (period 1: september-oktober) Skriftliga omdömen (senast vecka 41) Utvecklingssamtal (vecka 42-43) IUP-samtal (period 2: november-december) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet samt revidering av Uppnåendemål för ämnet. IUP-samtal: revidera Min IUP (period 3: januari) Skriftliga omdömen (senast vecka 9) Utvecklingssamtal (vecka 10-11) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet (maj) IUP-samtal: sammanfatta årets Min IUP. (period 4: juni)

4 KUNSKAPSKVALITETER Trappan är en modell i tre steg som kan användas i alla ämnen och tydliggör en progression i kunskapskvaliteten. FAKTA OCH FÄRDIGHET FÖRSTÅELSE FÖRTROGENHET VAD? VARFÖR? HUR?

5 UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA SKOLÅR 6 Namn: _________________________________________________ Basgrupp: ______ Kontaktlärare: ____________________________________________________________ Eleven ska TALA  Kunna återberätta något som han/hon har läst eller skrivit med hjälp av stödord.  kunna läsa högt.  kunna ställa och besvara enkla frågor. LYSSNA  förstå enkelt och tydligt talad engelska.  förstå enkla instruktioner i klassrumsmiljön. LÄSA  kunna läsa och förstå enkla och korta texter av olika slag.  kunna använda textbokens ordlista till hjälp vid textläsning. SKRIVA  kunna skriva korta och enkla texter så att en engelsktalande person förstår. ÖVRIGT  kunna läsa enkla texter om engelsktalande länder.  känna till var i världen man pratar engelska. Vilka mål och kvaliteter ska jag speciellt arbeta med? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Vad krävs av mig då? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Hur vet jag att jag har nått målet? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Rimliga mål ______________________________ Upprättat datum: __________ (lärarens signatur) Åtgärdsprogram Reviderad datum: _________ Ev. lärarkommentar: Min utvärdering

6 MIN SOCIALA UTVECKLING SKOLÅR 6 Namn: _________________________________________ Basgrupp: ___ Kontaktlärare: ________________________________________________ Läs igenom meningarna här nedanför och fundera på vad du vill utveckla. Välj ut 2-3 påståenden som du vill utveckla och rangordna dem. Detta papper kommer sedan att läsas av din kontaktlärare och fungera som underlag för ditt utvecklingssamtal och din IUP. SJÄLVKÄNSLA Jag vill bli bättre på att våga säga vad jag tycker. Jag vill bli bättre på att ta avstånd från kränkande behandling. Jag vill bli bättre på att acceptera andras åsikter. Jag vill bli bättre på att se min del i en konflikt Jag vill bli bättre på att se mina styrkor samt det jag behöver utveckla hos mig själv. EMPATI Jag vill bli bättre på att visa respekt och hänsyn. Jag vill bli bättre på att inte störa andra i deras arbete. Jag vill bli bättre på att leva mig in i andras känslor och hantera uppkomna situationer. Jag vill bli bättre på att respektera alla människors lika värde. Jag vill bli bättre på att ta parti för en utsatt kamrat. ANSVAR Jag vill bli bättre på att följa uppsatta regler. Jag vill bli bättre på att vara rädd om saker och bidra till att hålla ordning. Jag vill bli bättre på att skapa god stämning och arbetsro. Jag vill bli bättre på att ta ansvar för mina uppgifter och för att mina arbeten blir ordentligt gjorda. Jag vill bli bättre på att ta ansvar för mitt beteende och stå för det jag gjort. SAMSPEL Jag vill bli bättre på att vara en bra kamrat. Jag vill bli bättre på att vara hjälpsam och trevlig mot andra. Jag vill bli bättre på att lyssna på andra utan att avbryta och vänta på min tur. Jag vill bli bättre på att samarbeta med andra elever och vuxna. Jag vill bli bättre på att se min del i en konflikt och hjälpa till att lösa den. Elevens utvärdering ____________________ (lärarens signatur)

7 HT VT SEPT OKT NOV DEC FEB MARS JAN JUNI SUNDSBROSKOLANS IUP-ÅR APRIL MAJ AUG Formulera Uppnåendemål för ämnet och reflektera över Min sociala utveckling (vecka 35-36) IUP-samtal: skapa Min IUP (period 1: september-oktober) Skriftliga omdömen (senast vecka 41) Utvecklingssamtal (vecka 42-43) IUP-samtal (period 2: november-december) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet samt revidering av Uppnåendemål för ämnet. IUP-samtal: revidera Min IUP (period 3: januari) Skriftliga omdömen (senast vecka 9) Utvecklingssamtal (vecka 10-11) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet (maj) IUP-samtal: sammanfatta årets Min IUP. (period 4: juni)

8 MIN IUP SKOLÅR 6 Namn: __________________________________________________ Basgrupp: _____ Kontaktlärare: ___________________________________________________________ Sammanfattning av/Reflektion kring min tidigare IUP: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Mina positiva sidor: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Vilka mål och kvaliteter ska jag speciellt arbeta med? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Vad krävs av mig då? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Hur vet jag att jag har nått målet? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Vad ska jag utveckla socialt? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Rimliga mål ______________________________ Upprättat datum: _________________ (lärarens signatur) Åtgärdsprogram ___________________________ Reviderad datum: _______________ Ev. kommentarer elev/lärare/föräldrar: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

9 HT VT SEPT OKT NOV DEC FEB MARS JAN JUNI SUNDSBROSKOLANS IUP-ÅR APRIL MAJ AUG Formulera Uppnåendemål för ämnet och reflektera över Min sociala utveckling (vecka 35-36) IUP-samtal: skapa Min IUP (period 1: september-oktober) Skriftliga omdömen (senast vecka 41) Utvecklingssamtal (vecka 42-43) IUP-samtal (period 2: november-december) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet samt revidering av Uppnåendemål för ämnet. IUP-samtal: revidera Min IUP (period 3: januari) Skriftliga omdömen (senast vecka 9) Utvecklingssamtal (vecka 10-11) En utvärdering i någon form av Uppnåendemål för ämnet (maj) IUP-samtal: sammanfatta årets Min IUP. (period 4: juni)

10 SKRIFTLIGA OMDÖMEN start höstterminen 2008 minst en gång/termin i samband med utvecklingssamtalet målen i kursplanerna och läroplanen kan vara betygsliknande ingå i IUP:n

11 SUNDSBROSKOLANS SKRIFTLIGA OMDÖME SKOLÅR 6 Namn: ________________________________________________ Basgrupp:_________ ÄMNEUPPNÅENDEMÅLEN FÖR SKOLÅR 6 Om eleven fortsätter att prestera som han/hon gör just nu kommer han/hon att nå uppnåendemålen för skolår 6 TRAPPAN SV Ja Nej Åtgärdsprogram ENG Ja Nej Åtgärdsprogram MA Ja Nej Åtgärdsprogram SO Ja Nej Åtgärdsprogram NO Ja Nej Åtgärdsprogram SPRÅK Ja Nej Åtgärdsprogram IDROTT Ja Nej Åtgärdsprogram BILD Ja Nej Åtgärdsprogram MUSIK Ja Nej Åtgärdsprogram

12 TILLSAMMANS ska vi se till att Sundsbroskolans IUP blir ETT LEVANDE DOKUMENT


Ladda ner ppt "Sundsbroskolans IUP Individuell utvecklingsplan för _____________________ skolår 6."

Liknande presentationer


Google-annonser