Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plan mot kränkande behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plan mot kränkande behandling"— Presentationens avskrift:

1 Plan mot kränkande behandling
Björkö-Arholma skola

2 Förebyggande åtgärder

3 Alla, personal, barn och föräldrar, har ett ansvar för att kränkande behandling upptäcks.
Vi har regelbundet diskussioner om trivseln i skolan. Målet är att kränkande behandling aldrig ska förekomma.

4 I början av varje läsår får elever och föräldrar information om skolans plan mot kränkande behandling.

5 Personalen ansvarar för att förebyggande arbete bedrivs och att information om skolans plan mot kränkande behandling sprids till elever och föräldrar. Rektor ansvarar för att personalen ges utbildning och stöd.

6 Om kränkande behandling upptäcks

7 Steg 1 Mentor samtalar omedelbart med den som utsatts för kränkande behandling och samlar fakta. Mentor ska utan dröjsmål samtala med elev som kränker andra. Tid bestäms för uppföljning. Mentor ska informera berörda föräldrar om att samtal pågår.

8 Steg 2 Uppföljning. Har överenskommelser från steg 1 hållits?
Behövs ytterligare samtal?

9 Steg 3 Om problemet kvarstår helt eller delvis träffar mentor berörda föräldrar tillsammans med rektor, skolsköterska och/eller annan elevvårdspersonal. Rektor tar över ansvaret för vad som ska göras

10 Alla föräldrar har ett ansvar att stödja skolan i dess arbete mot kränkande behandling.


Ladda ner ppt "Plan mot kränkande behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser