Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna."— Presentationens avskrift:

1 ´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna

2 Ny skollag (2010:800) första juli 2011 • Alla elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, specialpedagogiska och psykosociala insatser. • För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator

3 Syftet med lagändringen • Stärka det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet. • Stödja elevernas utveckling mot målen i skolan. Skolan har ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling

4 ”Tillgång till” • Alla elever ska ha tillgång till elevhälsans professioner • En skolkurator har ofta mellan 300-1200 elever att ansvara för

5 Kommunernas lösning • Fler elever att ansvara för i stället för fler skolkuratorer.

6 Var tredje skolkurator lever inte upp till lagens intentioner för elevhälsan • Främjande och förebyggande arbete hinns inte med • Skolkurator finns inte på varje skola • Alla elever har i realiteten INTE tillgång till skolkurator

7 Brytpunkt • Enligt en undersökning som Novus gjort åt Akademikerförbundet SSR, är 300 elever per skolkurator brytpunkten för när skolkuratorer upplever att de kan göra ett gott arbete

8 Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ökar • Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa (nedstämdhet, huvudvärk, magont nedstämdhet). • Tydligt samband mellan psykisk ohälsa, dåliga skolresultat och utslagning senare i livet. • Tidiga och förebyggande psykosociala insatser nödvändiga.

9 Skolkuratorns uppdrag på organisations-, grupp och individnivå • Hälsofrämjande • Förebyggande • Åtgärdande

10 Så här tycker vi • Alla skolor ska ha en skolkurator på plats • Alla elever ska kunna träffa sin kurator vid behov • Kuratorns elevunderlag måste begränsas

11 Det här föreslår vi • Varje kommun utreder hur elevers tillgång till skolkurator i realiteten säkerställs. • En åtgärdsplan ska upprättas med nulägesbeskrivning där antal skolkuratorer, elever och kuratorns elevunderlag framgår.

12 Åtgärdsplan • Varje kommun inrättar en plan för att utöka antal skolkuratorer. Målet är minst en skolkurator på varje skola och cirka 300 elever per skolkurator


Ladda ner ppt "´ Tillgång till elevhälsa – ett lotteri för eleverna."

Liknande presentationer


Google-annonser