Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Särö/Kullaviks pedagogiska enhet  Kyviksängs förskola 5 avd  Sandlyckans förskola 4 avd  Spårhaga förskola 4 avd.  Dagbarnvårdargruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Särö/Kullaviks pedagogiska enhet  Kyviksängs förskola 5 avd  Sandlyckans förskola 4 avd  Spårhaga förskola 4 avd.  Dagbarnvårdargruppen."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Särö/Kullaviks pedagogiska enhet  Kyviksängs förskola 5 avd  Sandlyckans förskola 4 avd  Spårhaga förskola 4 avd.  Dagbarnvårdargruppen 6 st  Kullaviksskolan 750 elever  Totalt ca 1000 barn/elever  Särödelen ca 450 elever 10 förskoleavd.

3 Kullaviksdelen av enheten Britt-Louise Johansson Verksamhetschef Särö/Kullaviks ped. enhet Marianne Almgren Nidingen-Tistlarna 7-9 Monica Floback Skäret-Grynnan F-6 Joakim Bång Västan F-6 Katharina Jelldéus Fyren-Lotsen Villekulla Poseidon F-6 Eva Hallström Kyviksängs fsk Sandlyckans fsk Dagbarnvårdargr. Kicki Johansson Spårhaga fsk

4

5 Kullavik bygger för livet  Positiv förebild  Trygg lärandemiljö  Kritiskt tänkande

6 Organisation Ekonomi Gemensamt förhållnings- sätt ArbetslagArbetsmiljö Kompetens utveckling

7 Organisation Ekonomi Gemensamt förhållningssätt Arbetslag Arbetsmiljö Kompetens -utveckling Metoder/ Inre arbete

8 Organisation Ekonomi Gemensamt förhållnings sätt arbetslagKompetens -utveckling Arbetsmiljö Metoder/ Inriktning Uppdrag

9 Organisation Ekonomi Gemensamt förhållnings sätt Fungerande arbetslag Arbetsmiljö Kompetens -utveckling Metoder/ inriktning Uppdrag Styrdokument

10 Metoder Verktyg Organisation Ekonomi Gemensamt förhållningssät t Arbetslag frirum Kompetens -utveckling Arbetsmiljö Uppdrag Styrdokument Internationella mål Nationella mål Kommunala mål

11 Statligt uppdrag Ny skollag 1 juli 2011  Förskolan egen skolform  Reviderad läroplan  Förskolechef  Systematiskt kvalitetsarbete  Förskollärare/arbetslag  Föräldrainflytande  Klagomål www.skolverket.se

12 Läroplan för förskolan

13 Läroplanens rubriker  Normer och värden  Utveckling och lärande  Barns inflytande  Förskola och hem  Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet  Uppföljning, utvärdering och utveckling  Förskolechefens ansvar

14 Upplägg  Övergripande mål  Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar.  Riktlinjer -förskollärare ansvarar för/arbetslaget ansvarar för -förskollärare ansvarar för/arbetslaget ansvarar för

15 Förändringar och förtydliganden inom vissa områden.  Barns språkliga och kommunikativa utveckling  Barns matematiska utveckling  Naturvetenskap och teknik

16 Metoder Verktyg Organisation Ekonomi Gemensamt förhållningssät t Arbetslag frirum Kompetens -utveckling Arbetsmiljö Uppdrag Styrdokument Internationella mål Nationella mål Kommunala mål

17 Organisation Ekonomi Gemensamt förhållningssätt Arbetslag ArbetsmiljöKompetens -utveckling Metoder inriktning Uppdrag Styrdokument Kullavik bygger för livet

18 Barn och elevhälsan  Förebyggande hälsofrämjande arbete  Olika kompetenser  SPC  Team: Rektor eller förskolechef specialpedagog sköterska, psykolog, kurator, logoped

19 Nyheter Digitala verktyg •UNIKUM •Verksamhetsplan •Dokumentation som visar barnens lärande •OBS! ej bedömning av enskilda barn Verksamheten skall utvecklas och sträva efter att barnens lärande ökar IT-pedagog Kenneth Nylander


Ladda ner ppt "Välkomna!. Särö/Kullaviks pedagogiska enhet  Kyviksängs förskola 5 avd  Sandlyckans förskola 4 avd  Spårhaga förskola 4 avd.  Dagbarnvårdargruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser