Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

en mil öster om Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "en mil öster om Linköping"— Presentationens avskrift:

1 en mil öster om Linköping
Linghemsskolan År 6 – 9 skola, ca 450 elever, på Östgötaslätten, en mil öster om Linköping

2 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Bakgrund
Skolverkets kritik 2005/06 Eleverna får inte den hjälp de behöver för att kunna göra sina val mot studier eller arbete. Östsams målarbete våren 2006 Kartläggning av Syv-funktionen i länet med rektorer och vägledare visar på brister i mål/styrning/uppföljning. Syv B-L Palmér

3 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Bakgrund
Syvarna i Linköping arbetar med målen och lämnar rapport till Bildnings- och Barn- och ungdomsnämnden som beslutar. Linköpings blir Lärande exempel och Linghemsskolan anmäls i januari 2008 av Syv. Syv B-L Palmér

4 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Aktiviteter 2007-08
I juni 2007 tog Syv kontakt med Framtidsfrön för att höra om hjälp med studiebesök. Dessa genomfördes våren 2008. Efter att Linghemsskolan anmälts till ”lärande exempel” åker tre lärare ur arbetslag A, Rektor och Syv på en fem-dagars utbildning om Skola-Arbetsliv i Malmö. Syv B-L Palmér

5 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Mål/Planer 2008/09/10
Projektgrupp Projektgruppen (tre lärare, rektor och syv) arbetade fram följande planer för Skola-Arbetslivskontakter till läsåret 2008/09 som ett pilotprojekt i lag A, ett av av skolans fyra arbetslag. Syv B-L Palmér

6 Syv B-L Palmér

7 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Mål/Planer 2008/09/10
Vision/mål 2009/10 Att starta profilen Skola-Arbetsliv för år 6-9 på hela Linghemsskolan till 2009/10. All undervisning ska genomsyras av arbetslivs-perspektivet. Mentorerna ska ha huvudansvar för att eleverna får positiva bilder av sina kontakter med arbetslivet. Alla lärare ska visa på nyttan i arbetslivet i sitt ämne. Syv ansvarar för gymnasievalet och Praoplatserna samt stöttar övrig personal i arbetslivskontakterna. Syv B-L Palmér

8 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Information till personal 2008/09
Informationsbroschyr om Skola-Arbetsliv, Linghem till elev/målsman/mentor/företagare. Informera övriga i arbetslaget under upptaktsdagarna i augusti och på studiedagar. Informera närområdets företag under en mingel-frukost. Syv B-L Palmér

9 Skola – Arbetsliv, Linghem Utbildning för personal 2008/09
Inspirationsföreläsningar av John Horvat från Fågelskolan i Lund och/eller Joachim Samuelsson, Forza i Skåne för all personal på en studiedag. Lärare i arbetslag A ska få delta i kurser kring Skola – Arbetsliv som Myndigheten för Skolutveckling erbjuder.

10 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Planer för År 6
På ett Föräldramöte får föräldrar svara via en enkät om de kan komma till skolan och berätta om sina yrken eller om eleverna kan göra studiebesök på deras arbetsplats.

11 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Plan för År 7
Framtidsfröns koncept med företagsbesök i små grupper i Linghems närområde. Uppföljning i grupp inför klassen och inbjudna företagsrepresentanter.

12 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Plan för år 8
Studiebesök Studiebesök på hösten enligt Framtidsfröns koncept men nu i hela Linköping. Prao, 2 veckor under våren som fördjupas med några nya aktiviteter. Prao – Lärarna Skickar med eleverna frågor utifrån sitt ämne Gör besök på elevernas praoplatser Följer upp på olika sätt, se elever!

13 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Plan för år 8
Efter Praon - Eleverna Göra en Praomässa för elever i år 6 och 7. Skriva en prao-uppsats och delta i Sv. Näringslivs uppsatstävling. Utvärdera platsens lämplighet för att fastställa kvaliteten på platserna. Prao - Eleverna Får söka sin Prao via CV Förbereda praon genom att ringa/besöka/samla information Ska löpande föra en Prao-dagbok på det som händer. Syv B-L Palmér

14 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Plan för år 9
Fokus på gymnasievalet och Syv informerar, vägleder (minst ett samtal per elev) har lektioner, ordnar studiebesök, ev. gymnasiemässa Mentorer ser till att eleverna gör ”valstödet” som köpts in via Karriärförlaget och är ett underlag till Syvs vägledning. Information om gymnasie-alternativ för dem som inte blir behöriga att söka till gymnasiet.

15 Skola – Arbetsliv, Linghemsskolan Plan för år 9
Gymnasievalet görs senast 15 februari och omval 15 april. Vägledning och studiebesök fortsätter under våren. Vi bjuder in före detta elever till skolan för att berätta om hur de tänkte när de sökte till gymnasiet och varför de valde som de gjorde. Sommarskola erbjuds till obehöriga elever Syv B-L Palmér


Ladda ner ppt "en mil öster om Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser