Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstens vägledning i åk 9  PRAO- och gymnasieinformation v 39 och v 40  Föräldrainformation om prao och gymnasieskolorna v 41  Enskilda vägledarsamtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstens vägledning i åk 9  PRAO- och gymnasieinformation v 39 och v 40  Föräldrainformation om prao och gymnasieskolorna v 41  Enskilda vägledarsamtal."— Presentationens avskrift:

1

2 Höstens vägledning i åk 9  PRAO- och gymnasieinformation v 39 och v 40  Föräldrainformation om prao och gymnasieskolorna v 41  Enskilda vägledarsamtal med Catrin  PRAO v 45 för A, v 46 för B och C  ”Sjätte dagen”, praoblogg, redovisa, ev en yrkesdag  Besök på gymnasieskolor, måndag 21/11

3 Vad kan vi bidra med ?  Vägledning  Vem är jag?  Vad vill jag?  Hur gör jag?  Information  Samlad information – vägledning  Hjälp till självhjälp

4 Syfte och målsättning  Öka kunskapen och intresset för olika utbildningsvägar och tänkbara framtida yrken

5 Syftet med PRAO  Att skaffa dig erfarenheter fr å n arbetslivet  Att f å kunskap om nya arbetsformer som st ä ndigt utvecklas p å arbetsplatserna  Att ge dig tillf ä lle att delta i arbetsgemenskap tillsammans med vuxna

6 Ordna PRAO-plats själv  Vi har begränsat med platser. Du får gärna ordna din PRAO-plats själv  Om den är på annan ort så får du själv stå för eventuella resekostnader eller andra utgifter i samband med praoveckan  Du måste meddela fullständig adress, telefon, arbetsuppgifter, tider, samt handledarens namn mm blankett finns på www.samverka.nu Läs; Dokument: Egen praoplats www.samverka.nu

7 M å ltider  Om du har 1 km eller mindre avst å nd till en skola kan du ä ta din lunch d ä r – meddela mig innan s å kontaktar jag skolan  Har du l ä ngre ä n 1 km eller beroende p å andra omst ä ndigheter ej kan ä ta lunch p å en skola s å har du r ä tt att mot kvitto ers ä ttas med 30 kr/lunch  Blankett f ö r kosters ä ttning finns p å www.samverka.nu L ä s; Dokument www.samverka.nu  Avtala f ö rst med mig att du har r ä tt till ers ä ttning – l ä mna blankett och kvitto efter prao till mig

8 Omkostnader  Kontrollera i f ö rv ä g att du kan ta dig till den arbetsplats du ö nskar. Om du ä r os ä ker fr å ga g ä rna mig. Eventuella resekostnader ers ä ttes om str ä ckan ä r l ä ngre ä n 6 km, (mot kvitto f ö r bussresa) Blankett f ö r rese- och kosters ä ttning finns p å www.samverka.nu www.samverka.nu  L ä s; Dokument: Rese – och kosters ä ttning

9 Säkerhet  Det är viktigt att skolan och arbetsplatsen kommer överens om vilka arbetsuppgifter som är lämpliga och tillåtna  Arbetsmiljölagar för minderåriga gäller och du måste fråga om vad du får göra eller inte göra.  Exempel på ej tillåtna arbeten är kassauppgifter, handhavande av pengar, tunga lyft, lagerarbete med truckar, framförande av motorfordon, arbete vid maskiner och roterande verktyg m m  Arbetsplatsen skall handleda praoeleven och har arbetsmiljöansvar

10 PRAO-ansökan  Först till kvarn gäller när du får lösenordet  Senast fredag 14 oktober v 41 När du frågar om PRAO-plats; läs på om arbetsplatsen, motivera varför du gärna vill praktisera hos just den arbetsplatsen, tänk igenom vad du ska säga och tacka för samtalet. Glöm ej att ringa och presentera dig, fråga om din PRAO minst en vecka innan PRAO.

11 Vad är egentligen entreprenöriellt lärande?  ”Det innebär att vi ska omdefiniera entreprenörskap från företagande till förhållningssätt.  Kompetenser som att se möjligheter, att ta initiativ och att omsätta idéer till handling är värdefulla för individen och samhället i vidare bemärkelse”.

12 Vid ”sjätte dagen” pratade eleverna med olika yrkesambassadörer i små grupper

13 Vad innebär det att arbeta som planarkitekt? Lantmätare? http://www.yrmis.se/sv/

14 PRAO i åk 8 VT 2011

15

16

17

18 Hur söker man plats i Samverka?  Gå in på www.samverka.nu www.samverka.nu  Klicka på Läs; Dokument: Lathund för att söka praktikplats  Du kan via att skriva in din skolmailadress och ett lösenord (som du får av mig) preliminärboka en praktikplats som finns för din prao-vecka. Jag måste godkänna den innan bokningen är klar och du får ditt praktikkort.  Så här gör man: www.samverka.nu www.samverka.nu


Ladda ner ppt "Höstens vägledning i åk 9  PRAO- och gymnasieinformation v 39 och v 40  Föräldrainformation om prao och gymnasieskolorna v 41  Enskilda vägledarsamtal."

Liknande presentationer


Google-annonser