Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Praktiktermin på Förvaltningsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Praktiktermin på Förvaltningsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Praktiktermin på Förvaltningsprogrammet

2 www.gu.se Vem får göra praktik? Förkunskapskrav - kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen, samt minst 45 högskolepoäng på masterprogrammet i offentlig förvaltning. Varför ska jag göra praktik? Kursmål Efter genomgången kurs skall studenten kunna: •identifiera sin potentiella arbetsmarknad, samt utveckla strategier för att etablera professionella relationer, nätverk och nyckelpersoner inom densamma; •kommunicera sin kompetens genom att presentera den i form av CV, personligt brev, kontakt med potentiella praktikplatser samt vid anställningsintervjuer •definiera praktikplatsens målsättning samt redogöra för dess arbetssätt och uppdrag; •tillämpa de teoretiska och metodiska kunskaper som inhämtats under utbildningen i en större självständig uppgift som är kopplad till de konkreta arbetsuppgifter som utförs på praktikplatsen.

3 www.gu.se Hur söker jag min praktikplats? •Anmäl ert intresse för att göra praktik (Lämna in blankett till praktiksamordnare) •Fundera över var du vill vara (I vilken verksamhet ser du dig själv när utbildningen är klar? Drömjobb?) •Hitta din praktikplats (Kontakta själv, inkomna praktikannonser på GUL, praktikrapporter på GUL) •Skriv ett CV och ett personligt brev •Kontakta arbetsplatser och skicka in din ansökan •Meddela praktiksamordnare när praktikplats är bekräftad samt kontaktuppgifter till handledare •Praktiksamordnare skickar ut placeringsbesked och information till handledaren på praktikplatsen

4 www.gu.se Var kan jag göra min praktik? •Lokala myndigheter - Stadsdelar och Kommuner •Regionala myndigheter -Länsstyrelser (ex. Västra Götaland) -Kommunalförbund (ex. GR) •Statliga myndigheter -Riksdagens utredningstjänst (RUT) -Sida -Svenska institutet -UD - Utrikesdepartementet -Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) -Migrationsverket -Riksrevisionen •Intresseorganisationer -Fackförbund -SKL – Sveriges Kommuner och Landsting -West Sweden • Privata företag - Ernst & Young - PWC (Komrev) - Ramböll Management Consulting - Volvo Car Corporation • Internationellt - Ambassader - Konsulat - Handelskammare - FN - EU • Ideella organisationer - ICLD ( Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) - Röda korset • SKL – Sveriges kommuner och landsting

5 www.gu.se CV •Personuppgifter •Arbetslivserfarenhet •Utbildningar •Kurser •Övriga meriter •Språk •Intressen, familj, fritid •Personliga egenskaper •Referenser •Övrig information: resor, datorvana, utmärkelser och föreningsliv •Nämn gärna vad du vill och har för ambitioner med praktikplatsen som du söker

6 www.gu.se Personligt brev •Vilka egenskaper/meriter har jag som gör mig lämpad för praktikplatsen? •Vem är jag och varför vill jag ha den här praktikplatsen? •Varför vill jag praktisera just hos er? •Varför ska ni anta just mig till praktikplatsen? Kontakta Karriärcentrum för tips och råd!

7 www.gu.se Allmän information om praktikterminen •Omfattar 20 veckor (VT v.4-23, HT v.35-2) •5 lediga arbetsdagar under perioden •Praktikanten följer den övriga personalens arbetstider •Vid sjukdom anmäls det till handledare/praktikplats. Om antalet sjukdagar överstiger mer än 10 dagar ska detta anmälas till Förvaltningshögskolan •Studiemedel utgår på samma grunder som under övriga terminer •Studentförsäkring gäller på samma grunder som under övriga terminer •Kammarkollegiets Student-Ut försäkring gäller vid utlandspraktik (Skyddet gäller dygnet runt)

8 www.gu.se Examination av praktiktermin •Deltagande seminarium I (En månad efter praktikens början) •Deltagande seminarium II (Slutseminarium) •Inlämningsuppgifter: -Praktikplan -Praktikuppgift -Praktikrapport -Praktikantens värdering av praktikperioden -Handledarens värdering av praktikperioden Vid betygsättning används en tvågradig skala (Godkänd och Underkänd)

9 www.gu.se Kontaktuppgifter Louise Skoog Praktiksamordnare Telefon 031-786 38 68 E-post louise.skoog@spa.gu.selouise.skoog@spa.gu.se Rum C323 Kontakta oss om ni vill boka tid för samtal om praktikterminen! Petra Svensson Praktiksamordnare Telefon 031-786 59 21 E-post petra.svensson@spa.gu.sepetra.svensson@spa.gu.se Rum B 325b


Ladda ner ppt "Www.gu.se Praktiktermin på Förvaltningsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser