Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till föräldrainformation F-3

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till föräldrainformation F-3"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till föräldrainformation F-3
Presentation av spåret. En frisk generation. Val till lokal styrelse och nomineringar. Skolans organisation och ledning Skolans gemensamma regler Lgr.11 Bygginfo Trafik Lämning och hämtning vid skolan Bibliotek och elevcafeterian Upp i klassen. Föräldrarnas tre gemensamma regler för klassen. Information om skolans plan mot kränkande behandling samt riktade åtgärder lå 2011/2012.

2 Information om Brunnsängskolans lokala styrelsen
Nomineringslappar finns hos klassens lärare. Lämnas in snarast senast vecka 38.

3 Skolans organisation och ledning lå 11/12.
Tre spår Gröna spåret, Sunnanäng och 4-9 grön Gula spåret, Klöveräng och 4-9 gul Röda spåret, Björkäng, Soläng och 4-9 röd. Skolledningen Gudmund Rosenqvist, rektor operativt för gula spåret. Pedagogiskt utvecklingsansvar åk 4-6. Ansvarig för skolans elevvård, stödverksamhet samt administration. Maria Eneqvist, bitr. rektor operativ för röda spåret. Pedagogiskt utvecklingsansvar åk 7-9 Lennart Gau, bitr. rektor operativ för gröna spåret. Pedagogiskt utvecklingsansvar F-3, Fth.

4 Brunnsängskolans tre gemensamma regler ht 2011, vt 2012
Inga mobiler under lektionstid – ska samlas in/låsas in innan lektionen startar för år 7-9, år 4-6 har sina inlåsta under skoldagen, år F-3 samlar in/låses in på anvisad plats Konsekvenser: 1. Tillsägelse av den som ser att mobilen används på fel plats vid fel tillfälle. 2. Mobilen kan beslagtas och återfås på expeditionen efter skoldagens slut, vid upprepning ska föräldrarna hämta det beslagtagna på expeditionen 3. Om regeln bryts regelbundet eller om eleven inte följer uppmaningen kontaktas målsman av ansvarig klasslärare/handledare. 4. Om åtgärderna ovan inte hjälper kallas elev och målsman till ett möte där handledare och personal från ledningen och eller elevhälsoteamet är med.

5 Brunnsängskolans tre gemensamma regler ht 2011, vt 2012
2. Vi ska vara rädda om och värna vår fysiska arbetsmiljö, med fysisk arbetsmiljö menas att miljön är fri från godis/tuggummi/mössor/kepsar/skor/ytterkläder inomhus samt klotter och all form av skadegörelse inomhus och utomhus. Vi kastar inte heller saker på varandra såsom snö, kottar, stenar osv. Cykelåkning, inlines, skateboard, kickbike, scooter osv. åker vi inte heller på skolgården. Likaså är innehav av smällare, laser, vapen och fyrverkerier inte heller tillåtet. Konsekvenser Tillsägelse av den som ser att någon inte är aktsam om arbetsmiljön. Om det är skadegörelse som behöver åtgärdas går man direkt till åtgärd nummer2. Om regeln bryts regelbundet eller om eleven inte följer uppmaningen kontaktas målsman av ansvarig klasslärare/handledare. Om åtgärderna ovan inte hjälper kallas elev och målsman till ett möte där klasslärare/handledare och personal från ledningen och eller elevhälsoteamet är med, kom ihåg att du som elev är ersättningsskyldig Vid allvarliga händelser är skolan skyldig att anmäla till polis och sociala myndigheter.

6 Brunnsängskolans tre gemensamma regler ht 2011, vt 2012
3. Vi ska värna vår psykiska arbetsmiljö och vår hälsa, med psykisk arbetsmiljö menas att alla ska vara trygga på skolan, alla former av våld och hot är förbjudet. Droger, alkohol och tobak kan allvarligt skada din hälsa och är därför inte heller tillåtet. Konsekvenser 1. Tillsägelse av den som ser att någon elev blir utsatt samt kränknings-anmälan upprättas. Används droger, alkohol eller tobak, kopplas elevhälsoteamet in. Vårdnadshavaren kontaktas alltid. 2. Om regeln bryts regelbundet eller om eleven inte följer uppmaningen kontaktas målsman av ansvarig klasslärare/handledare. Skolans team mot kränkande behandling sätts in. 3. Om åtgärderna ovan inte hjälper kallas elev och målsman till ett möte där klasslärare/handledare och personal från ledningen och eller elevhälsoteamet är med. 4. Vid allvarliga händelser är skolan skyldig att anmäla till polis och sociala myndigheter.

7 Uppdrag till klassens föräldrar och elever tillsammans med klasslärare/handledare.
Formulera tillsammans med klasslärare/handledare de tre saker som är viktiga för just er föräldrar i er klass. Samma sak gör eleverna tillsammans med lärarna. Detta bildar tillsammans med skolan tre regler Brunnsängskolans BRA-plan (Beteende, regler, arbete och attityder)

8 Lgr 11 Vi tittar på ett informationsmaterial från Skolverket.

9 Nya Brunnsängskolan Bygginformation
Just nu rivs det sista av Storäng. Klar vecka 37 Man har börjat spränga och det sker på bestämda tider varje dag (08:10, 10:00, 12:20, 14:30, 16:00 och ev.18:00). Skolgården är då bevakad av personal från NCC. Sprängningar kommer att pågå under stora delar av hösten. 2 lekytor är nu asfalterade utanför gröna paviljongen och utanför expeditionspaviljongen. Ytterbelysning kommer att ordnas under hösten, dels genom lampor på befintliga byggnader och dels med att byggbelysning riktas över skolgården.

10 Lämning och hämtning vid skolan
Respektera trafikreglerna som finns för våra barns säkerhet. Lämna en bit ifrån och låt barnen gå.

11 Övrig information Teknikskola Bibliotek och elevcafeterian
Informationen föräldramötena läggs ut på skolans hemsida.


Ladda ner ppt "Välkommen till föräldrainformation F-3"

Liknande presentationer


Google-annonser