Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbruk,skadligt bruk och beroende. Kriterier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbruk,skadligt bruk och beroende. Kriterier"— Presentationens avskrift:

1 Riskbruk,skadligt bruk och beroende. Kriterier
Alkoholberoende Alkoholmissbruk Riskbruk Bruk

2 Alkoholberoende Toleransökning Abstinens
Dricker längre tid eller större mängd Oförmåga att avstå Tiden domineras av att använda, få tag i, eller återhämta sig Ge upp sociala aktiviteter Fortsatt användande

3 Toleransökningen Gradvis ökande dos av drogen för att uppnå samma effekt. Går olika snabbt för olika droger. Har sin förklaring i uppreglering av receptorer i belöningshjärnan. Tolerans en viktig del för utveckling av beroendet.

4 AUDIT Fråga 1-3: Konsumtionsvanor Fråga 4-6: “Beroendefrågor”
Skadlig konsumtion © Claudia Fahlke DUDIT DSM-IV © Claudia Fahlke

5 CAGE Cut-down Har du försökt skära ner
Annoyed Har du känt dig irriterad när andra kritiserat ditt alkoholdrickande Guilt : finns skam och skuldkänslor Eye-opener: återställare

6 Abstinens Den för drogen typiska symtom när drogen elimineras ur kroppen. Uppträder ofta med en tidig och en sen abstinens. Ex vis tidig opiatabstinens: Den tidiga fasen karaktäriseras av gäspningar, rinnande näsa, svettningar Sen fas ger svåra symtom; värk (framför allt i vaderna), diarré, kräkningar, menstruationsrubbningar, minskad sexuell lust

7 Normalt i hjärnan Akut alkoholintag Stimulerande Glutamat Stimulerande Glutamat Hämmande Gaba Hämmande Gaba Abstinens Kroniskt alkoholintag Hämmande Gaba Hämmande Gaba Stimulerande Glutamat Stimulerande Glutamat

8 Alkoholabstinens Vid förgiftning med alkohol eller långvarigt användande av alkohol får man använda sig av olika riskfaktorer vid bedömningen av sluten vård för avgiftning. Olika skattningsskalor kan användas för bedömning av abstinens grad, men i övrigt gäller en sammantagen klinisk bedömning där olika indikationer ger vägledning om handläggning.

9 Risk för delirium eller abstinenskramper
Tachykardi>120 slag per minut Abstinenssymtom trots 1 promille i utandningsluft Infektioner Tidigare Delirium Tidigare kramper Aktuell abstinens hallucinos Uttalade ospecifika abstinenssymtom Nyligen abstinenskrampanfall Dagligt intag av 75 cl starksprit i mer än 3 veckor utan nyktra dagar Hjärnskada Dåligt allmäntillstånd

10 Dricker /använder drogen under längre tid
Tappar intentionen över sin konsumtion och använder drogen under längre tid än vad som avsågs. Kan inte sluta när man väl har börjat

11 Oförmåga att avstå Faller lätt tillbaka i gammalt mönster
Väcks av olika stimuli Sponant alkohol och drogsökande beteende. Söker tillfällen att få konsumera

12 Mycket tid ägnas åt drogen
Olika länge för olika droger Heroin den längsta= heldygnssysselsättning Alkohol den den som har längsta återhämtningsperioden

13 Ger upp sociala aktiviteter
Förändrat beteende mot andra Slutar att arbeta. Isoleringstendenser. Till slut självförakt och man låter allt falla.

14 Alkoholmissbruk Uppfyller inte kriterierna för alkoholberoende
Under den senaste 12-månadersperioden uppfyllt ett av följande: ej fullgjort sina skyldigheter (arbete, skola, hem) risk för fysisk skada tagen av polis för fylleri fortsatt drickande trots återkommande problem 14 14

15 280 GRAM REN ALKOHOL PER VECKA
HÖGRISKKONSUMTION 280 GRAM REN ALKOHOL PER VECKA MÄN 210 GRAM REN ALKOHOL PER VECKA KVINNOR 280 GRAM= 75 CL STARKSPRIT 210 GRAM= 3 FLASKOR VIN

16 Alkoholkonsumtionen i Sverige 1996- 2006
Liter 100% alkohol per capita (inklusive icke-registrerad konsumtion) 16 16

17 Riskbruk Kvinna: 9 standard glas per vecka= 2 flaskor vin eller 10 flaskor starköl eller 40 cl starksprit per vecka Man: 14 standardglas per vecka eller 3 flaskor vin eller 15 flaskor starköl eller 60 cl starksprit per vecka

18 Riskbruk Riskbruk även när man vid ett och samma tillfälle män 5 standardglas och kvinnor 4

19 Screening: ökar effektiviteten i det förebyggande alkoholarbetet
Flertalet högkonsumenter saknar typiska tecken på hög konsumtion eller problemdrickande höga levervärden hög ansiktsfärg psykosocialt strul Utan screening hamnar fokus på patienter med beroende eller skadligt bruk – fel målgrupp! 19 19

20 Biologiska alkoholmarkörer
Sensitivitet Högkons GGT % ASAT % ALAT % MCV % CDT % Sensitivitet Alk ber 65% 57% 47% 79% Specificitet Högkons ~50% <50% 93% 20 20

21 GLIDANDE ÖVERGÅNGAR högkonsumenter sociala problem drickare drickare
alkoholism


Ladda ner ppt "Riskbruk,skadligt bruk och beroende. Kriterier"

Liknande presentationer


Google-annonser