Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R ISKBRUK, SKADLIGT BRUK OCH BEROENDE. K RITERIER Alkoholberoende Alkoholmissbruk Riskbruk Bruk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R ISKBRUK, SKADLIGT BRUK OCH BEROENDE. K RITERIER Alkoholberoende Alkoholmissbruk Riskbruk Bruk."— Presentationens avskrift:

1 R ISKBRUK, SKADLIGT BRUK OCH BEROENDE. K RITERIER Alkoholberoende Alkoholmissbruk Riskbruk Bruk

2 Alkoholberoende •Toleransökning •Abstinens •Dricker längre tid eller större mängd •Oförmåga att avstå •Tiden domineras av att använda, få tag i, eller återhämta sig •Ge upp sociala aktiviteter •Fortsatt användande

3 T OLERANSÖKNINGEN Gradvis ökande dos av drogen för att uppnå samma effekt. Går olika snabbt för olika droger. Har sin förklaring i uppreglering av receptorer i belöningshjärnan. Tolerans en viktig del för utveckling av beroendet.

4 4 © Claudia Fahlke AUDIT Fråga 1-3: Konsumtionsvanor Fråga 4-6: “Beroendefrågor” Fråga 7-10: Skadlig konsumtion DUDIT © Claudia Fahlke DSM-IV

5 CAGE Cut-down Har du försökt skära ner Annoyed Har du känt dig irriterad när andra kritiserat ditt alkoholdrickande Guilt : finns skam och skuldkänslor Eye-opener: återställare

6 A BSTINENS Den för drogen typiska symtom när drogen elimineras ur kroppen. Uppträder ofta med en tidig och en sen abstinens. Ex vis tidig opiatabstinens: Den tidiga fasen karaktäriseras av gäspningar, rinnande näsa, svettningar Sen fas ger svåra symtom; värk (framför allt i vaderna), diarré, kräkningar, menstruationsrubbningar, minskad sexuell lust

7 Normalt i hjärnan Akut alkoholintag Kroniskt alkoholintag Abstinens Hämmande Gaba Stimulerande Glutamat Stimulerande Glutamat Stimulerande Glutamat Stimulerande Glutamat Hämmande Gaba Hämmande Gaba Hämmande Gaba

8 A LKOHOLABSTINENS Vid förgiftning med alkohol eller långvarigt användande av alkohol får man använda sig av olika riskfaktorer vid bedömningen av sluten vård för avgiftning. Olika skattningsskalor kan användas för bedömning av abstinens grad, men i övrigt gäller en sammantagen klinisk bedömning där olika indikationer ger vägledning om handläggning.

9 R ISK FÖR DELIRIUM ELLER ABSTINENSKRAMPER Tachykardi>120 slag per minut Abstinenssymtom trots 1 promille i utandningsluft Infektioner Tidigare Delirium Tidigare kramper Aktuell abstinens hallucinos Uttalade ospecifika abstinenssymtom Nyligen abstinenskrampanfall Dagligt intag av 75 cl starksprit i mer än 3 veckor utan nyktra dagar Hjärnskada Dåligt allmäntillstånd

10 D RICKER / ANVÄNDER DROGEN UNDER LÄNGRE TID Tappar intentionen över sin konsumtion och använder drogen under längre tid än vad som avsågs. Kan inte sluta när man väl har börjat

11 O FÖRMÅGA ATT AVSTÅ Faller lätt tillbaka i gammalt mönster Väcks av olika stimuli Sponant alkohol och drogsökande beteende. Söker tillfällen att få konsumera

12 M YCKET TID ÄGNAS ÅT DROGEN Olika länge för olika droger Heroin den längsta= heldygnssysselsättning Alkohol den den som har längsta återhämtningsperioden

13 G ER UPP SOCIALA AKTIVITETER Förändrat beteende mot andra Slutar att arbeta. Isoleringstendenser. Till slut självförakt och man låter allt falla.

14 14 Alkoholmissbruk  Uppfyller inte kriterierna för alkoholberoende  Under den senaste 12-månadersperioden uppfyllt ett av följande:  ej fullgjort sina skyldigheter (arbete, skola, hem)  risk för fysisk skada  tagen av polis för fylleri  fortsatt drickande trots återkommande problem

15 MÄN KVINNOR

16 16 Alkoholkonsumtionen i Sverige 1996- 2006 Liter 100% alkohol per capita (inklusive icke-registrerad konsumtion)

17 R ISKBRUK Kvinna: 9 standard glas per vecka= 2 flaskor vin eller 10 flaskor starköl eller 40 cl starksprit per vecka Man: 14 standardglas per vecka eller 3 flaskor vin eller 15 flaskor starköl eller 60 cl starksprit per vecka

18 R ISKBRUK Riskbruk även när man vid ett och samma tillfälle män 5 standardglas och kvinnor 4

19 19 Screening: ökar effektiviteten i det förebyggande alkoholarbetet Utan screening hamnar fokus på patienter med beroende eller skadligt bruk – fel målgrupp! Flertalet högkonsumenter saknar typiska tecken på hög konsumtion eller problemdrickande • höga levervärden • hög ansiktsfärg • psykosocialt strul 300 000

20 20 B IOLOGISKA ALKOHOLMARKÖRER Sensitivitet Högkons GGT 35% ASAT 17% ALAT 33% MCV 22% CDT 29% Sensitivitet Alk ber 65% 57% 47% 79% Specificitet Högkons ~50% <50% 93%

21 GLIDANDE ÖVERGÅNGAR


Ladda ner ppt "R ISKBRUK, SKADLIGT BRUK OCH BEROENDE. K RITERIER Alkoholberoende Alkoholmissbruk Riskbruk Bruk."

Liknande presentationer


Google-annonser