Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst. Att förstå att döden är nära…  Hur vet vi att en patient/boende är i livets slutskede?  Hur vet vi att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst. Att förstå att döden är nära…  Hur vet vi att en patient/boende är i livets slutskede?  Hur vet vi att."— Presentationens avskrift:

1 Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst

2 Att förstå att döden är nära…  Hur vet vi att en patient/boende är i livets slutskede?  Hur vet vi att en patient är döende?  Hur lång tid är det kvar när patienten är döende?  Varför är det viktigt?

3 Diagnostisera döendet  När börjar det  Hur se man  Vem ser vad  Har det någon betydelse att se det  Viktigt för vem

4 Vad ser man?  Sjunkande medvetandegrad  Kapslar in sig  Omvärlden ointressant  Tappat sina aktiviteter  Tröttare  Blicken förändras  ”Hjärntrött”

5  Avslutat eller ordentligt minskat sitt intag per os  Dricker mycket lite, tar ej tabletter  Sjunkande urinmängder  Försämrad perifer cirkulation  Snipig, vit näsa  Förändrar utseende, sjunker in  Ändrat andningsmönster  Sänkt medvetande

6 Det är ett gott tecken att dom äntligen förstår!

7 Kronisk sjukdom Övergången mellan olika sjukdomsskeden är sällan helt tydlig Botbar sjukdom Död Livets slutskede Döendet Brytpunkt Övergångsskede Sorg

8 A B C När är patienten döende?

9 Hur vet vi att en patient är döende?

10 Är patienten döende?  Om svaret på följande 4 frågor är JA  Planera för vård av en döende patient  Patient – boende – person

11 Kliniska indikatorer för vård av döende 1. Tecken på att patienten är döende 2. Är patientens försämrade tillstånd förväntat? 3. Har behandlingsbara tillstånd övervägts? 4. Är livsförlängande behandling orimlig?

12 1. Tecken på att patienten är döende

13 –Kan inte ta mediciner peroralt –Mestadels sängbunden –Kan endast dricka små klunkar vätska –Sovande större delen av dygnet

14 2. Är patientens försämrade tillstånd förväntat?

15 –Ja, på grund av svår sjukdom –Successiv försämring –Ja, enligt medicinsk bedömning

16 3. Har följande behandlingsbara tillstånd övervägts?

17 –Infektion –Dehydrering –Hypo/hyperglykemi –Elektrolytrubbning –Förgiftning –Skallskada –Depression –Förvirring –…

18 4. Är livsförlängande behandling orimlig?

19 –Behandling är sannolikt ineffektiv eller för besvärlig –Patienten har avsagt sig fortsatt behandling –Patienten har tidigare tydligt avsagt sig fortsatt behandling –En närstående har på patientens vägnar tagit avstånd från fortsatt behandling

20 När döden är nära  När har personalen och familjen olika uppfattning om döendet och döden?  Exempel från din erfarenhet

21 Sammanfattningsvis: När vi vet att döden är nära  Varför är det viktigt att veta?  För att det föranleder viktiga åtgärder! –Medicinskt –Omvårdnad –Patient –Närstående

22 … men för mig är det ett viktigt tecken! … det här var inget bra tecken!


Ladda ner ppt "Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst. Att förstå att döden är nära…  Hur vet vi att en patient/boende är i livets slutskede?  Hur vet vi att."

Liknande presentationer


Google-annonser