Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst"— Presentationens avskrift:

1 Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst

2 Att förstå att döden är nära…
Hur vet vi att en patient/boende är i livets slutskede? Hur vet vi att en patient är döende? Hur lång tid är det kvar när patienten är döende? Varför är det viktigt?

3 Diagnostisera döendet
När börjar det Hur se man Vem ser vad Har det någon betydelse att se det Viktigt för vem

4 Vad ser man? Sjunkande medvetandegrad Kapslar in sig
Omvärlden ointressant Tappat sina aktiviteter Tröttare Blicken förändras ”Hjärntrött”

5 Avslutat eller ordentligt minskat sitt intag per os
Dricker mycket lite, tar ej tabletter Sjunkande urinmängder Försämrad perifer cirkulation Snipig, vit näsa Förändrar utseende, sjunker in Ändrat andningsmönster Sänkt medvetande

6 Det är ett gott tecken att dom äntligen förstår!

7 Övergången mellan olika sjukdomsskeden är sällan helt tydlig
Brytpunkt Övergångsskede Döendet Botbar sjukdom Kronisk sjukdom Livets slutskede Död Sorg 7

8 När är patienten döende?
B C

9 Hur vet vi att en patient är döende?

10 Är patienten döende? Om svaret på följande 4 frågor är JA
Planera för vård av en döende patient Patient – boende – person

11 Kliniska indikatorer för vård av döende
1. Tecken på att patienten är döende 2. Är patientens försämrade tillstånd förväntat? 3. Har behandlingsbara tillstånd övervägts? 4. Är livsförlängande behandling orimlig?

12 Tecken på att patienten är döende

13 Tecken på att patienten är döende
Kan inte ta mediciner peroralt Mestadels sängbunden Kan endast dricka små klunkar vätska Sovande större delen av dygnet

14 2. Är patientens försämrade tillstånd förväntat?

15 2. Är patientens försämrade tillstånd förväntat?
Ja, på grund av svår sjukdom Successiv försämring Ja, enligt medicinsk bedömning

16 3. Har följande behandlingsbara tillstånd övervägts?

17 3. Har följande behandlingsbara tillstånd övervägts?
Infektion Dehydrering Hypo/hyperglykemi Elektrolytrubbning Förgiftning Skallskada Depression Förvirring

18 4. Är livsförlängande behandling orimlig?

19 4. Är livsförlängande behandling orimlig?
Behandling är sannolikt ineffektiv eller för besvärlig Patienten har avsagt sig fortsatt behandling Patienten har tidigare tydligt avsagt sig fortsatt behandling En närstående har på patientens vägnar tagit avstånd från fortsatt behandling

20 När döden är nära När har personalen och familjen olika uppfattning om döendet och döden? Exempel från din erfarenhet

21 Sammanfattningsvis: När vi vet att döden är nära
Varför är det viktigt att veta? För att det föranleder viktiga åtgärder! Medicinskt Omvårdnad Patient Närstående

22 … det här var inget bra tecken!
… men för mig är det ett viktigt tecken!


Ladda ner ppt "Att förstå när döden är nära Carl Johan Fürst"

Liknande presentationer


Google-annonser