Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn."— Presentationens avskrift:

1 Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas Föredragshållarens namn

2  Hur verkar det?  När, på vilket sätt och hur skall det användas?  Har det allmänna biverkningar?  Kan man själv förebygga biverkningarna?  Passar alla dina läkemedel ihop?  Var kan du söka hjälp i problemsituationer? Känner du till detta om ditt läkemedel

3 Rätt användning av läkemedlet EFFEKT SÄKERHET ÄNDAMÅLSENLIGHET EKONOMISKT VETTIG

4  Av patienter, som lider av kroniska sjukdomar, lyckas medicineringen ca hos hälften  För hälften av patienterna lyckas medicineringen inte enligt fastställd målsättning  Många läkemedelsförbrukare har svårigheter att följa vårdanvisningarna Hur använder folk mediciner?

5  Vill du ha ut den bästa effekten av din medicinering?  Vill du undvika eventuella biverkningar med din medicin?  Känn till din egen medicinering, då är detta möjligt! Hur använder du dina mediciner?

6  När börjar medicinen verka?  Inverkar tidpunkten för när du tar medicinen eller samtidig måltid på hur läkemedlet verkar?  Hur är det med samtidigt alkoholbruk? På vilket sätt verkar din medicin?

7  På vilket sätt verkar läkemedelsformen och doseringstekniken?  Inhalationspreparat, läkemedelsplåster, suppositorier, ögondroppar  Tabletterna tuggas eller krossas. Ifall inte, berätta varför?  Är effekterna individuella? På vilket sätt verkar din medicin?

8  Som kur eller vid behov?  Maximidosen i dygnet?  Kontinuerligt?  Varför kontinuerligt?  När är en fortsatt medicinering onödig?  t.ex. sömnmediciner och värkmediciner På vilket sätt och hur länge?

9  Hur många gånger per dag/i dygnet?  Med hur många timmars intervall?  Vilken tid på dygnet och varför?  Tillsammans med måltid?  På tom mage? Hur använder du ditt läkemedel?

10  Vad betyder ”allmän biverkan”?  Kommer den för nästan alla läkemedelsanvändare – kommer den för mig?  Hur stor risk är det med biverkningarna?  Går biverkningarna över och i så fall när? Har din medicin biverkningar?

11  Kan jag själv förebygga biverkningar?  Hur kan man observera sina känningar?  Vad skall man göra om det blir biverkningar?  När skall man avbryta medicineringen?  När skall man kontakta läkaren? Kan man förebygga biverkningar?

12  Hur inverkar ditt läkemedel på andra mediciner du använder och tvärtom (samverkan)?  Förstärks eller försvagas effekten?  Kan ett egenvårdsläkemedel och växtdroger ha samverkan med receptmediciner?  Lönar det sig att berätta om alla läkemedel och växtdroger man använder, på apoteket eller för läkaren?  Var får jag information? Passar dina läkemedel tillsammans?

13  Vart tar jag kontakt, om  det kommer en oväntad biverkan?  jag är osäker på läkemedlets lämplighet?  läkemedlet inte verkar ha någon effekt?  det finns någon annan fråga som gäller läkemedlet? Var kan du söka hjälp?

14 Fråga på apoteket eller av din läkare:  Hur drar du nytta av ditt läkemedel?  Har du förstått den ordination du fått på rätt sätt?  Kan du använda din medicin och din doseringsapparat rätt?  Passar alla mediciner som du använder med varandra?  Vilka biverkningar kan ditt läkemedel ha och hur skall man förhålla sig till dem?  Hur vet du om det finns läkemedel kvar på receptet?  Hur köper du din medicin rationellast och förmånligast? Fråga av ett proffs!

15 Må vilka andra ställen hittar jag information om mitt läkemedel? Till exempel  På bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen  Finns också på Internet: Fimeas läkemedelsökningssidor, (välj svenska) och (välj svenska)


Ladda ner ppt "Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn."

Liknande presentationer


Google-annonser