Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn."— Presentationens avskrift:

1 Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn

2  Hur verkar det?  När, på vilket sätt och hur skall det användas?  Har det allmänna biverkningar?  Kan man själv förebygga biverkningarna?  Passar alla dina läkemedel ihop?  Var kan du söka hjälp i problemsituationer? Känner du till detta om ditt läkemedel

3 Rätt användning av läkemedlet EFFEKT SÄKERHET ÄNDAMÅLSENLIGHET EKONOMISKT VETTIG

4  Av patienter, som lider av kroniska sjukdomar, lyckas medicineringen ca hos hälften  För hälften av patienterna lyckas medicineringen inte enligt fastställd målsättning  Många läkemedelsförbrukare har svårigheter att följa vårdanvisningarna Hur använder folk mediciner?

5  Vill du ha ut den bästa effekten av din medicinering?  Vill du undvika eventuella biverkningar med din medicin?  Känn till din egen medicinering, då är detta möjligt! Hur använder du dina mediciner?

6  När börjar medicinen verka?  Inverkar tidpunkten för när du tar medicinen eller samtidig måltid på hur läkemedlet verkar?  Hur är det med samtidigt alkoholbruk? På vilket sätt verkar din medicin?

7  På vilket sätt verkar läkemedelsformen och doseringstekniken?  Inhalationspreparat, läkemedelsplåster, suppositorier, ögondroppar  Tabletterna tuggas eller krossas. Ifall inte, berätta varför?  Är effekterna individuella? På vilket sätt verkar din medicin?

8  Som kur eller vid behov?  Maximidosen i dygnet?  Kontinuerligt?  Varför kontinuerligt?  När är en fortsatt medicinering onödig?  t.ex. sömnmediciner och värkmediciner På vilket sätt och hur länge?

9  Hur många gånger per dag/i dygnet?  Med hur många timmars intervall?  Vilken tid på dygnet och varför?  Tillsammans med måltid?  På tom mage? Hur använder du ditt läkemedel?

10  Vad betyder ”allmän biverkan”?  Kommer den för nästan alla läkemedelsanvändare – kommer den för mig?  Hur stor risk är det med biverkningarna?  Går biverkningarna över och i så fall när? Har din medicin biverkningar?

11  Kan jag själv förebygga biverkningar?  Hur kan man observera sina känningar?  Vad skall man göra om det blir biverkningar?  När skall man avbryta medicineringen?  När skall man kontakta läkaren? Kan man förebygga biverkningar?

12  Hur inverkar ditt läkemedel på andra mediciner du använder och tvärtom (samverkan)?  Förstärks eller försvagas effekten?  Kan ett egenvårdsläkemedel och växtdroger ha samverkan med receptmediciner?  Lönar det sig att berätta om alla läkemedel och växtdroger man använder, på apoteket eller för läkaren?  Var får jag information? Passar dina läkemedel tillsammans?

13  Vart tar jag kontakt, om  det kommer en oväntad biverkan?  jag är osäker på läkemedlets lämplighet?  läkemedlet inte verkar ha någon effekt?  det finns någon annan fråga som gäller läkemedlet? Var kan du söka hjälp?

14 Fråga på apoteket eller av din läkare:  Hur drar du nytta av ditt läkemedel?  Har du förstått den ordination du fått på rätt sätt?  Kan du använda din medicin och din doseringsapparat rätt?  Passar alla mediciner som du använder med varandra?  Vilka biverkningar kan ditt läkemedel ha och hur skall man förhålla sig till dem?  Hur vet du om det finns läkemedel kvar på receptet?  Hur köper du din medicin rationellast och förmånligast? Fråga av ett proffs!

15 Må vilka andra ställen hittar jag information om mitt läkemedel? Till exempel  På bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen  Finns också på Internet: Fimeas läkemedelsökningssidor, www.lääkeinfo.fi (välj svenska) och www.laakeohje.fi (välj svenska) www.lääkeinfo.fi www.laakeohje.fi


Ladda ner ppt "Känn ditt läkemedel Med sikte på att den egna medicineringen lyckas 6.11.2012 Föredragshållarens namn."

Liknande presentationer


Google-annonser