Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Känn ditt läkemedel En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Känn ditt läkemedel En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014."— Presentationens avskrift:

1 Känn ditt läkemedel En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014

2 Rätt användning av ett läkemedel EFFEKT SÄKERHET ÄNDAMÅLSENLIGHET EKONOMISK

3  Ett egenvårdsläkemedel är ett läkemedelspreparat som man kan köpa på apoteket utan recept  Även ett naturläkemedel eller ett vitaminpreparat kan vara ett egenvårdsläkemedel när det används i enlighet med läkemedelslagen för behandling eller förebyggande av sjukdom eller lindring av sjukdomssymtom. Vad är ett egenvårdsläkemedel?

4  Vill du få ut den bästa möjliga nyttan av ditt egenvårdsläkemedel?  Vill du undvika eventuella biverkningar av ditt egenvårdsläkemedel?  Känn din medicinering! • Helhetsmedicineringen omfattar både receptläkemedel som ordinerats av läkare och receptfria egenvårdsläkemedel som du köpt på apoteket  Ta dina läkemedel enligt anvisningarna  Ha alltid med dig uppdaterad information om de läkemedel som du använder, inklusive egenvårdsläkemedel, naturläkemedel och kosttillskott. Hur använder du läkemedel?

5  Från yrkespersonal försäkra dig om att  egenvårdsläkemedlet är lämpligt att använda för ditt symtom och din situation (t.ex. övriga sjukdomar eller graviditet)  egenvårdsläkemedlen kan användas tillsammans med de övriga läkemedlen som du använder  du inte använder samtidigt samma läkemedel som receptbelagt och för egenvård  Bland annat av antiinflammatoriska smärtstillande medel finns många preparat såväl med recept som inom egenvård. De innehåller antingen samma läkemedel eller läkemedel med samma verkan. Samtidig användning ökar risken för biverkningar men inte effekten. Passar läkemedlet?

6  Egenvårdsläkemedel är i regel avsedda för tillfällig användning och för lindriga och tydliga symtom  Tillfällig användning avser 1–2 veckor utan läkares bedömning  Långvarig användning kan dölja symtomen för en allvarligare sjukdom och skjuta upp läkarbesöket  Till exempel kan en nässpray som sammandrar näsans slemhinnor vid längre användning än 10 dagar skada slemhinnan eller göra näsan kroniskt täppt Hur länge?

7  Egenvårdsläkemedel är effektiva och säkra när de används på rätt sätt  Egenvårdsläkemedel kan dock, i likhet med alla läkemedel, ge upphov till biverkningar.  Många receptfria läkemedel är receptbelagda i en större förpackningsstorlek Effekt och säkerhet?

8 Fråga på apoteket, av läkare eller vårdpersonal  Vilket läkemedel är lämpligt för ditt symtom?  Hur används läkemedlet?  Vilken nytta har du av läkemedlet?  Kan du använda alla dina läkemedel samtidigt?  Vilka biverkningar kan dina läkemedel ha och hur ska du förhålla dig till dem?  Har du förstått anvisningarna rätt?  Hur uppdaterar du ditt medicineringskort?  Hur kan du köpa dina läkemedel förmånligast? Fråga hälso- och sjukvårdspersonal!

9 Till exempel  På bipacksedeln i läkemedelsförpackningen.  Information hittar du även på webben: • Fimeas läkemedelssökning • Lääkeinfo.fi • Lääkeohje.fi  Från telefontjänster, exempelvis • Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus Klik Oy (på finska) • Universitetsapotekets datatjänster • Teratologiska informationscentralen (användning av läkemedel under graviditet) • Giftinformationscentralen (misstankar om läkemedelsförgiftning) Var hittar du information?

10 Till exempel  Internet • Terveyskirjasto.fi • Patientversionerna av rekommendationerna God medicinsk praxis • Apteekki.fi • Kodin lääkeopas (Hemmets läkemedelsguide, på finska) • Information om läkemedelsersättningar och databasen läkemedelssökning Kela.fi • Patientorganisationernas webbplatser etc.  Kom ihåg att all information på internet inte är tillförlitlig • Du kan bedöma läkemedelsinformationens tillförlitlighet med hjälp av DARTS-checklistan ( http://www.fimea.fi/allmanhet/darts ) http://www.fimea.fi/allmanhet/darts Var hittar du information?


Ladda ner ppt "Känn ditt läkemedel En sund och trygg användning av egenvårdsläkemedel 19.3.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser