Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniskt expert- stöd, EES Kundfall 1. Moduler • Dubbelmedicinering • Interaktion • Hög dos • Äldre - Hög dos äldre - Åldersvarning äldre • Barn -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniskt expert- stöd, EES Kundfall 1. Moduler • Dubbelmedicinering • Interaktion • Hög dos • Äldre - Hög dos äldre - Åldersvarning äldre • Barn -"— Presentationens avskrift:

1 Elektroniskt expert- stöd, EES Kundfall 1

2 Moduler • Dubbelmedicinering • Interaktion • Hög dos • Äldre - Hög dos äldre - Åldersvarning äldre • Barn - Hög dos barn - Åldersvarning barn • Påverkar sjukdom • Könsspecifikt

3 Kundfall • Dubbelmedicinering • Läkemedelsinteraktion • Hög dos • Äldre • Barn • Påverkar sjukdom

4 Dubbelmedicinering Din kund som är en man har många elektroniskt lagrade recept. Han vill nu hämta ut ett blodtrycksläkemedel. Du erbjuder en EES som ger en signal om dubbelmedicinering ”Möjlig dubbelmedicinering. Kontrollera patientens behov av läkemedel.” Fundera över: • Ge några egna exempel på vad det skulle kunna vara? • Hur vanligt är problemet idag? Mörkertal? Vad ligger bakom denna problematik? • Utifrån ditt eget exempel, vad skulle du säga till kunden? • Några scenarier räknas inte som dubbelmedicinering enligt EES, vilka situationer skulle det kunna handla om?

5 Läkemedelsinteraktion Kunden framför dig har recept på två läkemedel som interagerar med varandra. Du får information om detta via EES. Fundera över: • Vilka interaktionssystem känner du till förutom EES? • Hur blir du medveten om interaktioner idag? • Hur värderar du interaktioner idag? • Vad blir den stora skillnaden med EES? • Studera bifogad monografitext, vilka rubriker upplever du som extra värdefulla? • Vilken information fick du av dessa? • Hur tänker du runt denna situation? Vad gör du för att lösa den?

6 Läkemedelsinteraktion Kunden framför dig har recept på två läkemedel som interagerar med varandra. Du får information om detta via EES. Fundera över: • Vilka interaktionssystem känner du till förutom EES? • Hur blir du medveten om interaktioner idag? • Hur värderar du interaktioner idag? • Vad blir den stora skillnaden med EES? • Studera bifogad monografitext, vilka rubriker upplever du som extra värdefulla? • Vilken information fick du av dessa? • Hur tänker du runt denna situation? Vad gör du för att lösa den? DUBBLETT BILD Se monografitext i anteckningssida

7 Hög dos Din kund ska hämta ett läkemedel. Du får en signal om hög dos, Den beräknade dygnsdosen överskrider läkemedlets normala dosering. Kontrollera dosen. Fundera över: • Hur kan ovanstående signal uppkomma? • I några speciella fall stämmer/fungerar inte denna signal, ge exempel på vad det kan bero på? • Hur kan du ta upp detta med kunden utan att skrämmas? • Ge exempel på två olika situationer där du uttrycker dig på olika sätt till kunden. Vad/hur säger du?

8 Omfattar både hög dos - och olämpliga läkemedel till äldre Valter 83 år är på apoteket och vill hämta ut Stesolid. Du har en misstanke om att det kanske inte är ett så lämpligt läkemedel till en äldre person. Mycket riktigt får du en ”Äldre”-signal på detta läkemedel i EES. Fundera över: • Vilka uppgifter bör meddelandetexten i EES innehålla så att jag känner mig hjälpt i denna situation? • Vilken är bakgrunden till denna signaltyp • När räknas man som äldre? • Hur tänker jag idag runt dosering till äldre? • Vilket stöd finns det idag när det gäller dosering till äldre? Äldre

9 Barn Omfattar både hög dos - samt olämpliga läkemedel till barn Lisa 3 år har haft diarré en tid och har nu varit till läkaren och fått Imodium. Vid expeditionen ger EES en ”Barn”- signal om denna förskrivning. Meddelandetexten lyder ”Rekommenderas inte till barn < 4 år. Risk för allvarliga biverkningar t ex tarmvred och kraftig slöhet. Medvetet avsteg från Fass”. Fundera över: • Vad innebär ovanstående meddelandetext? • Vad säger FASS? • Om Lisa varit 8 år vad hade hänt då? Vilket stöd skulle du som farmaceut vilja ha i den situationen? • Hur kommunicerar du runt detta? • Vad säger du till kunden?

10 Påverkar sjukdom En herre i övre medelåldern kommer in till dig på apoteket för att hämta ut Haldol tabletter. Du ser att kunden har många olika läkemedel och trycker genast på EES-knappen. EES ger en signal inom kategorin ”Påverkar annan sjukdom”, med följande meddelandetext ”Patienten har läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom och har dessutom recept på haloperidol. Användning av haloperidol vid Parkinsons sjukdom är kontraindicerad”. Fundera över: • Fundera utifrån verkningsmekanismer, hur hänger denna signal ihop? Varför har den uppkommit? • Hur tar du upp detta med kunden? Vilka faktorer är viktigt att ta hänsyn till? Vad säger du? Vad gör du? Finns det tillfällen då man bör vara extra försiktig i dialogen? • Fundera ut något annat exempel som skulle kunna platsa i denna kategori. • Du kan dock inte se att kunden har något expedierbart recept på ett Parkinsonläkemedel, trots det får du en signal, hur hänger detta ihop? Har EES visat en felaktig signal?


Ladda ner ppt "Elektroniskt expert- stöd, EES Kundfall 1. Moduler • Dubbelmedicinering • Interaktion • Hög dos • Äldre - Hög dos äldre - Åldersvarning äldre • Barn -"

Liknande presentationer


Google-annonser