Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brytpunkt Bertil Axelsson. Brytpunkter Diagnos Recidiv Obotligt sjuk Stopp för onkologisk terapi Döende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brytpunkt Bertil Axelsson. Brytpunkter Diagnos Recidiv Obotligt sjuk Stopp för onkologisk terapi Döende."— Presentationens avskrift:

1 Brytpunkt Bertil Axelsson

2 Brytpunkter Diagnos Recidiv Obotligt sjuk Stopp för onkologisk terapi Döende

3 Palliativt vårdförlopp Obotligt Palliativa insatser Livsförlängande Brytpunkt till vård i livets slutskede Sen palliativ fas = = vård i livets slutskede (dagar-månader) Livskvalitet Symtomlindring Närståendestöd Tidig palliativ fas (månader–år) Livskvalitet

4 Brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede • Livsförlängande insatser har inte längre effekt • Eventuell strävan efter livsförlängning sker på bekostnad av patientens livskvalitet • Nettoeffekten är negativ.

5 Brytpunkten till vård i livets slutskede Tidig palliativ fas • Livsförlängning • Optimal livskvalitet • Palliativa insatser efter behov efter behov Sen palliativ fas • Symtomlindring • Närståendestöd • Ej: –Cytostatika/strålning –Kirurgi –HLR –Intensivvård –Dropp –Blod? –Antibiotika? –Sjukhusvård?

6 Orkutvecklingen ger ledtråd ? Ork Tid Korrigerbara orsaker???

7 Orkgradering enl WHO/ECOG • 0= helt opåverkad, som frisk • 1= något begränsad vid ansträngning, men klarar alla vardagliga sysslor • 2= vilar en del, men <50% av dagen • 3= vilar >50% av dagen • 4= helt sängbunden

8 Hur vet vi? • Sängliggande • Äter inte, dricker inte • Medvetandet grumlat • Vit spetsig näsa • Marmorerad • Oregelbunden andning • Rosslighet • Urinproduktion minskar • Trådfin snabb puls

9 Brytpunktsamtal • Dialog om: –Vårdens målsättning • Möjligt/inte möjligt –Farhågor/trolig utveckling –Info närstående –Önskemål om var? –Hjälpmedel –Hjälpinsatser • Avsluta åtgärder • Vidbehovsmediciner • Rapport • Dokumentation

10 Z 51.5 = palliativ vård • Ingen konsensus • När? • Signalvärde! –Lokal enighet • Cancer • KOL, hjärtsvikt –Symtom i vila –”Alla” åtgärder vidtagna –Trolig överlevnad <6-9 månader • Ekonomiska fördelar för patienten

11 Svårt besked Patient • Obotligt • Blixt från klar himmel • Ensam –Ingen anhörig med –Ingen uppföljning • Svårt att förstå • Ovisshet • Dubbla budskap Läkare • Obotligt • Oväntat, mot pats förväntan • Påminner om en själv • Barn inblandade • Känsloutbrott • Ingen reaktion alls • Osäkerhet –Hur hantera patientens reaktion? –Vad görs rent medicinskt framöver?

12 Det handlar inte om att ge information Utan en dialog där patienten har möjlighet att reflektera över sin situation tillsammans med läkare/personal Patientens agenda först!

13 Börja där patienten befinner sig! • Hur är det med Dig? • Hur går Dina tankar? • Hur känns det? • Vad är det som besvärar/oroar/plågar Dig? • Hmm…. • … det känns tungt...? • Hur tänker Du? • Följ patientens tankegång! • Spara Din egen agenda

14 Förutsättningar för att lyckas • Börja där patienten befinner sig • Förstå vårdarens övertag i relationen • Professionell hållning –Att inte styras av egna behov och känslor utan av det som gagnar patienten • Medmänsklighet • Empati –En känslomässig förståelse av annan persons känslor

15 Försvårar Underlättar • Slutna frågor • Ledande frågor • Avvärjande av känslosignaler • Somatisk fokusering • Börja trösta eller ge råd • Normalisera/banalisera problemen • Öppna frågor • Känslomässigt gensvar • Känslomässig fokusering • Empatiska uttalanden

16 Vanliga funderingar: • Finns det några fler behandlingsalternativ? • Vart kan jag vända mig? • Kommer det bli mycket plågor på slutet? • Hur lång tid har jag kvar? • Ska bara de som frågar få veta?

17 Tid – hur länge? Ork Tid ?

18 ”Varningsskott” • Det såg inte riktigt bra ut… • Man såg cellförändringar… • Cellförändringarna såg elakartade ut… • Elakartade cellförändringar av den typ som kallas för cancer… • Provtagningen visar att Du har cancer i x…

19 Ska man säga sanningen? • Ja –Autonomi –Rättvisa –Tillit • Nej –Risk att skada • Värre med ovisshet än visshet! • Respektera hur patienten väljer att hantera info

20 Hoppets transformation • Att bli frisk • Att inte bli sämre • En bättre dag i morgon • En lindrig sista tid • Att inte bli övergiven!

21 Att lyssna • Aktivt lyssnande –Kroppsspråk –Enstaviga genmälen • Att lyssna på känslosignaler • Att lyssna på det som aldrig sägs • Att lyssna till de egna känslorna –Affektiv resonans

22 Informationsstrategi • Patienten får reflektera över beskedet • Svenska: –Obotlig, lindring, cancer, spridning –Du ska ju bli bättre av behandlingen • Sammanfatta/checka av det Du tror Du förstått • Upprepa tillsammans med anhöriga

23 150 000 patientmöten! • Vi kan förbättra oss • Några ”enkla” tekniker kan ge –Effektivare möten –Nöjdare patienter –Mindre stressade läkare

24 Läkarens stora ansvar! • Verklighetsförankring –Diagnos –Obotlig • Underlag för autonoma beslut • Identifiera brytpunkter • Tydlig målsättning –Z 51.5 –Förbättring/lindring


Ladda ner ppt "Brytpunkt Bertil Axelsson. Brytpunkter Diagnos Recidiv Obotligt sjuk Stopp för onkologisk terapi Döende."

Liknande presentationer


Google-annonser