Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brytpunkt Bertil Axelsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brytpunkt Bertil Axelsson."— Presentationens avskrift:

1 Brytpunkt Bertil Axelsson

2 Brytpunkter Obotligt sjuk Stopp för onkologisk terapi Recidiv Döende
Diagnos

3 Palliativt vårdförlopp
Sen palliativ fas = = vård i livets slutskede (dagar-månader) Tidig palliativ fas (månader–år) Obotligt Palliativa insatser Brytpunkt till vård i livets slutskede Livsförlängande Livskvalitet Symtomlindring Närståendestöd Livskvalitet

4 Brytpunkt för palliativ vård i livets slutskede
Livsförlängande insatser har inte längre effekt Eventuell strävan efter livsförlängning sker på bekostnad av patientens livskvalitet Nettoeffekten är negativ .

5 Brytpunkten till vård i livets slutskede
Tidig palliativ fas Sen palliativ fas Livsförlängning Optimal livskvalitet Palliativa insatser efter behov Symtomlindring Närståendestöd Ej: Cytostatika/strålning Kirurgi HLR Intensivvård Dropp Blod? Antibiotika? Sjukhusvård?

6 Orkutvecklingen ger ledtråd
? Tid Korrigerbara orsaker???

7 Orkgradering enl WHO/ECOG
0= helt opåverkad, som frisk 1= något begränsad vid ansträngning, men klarar alla vardagliga sysslor 2= vilar en del, men <50% av dagen 3= vilar >50% av dagen 4= helt sängbunden

8 Hur vet vi? Sängliggande Äter inte, dricker inte Medvetandet grumlat
Vit spetsig näsa Marmorerad Oregelbunden andning Rosslighet Urinproduktion minskar Trådfin snabb puls

9 Brytpunktsamtal Dialog om: Avsluta åtgärder Vidbehovsmediciner Rapport
Vårdens målsättning Möjligt/inte möjligt Farhågor/trolig utveckling Info närstående Önskemål om var? Hjälpmedel Hjälpinsatser Avsluta åtgärder Vidbehovsmediciner Rapport Dokumentation

10 Z 51.5 = palliativ vård Ingen konsensus När? Signalvärde! Cancer
Lokal enighet Cancer KOL, hjärtsvikt Symtom i vila ”Alla” åtgärder vidtagna Trolig överlevnad <6-9 månader Ekonomiska fördelar för patienten

11 Svårt besked Patient Läkare Obotligt Obotligt Blixt från klar himmel
Ensam Ingen anhörig med Ingen uppföljning Svårt att förstå Ovisshet Dubbla budskap Läkare Obotligt Oväntat, mot pats förväntan Påminner om en själv Barn inblandade Känsloutbrott Ingen reaktion alls Osäkerhet Hur hantera patientens reaktion? Vad görs rent medicinskt framöver?

12 Det handlar inte om att ge information
Utan en dialog där patienten har möjlighet att reflektera över sin situation tillsammans med läkare/personal Patientens agenda först!

13 Börja där patienten befinner sig!
Hur är det med Dig? Hur går Dina tankar? Hur känns det? Vad är det som besvärar/oroar/plågar Dig? Hmm…. … det känns tungt...? Hur tänker Du? Följ patientens tankegång! Spara Din egen agenda

14 Förutsättningar för att lyckas
Börja där patienten befinner sig Förstå vårdarens övertag i relationen Professionell hållning Att inte styras av egna behov och känslor utan av det som gagnar patienten Medmänsklighet Empati En känslomässig förståelse av annan persons känslor

15 Försvårar Underlättar
Slutna frågor Ledande frågor Avvärjande av känslosignaler Somatisk fokusering Börja trösta eller ge råd Normalisera/banalisera problemen Öppna frågor Känslomässigt gensvar Känslomässig fokusering Empatiska uttalanden

16 Vanliga funderingar: Finns det några fler behandlingsalternativ?
Vart kan jag vända mig? Kommer det bli mycket plågor på slutet? Hur lång tid har jag kvar? Ska bara de som frågar få veta?

17 Tid – hur länge? Ork ? Tid

18 ”Varningsskott” Det såg inte riktigt bra ut… Man såg cellförändringar…
Cellförändringarna såg elakartade ut… Elakartade cellförändringar av den typ som kallas för cancer… Provtagningen visar att Du har cancer i x…

19 Ska man säga sanningen? Ja Nej Värre med ovisshet än visshet!
Autonomi Rättvisa Tillit Nej Risk att skada Värre med ovisshet än visshet! Respektera hur patienten väljer att hantera info

20 Hoppets transformation
Att bli frisk Att inte bli sämre En bättre dag i morgon En lindrig sista tid Att inte bli övergiven!

21 Att lyssna Aktivt lyssnande Att lyssna på känslosignaler
Kroppsspråk Enstaviga genmälen Att lyssna på känslosignaler Att lyssna på det som aldrig sägs Att lyssna till de egna känslorna Affektiv resonans

22 Informationsstrategi
Patienten får reflektera över beskedet Svenska: Obotlig, lindring, cancer, spridning Du ska ju bli bättre av behandlingen Sammanfatta/checka av det Du tror Du förstått Upprepa tillsammans med anhöriga

23 150 000 patientmöten! Vi kan förbättra oss
Några ”enkla” tekniker kan ge Effektivare möten Nöjdare patienter Mindre stressade läkare

24 Läkarens stora ansvar! Verklighetsförankring
Diagnos Obotlig Underlag för autonoma beslut Identifiera brytpunkter Tydlig målsättning Z 51.5 Förbättring/lindring


Ladda ner ppt "Brytpunkt Bertil Axelsson."

Liknande presentationer


Google-annonser