Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temat för dagen: HOPP! Ingen människa kan leva i hopplöshet!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temat för dagen: HOPP! Ingen människa kan leva i hopplöshet!"— Presentationens avskrift:

1 Temat för dagen: HOPP! Ingen människa kan leva i hopplöshet!

2 Dagens program Vem är jag? Dödens när var hur Vad är palliativ vård?
Vision. Läget i Sverige Dialog Förvirring Eutanasi / Dödshjälp?

3 Döden, döden, döden…. Alla i det här rummet kommer att dö….. Utom jag!
Dödligheten är 100 % Förr skulle läkaren hjälpa patienten att leva Nu skall vi ge dem ett evigt liv!

4 Döden berör oss alla Inte bara patienten, hans anhöriga och vänner
Även vi som vårdar berörs Vår egen död Hur vill jag ha det?

5 Hur vill jag dö? Vid 102 års ålder i sömnen efter att just ha tagit en joggingrunda i skogen och älskat med frun? ”Ond bråd död” Idealet? 5 % av äldre dör plötsligt

6 Hur dör vi Cancer “Snabbt”. Några år sjuk men mår oftast bra. Sedan 2 månader med snabb försämring och död. (20 %) Organsystem sjukdom Sjuk men klarar sig hyggligt. Då och då svårt sjuk. Vid den sista av dessa episoder dör man. 2-5 år av sjukdom men döden kommer “överraskande”. Hjärtsjukdom. (30%) Demens/multisjuk Långsam nedgång av många organsystem. Behöver hjälp med personlig omvårdnad länge. Börjar med ADL-problem, tal, rörelsenedsättning. 6-8 år av hjälpberoende. (50%) Uthållighet är utmaningen.

7 Var vill vi dö? Hemma? 85 % Om man får tillgång till en erfaren läkare och kan komma till sjukhus vid behov Man ändrar ofta inställning under en sjukdom

8 Hur bevara hoppet? Tidigt i sjukdomen genom att behandla.
Operation, cytostatika, mediciner, näring. Sent i sjukdomen? Smärtfrihet Symtomlindring Livskvalitet Rimliga mål Sammanhang

9 Vad är palliativ vård? Skyddande ”mantel”. Aktiv helhetsvård.
Lindra lidande hos sjuka som inte kan botas. Alla diagnoser Fysiska, psykiska, sociala, existensiella problem. Hospice är numera centra för specialiserad palliativ medicinsk vård

10 Historik Vi dör inte för att vi slutar äta
Vi slutar äta när vi skall dö Hippokrates (?) 400 f kr

11 Synen och attityden till åldrandet
”Forskning har framhävt att attityderna till de äldre skulle stå i omvänd proportion till deras antal. När det fanns få äldre skulle uppskattningen av dem vara hög, medan den blev lägre när andelen äldre ökade” (Odén et al, 1993)

12 Palliativ vårdfilosofi
Bästa möjliga livskvalitet Autonomi Göra gott Inte skada Inte förlänga men inte heller förkorta livet

13 Vision God palliativ vård till alla Den som vill skall få vistas hemma
Lika för alla Inte beroende av anhörigas hjälp i vården Välinformerad patient / familj

14 Trygghet Alfa och omega för palliativ vård. Vårt ansvar Samverkan

15 Ont och gott Vad är gott? Vad är ont? Plåga och döda? Cellgifter?
Respirator för en person med ALS? Åsamka lidande mot din vilja och utan vinst för dig eller någon du vill hjälpa

16 Grundregler Alltid bota, ofta lindra, nån gång trösta men gärna skada?
Eller var det tvärtom? Aldrig skada, alltid trösta, ofta lindra och nån gång bota!

17 Brytpunkt Tidigt: Sjukdomen går inte att bota men det är inte omedelbar fara för livet. Behandling finns som aktivt påverkar sjukdomen. Sent: Det är troligen kort tid kvar 6-12 månader Aktiv behandling avlutas oftast inom cancervården. Men inte alltid!

18 Brytpunktssamtal Lyssna! Fråga! Patienten vet hur det är ställt.
Bekräfta räcker oftast. Och bevara hoppet! Vi kan hjälpa dig!

19 Avbrytande av behandling
Han orkar inte längre Vi respekterar det Vi drar tillbaka behandlingen för den gör inte nytta längre Avbrytande av behandling Döden kommer inifrån Eutanasi ”dödshjälp” Döden kommer utifrån

20 De sista dygnen Samtala med anhöriga
Mediciner; smärtlindra, minska slem o oro Avsluta all annan behandling Ta bort iv vätska Syrgas lindrar sällan andnöd men torkar ut slemhinnor

21 Alternativ ”Glesbygdslösning”; varje DL och DS skall sköta palliativa patienter på sitt område Stöd av resursteam Specialiserat dygnet runt hemsjukvårdsteam Egna slutenvårdsplatser för teamets patienter

22 Norrbotten Alla sjukhus har platser för palliativ cancervård men enbart i Piteå och Sunderbyn finns läkare som har palliativ vård som huvuduppgift. Glesbygdsvårdcentraler har ofta platser som kan utnyttjas för palliativ vård. Palliativt rådgivningsteam (PRT) i hela länet

23 Norra regionen Umeå. Hospice. Hemsjukvårdsteam.
Skellefteå. Viool och Orkidén dvs hemsjukvårdsteam och platser på sjukhus. Sundsvall hospice och palliativt team Jämtland heltäckande konsultteam med 10 talet sjuksköterskor och 2 läkartjänster (PRT)

24 Västra Stockholm 270 000 invånare
30 palliativa vårdplatser på geriatriskt sjukhus med totalt 120 vårdplatser Palliativt team, ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) med 30 sjuksköterskor/undersköterskor, 4 läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator. ASIH kostar 50 miljoner

25 Hopp? Hoppet är det sista som dör, men det byter skepnad
”At the end of every hard earned day people find som reason to believe” (B.Springsteen)


Ladda ner ppt "Temat för dagen: HOPP! Ingen människa kan leva i hopplöshet!"

Liknande presentationer


Google-annonser