Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativ symtomlindring för patienter med gastrointestinala cancersjukdomar Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare Palliativa Vårdenheten Höglandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativ symtomlindring för patienter med gastrointestinala cancersjukdomar Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare Palliativa Vårdenheten Höglandet."— Presentationens avskrift:

1 Palliativ symtomlindring för patienter med gastrointestinala cancersjukdomar Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare Palliativa Vårdenheten Höglandet

2 Anemi Vanlig förekommande: > 70 % Inga kontrollerade randomiserade studier 12 mindre studier: –Behandlar mellansnitt 7,9 g/dL med två enheter –Förbättra dyspné, fatigue från dag 2 – 14 (30-60 %) –Mortalitet inom 14 dagar 23 – 35 % ! Blood transfusion for anemia in patients with advanced cancer (Cochrane review 2012) Blodtransfusion vid symtomgivande anemi: prio 4 / 9 Erytropoetin prio 6 / icke-göra Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer 2007

3 Anemibehandling i palliativ vård Kan övervägas i tidigt palliativ skede Vägar in förväntad överlevnad och förväntad symtomlindringseffekt Utvärderar givna transfusioner med ESAS före och efter

4 Illamående Vanligt förekommande 60 – 70 % Analys avseende orsak till illamående: –Toxisk (hepatisk encefalopati, njursvikt, hypercalcemi...) –GI-obstruktion, ventrikelretention –Ökad hjärntryck –Infektion (candida etc)… oftast multifaktoriell

5 Nationell vårdprogram för palliativ vård 2012 - 2014 Corticosteroids in malign bowel obstruction Cochrane review 2009 Haloperidol for nausea and vomiting in palliative care, Cochrane review 2010 Metoklopramid laxantia Postafen Haloperidol Levomepromazine Utredning av bakomliggande orsak prio 3 / 6 Farmakologisk behandling prio 3 / 3 Antimykotika

6 Glöm ej omvårdnad

7 Evert Morfin Kortison Haloperidol Octreotid Korrektur elektrolyter

8 Nutrition

9 Evidens… American society of Gastrotintestinal Endoscopy Task Force on Enteral nutrition Socialstyrelsen: näring för god vård och omsorg Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Sos 2007 EAPC guidelines för nutrition, hydration Cochrane review –medically assisted hydration for adults in palliative care 2011 –medically assisted nutrition for adults in palliative care 2011 –supportive care for patients with gastrointestinal cancer, 2010

10 …pekar på Artificiell nutrition Påverka ej mortalitet förlänga inte livet Förbättra ej livskvalitet Ökar ej vikt eller minskar katabolism Ökar risk för biverkning vid aktiv antitumoral behandling Rehydrering förhinder ej muntorrhet eller törst Minskar eventuell delir-symtom Megestrol: lite data, möjlig benefit avseende viktnedgång och aptit men ej livskvalitet

11 Nutrition Parenteral nutrition 9 / icke-göra Kortisonbehandling 3 /5 Förebygg Sjukdomsskede: tidig eller sen palliation ? Sätt (realistiska) mål Kommunicera med patient och närstående Dokumentera mål, sätt utvärdering Omvärdera

12

13 Evert Initialt TPN Minskad tillförsel efter 1 månad, ta bort lipider Utsättning vid försämring efter 3 månader

14 Tack för uppmärksamheten Smaklig måltid !


Ladda ner ppt "Palliativ symtomlindring för patienter med gastrointestinala cancersjukdomar Ursula Scheibling Medicinsk ansvarig läkare Palliativa Vårdenheten Höglandet."

Liknande presentationer


Google-annonser