Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lära sig leva med cancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lära sig leva med cancer"— Presentationens avskrift:

1 Lära sig leva med cancer
Ett stöd- och undervisningsprogram för undervisning av patienter och närstående Att få en cancersjukdom innebär förändringar för livet och även om man blir frisk så lever man vidare med sin cancererfarenhet och sina upplevelser i samband med det. Sjukdomen påverkar fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Genom rehabilitering underlättas det fortsatta livet, man får kunskap, information och redskap för att möjliggöra ett gott liv och det kan underlätta återgången till arbetslivet. I kurserna ges dessutom möjlighet att möta andra i liknande situation

2 Lära sig leva med cancer stöd och undervisning som rehabilitering
Vilka är framgångsfaktorerna? Evidensbaserat Baserat på patienters och närståendes egna behov Stärker copingstrategier och empowerment Fortlöpande utvärdering och utveckling, kvalitetssäkring

3 Lära sig leva med cancer
Resultat: 18 timmars rehabilitering för patienter och närstående av det multiprofessionella teamet Forskningen visar att deltagarna genom kursen/rehabiliteringen: - fick ökad kunskap - upplevde minskad oro - fick ökad tillit till sig själv och andra I Sverige finns programmet på ett 20-tal orter, geografisk spridning men ojämn Export till Europa - undervisning startat i 15 länder Undervisningsbehov har uttryckts både i fakta och upplevelser kring sjukdom och behandling Kurser bedrivs från Ystad i söder till Sundsvall i norr, ojämnt fördelat Olika kliniker driver kurser; allm. onkologiavd. och mott.,kirurg, medicin, hematologen, palliativa enheter och primärvård 2004 hade patienter och närstående deltagit

4 ”Cancersjukvård där inte rehabilitering ingår är en halvfärdig behandling”
Cancerfondsrapporten 2009

5 KIMSA Undervisningen i programmet är: Konkret Individualiserad
Motiverande Stimulerande Aktiverande Vilket ökar inlärningen, förståelsen och leder till reflektion

6 Vilka vänder vi oss till?
Alla patienter som har eller har haft cancer oavsett diagnos och sjukdomsskede och närstående till någon som har eller har haft cancer

7 Kursens teman 1. Människokroppen och cancersjukdom
2. Att diagnostisera och behandla cancer 3. Kost och näring Symtom vid sjukdom och biverkningar vid behandling 4. Att tala om cancer 5. Förändring och anpassning till förändring Avspänning (basal kroppskännedom)

8 Kursens teman forts… 6. Förändring och aktiv anpassning till förändring Avspänning (visualisering) Rollen som närstående Sex och samliv vid cancer 7. Samhällets stöd och resurser Färg och form 8. Naturläkemedel, komplementära behandlingsmetoder Aktuell forskning

9 Urval ur deltagarutvärderingar
 ”…Att det inte är lika skrämmande längre. Ju mer man pratat med andra som också har liknande besvär blir det lättare” ”… Efter avslutad cirkel känner jag mig mer stärkt inför kommande tid.”

10 Urval ut deltagarutvärdering
”… Att få träffa likasinnade och höra deras historia både stärker och inger hopp.” ”… Önskar också att jag fått denna undervisning redan i samband med mitt sjukdomsbesked för det hade besparat mig mycket oro och funderingar.”

11 Vill du bli kursledare och starta egna kurser
Vill du bli kursledare och starta egna kurser? Tag gärna broschyrer och besök hemsidan

12


Ladda ner ppt "Lära sig leva med cancer"

Liknande presentationer


Google-annonser