Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lära sig leva med cancer Ett stöd- och undervisningsprogram för undervisning av patienter och närstående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lära sig leva med cancer Ett stöd- och undervisningsprogram för undervisning av patienter och närstående."— Presentationens avskrift:

1 Lära sig leva med cancer Ett stöd- och undervisningsprogram för undervisning av patienter och närstående

2 Lära sig leva med cancer stöd och undervisning som rehabilitering Vilka är framgångsfaktorerna? Evidensbaserat Evidensbaserat Baserat på patienters och närståendes egna behov Baserat på patienters och närståendes egna behov Stärker copingstrategier och empowerment Stärker copingstrategier och empowerment Fortlöpande utvärdering och utveckling, kvalitetssäkring Fortlöpande utvärdering och utveckling, kvalitetssäkring

3 Lära sig leva med cancer Resultat: 18 timmars rehabilitering för patienter och närstående av det multiprofessionella teamet 18 timmars rehabilitering för patienter och närstående av det multiprofessionella teamet Forskningen visar att deltagarna genom kursen/rehabiliteringen: Forskningen visar att deltagarna genom kursen/rehabiliteringen: - fick ökad kunskap - fick ökad kunskap - upplevde minskad oro - upplevde minskad oro - fick ökad tillit till sig själv och andra - fick ökad tillit till sig själv och andra I Sverige finns programmet på ett 20-tal orter, geografisk spridning men ojämn I Sverige finns programmet på ett 20-tal orter, geografisk spridning men ojämn Export till Europa - undervisning startat i 15 länder Export till Europa - undervisning startat i 15 länder

4 ”Cancersjukvård där inte rehabilitering ingår är en halvfärdig behandling” Cancerfondsrapporten 2009

5 KIMSA Undervisningen i programmet är: Konkret Konkret Individualiserad Individualiserad Motiverande Motiverande Stimulerande Stimulerande Aktiverande Aktiverande Vilket ökar inlärningen, förståelsen och leder till reflektion

6 Vilka vänder vi oss till? Alla patienter som har eller har haft cancer oavsett diagnos och sjukdomsskede och närstående till någon som har eller har haft cancer Alla patienter som har eller har haft cancer oavsett diagnos och sjukdomsskede och närstående till någon som har eller har haft cancer

7 Kursens teman 1. Människokroppen och cancersjukdom 2. Att diagnostisera och behandla cancer 3. Kost och näring Symtom vid sjukdom och biverkningar vid behandling Symtom vid sjukdom och biverkningar vid behandling 4. Att tala om cancer 5. Förändring och anpassning till förändring Avspänning (basal kroppskännedom) Avspänning (basal kroppskännedom)

8 Kursens teman forts… 6. Förändring och aktiv anpassning till förändring Avspänning (visualisering) Avspänning (visualisering) Rollen som närstående Rollen som närstående Sex och samliv vid cancer Sex och samliv vid cancer 7. Samhällets stöd och resurser Färg och form Färg och form 8. Naturläkemedel, komplementära behandlingsmetoder Aktuell forskning

9 Urval ur deltagarutvärderingar ”…Att det inte är lika skrämmande längre. Ju mer man pratat med andra som också har liknande besvär blir det lättare” ”… Efter avslutad cirkel känner jag mig mer stärkt inför kommande tid.”

10 Urval ut deltagarutvärdering ”… Att få träffa likasinnade och höra deras historia både stärker och inger hopp.” ”… Önskar också att jag fått denna undervisning redan i samband med mitt sjukdomsbesked för det hade besparat mig mycket oro och funderingar.”

11 Vill du bli kursledare och starta egna kurser? Tag gärna broschyrer och besök hemsidan www.skane.se/larasiglevamedcancer Vill du bli kursledare och starta egna kurser? Tag gärna broschyrer och besök hemsidan www.skane.se/larasiglevamedcancer www.skane.se/larasiglevamedcancer

12


Ladda ner ppt "Lära sig leva med cancer Ett stöd- och undervisningsprogram för undervisning av patienter och närstående."

Liknande presentationer


Google-annonser