Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brytpunktsprocess ett vägval Lindesberg, 4 maj 2011 Per-Anders Heedman Palliativt kompetenscentrum i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brytpunktsprocess ett vägval Lindesberg, 4 maj 2011 Per-Anders Heedman Palliativt kompetenscentrum i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Brytpunktsprocess ett vägval Lindesberg, 4 maj 2011 Per-Anders Heedman Palliativt kompetenscentrum i Östergötland

2 www.palliativ.se Skolhälsovård Mödravård Förlossningsvård ?????? Livets skiften

3 Min utgångspunkt! ”Palliativ vård handlar om mötet mellan den svårt sjuka och lidande människan, dennes närstående och vi som vårdar” …och i mötet synliggörs vår egen inställning och våra egna värderingar

4 Att våga hoppa! Vad krävs?  Mod  Tillit  för varandra  för konceptet  gemensam värdering och attityd  Kunskap  patient  närstående  vårdare  Rätt tidsföljd (timing)  Rätt utrustning (=resurser)

5 Olika sätt att vårda  Med framförhållning  Momentant  Stagnerat

6 Olof 83 år – första mötet  Gift. Multipelsjuk med grav atheroskleros som resulterat i flera stroke. Har högersidig hemipares, afasi och ett totalt ADL-hjälpbehov. Han vårdas i hemmet mha hustrun, hemtjänsten och distriktssköterskan. Har vårdsäng och övriga hjälpmedel. AT har varit stabilt sista året.  Medicinerar med bl.a warfarin, simvastatin, betablockad och diuretika.  Ikväll ringer hustrun till nattdistriktssköterskan (motsvarande) och meddelar att maken plötsligt blivit okontaktbar, har oregelbunden och rosslande andning.

7 Olof 83 år …forts  Nattdistriktssköterskan (motsvarande) ringer 112.  Via omvårdnadsepikris får vi senare veta att Olof avlidit på länsdelssjukhusets medicinklinik.  Varför blir det ofta så här? Är det bra? Är det dåligt? För vem är det bra eller dåligt?  Olof kommer in till AM eftersom vården inte fungerar och det är vår sak (tillsammans med andra) att se till så att den gör det!

8 Vad innebär det att drabbas av svår sjukdom?…..Oberoende av t.ex diagnos  Förlust av ADL-funktioner/oberoende  Tillkomst av kroppsliga symtom  Kris (livsfrågor aktualiseras)  Förlust av socialt sammanhang  Belastning på närstående

9 Vilka behov har den svårt sjuke? omvårdnad psykosocialt stöd rehabilitering medicinska insatser patient & närstående

10 KirurgiOnkologi Avancerad hemsjukvård Exempel på vårdkedja eller Primär- vård

11 rädda liv förlänga liv livskvalitet palliativ vård i livets slutskede palliativa insatser livskvalitet brytpunktsprocess

12 DödsfallEfterlevandesamtal Diagnos C Diagnos A Diagnos B Diagnos D Diagnos E Vår bild av olika vårdförlopp

13 Förenklad etisk plattform Att göra gott Att inte skada

14 Vardagsetik  Medicinsk frågenivå  Vad kan jag som vårdare göra (maximalt)?  Etisk frågenivå  Vad bör jag som vårdare göra av det jag kan göra (optimalt)?

15 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) § 2b ”Patienten ska ges en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns och om inte informationen kan lämnas till patienten ska den istället lämnas till en närstående” Detta gäller naturligtvis även i livets slutskede!

16 Läkaren - experten  den oerfarne budbäraren  den känslosamt belastade  den hårda och sakliga  den välvillige men taktlösa  den distanserade  den empatiskt professionella Friedrichsen M, Strang P, Carlsson M; Support Care Cancer (2000) 8:472-478

17 Läkaren - relationen  personlig - bekant/obekant  opersonlig -bekant/obekant Friedrichsen M, Strang P, Carlsson M; Support Care Cancer (2000) 8:472-478

18 Lovisa 87 år  Lovisa har vid åtta tillfällen drabbats av akuta hjärtinfarkter men mirakulöst återvänt till en god funktionsnivå. Några gånger årligen accentueras den hjärtsvikt som är relaterat till myocardskadan.  Du ska som ansvarig träffa Lovisa om några minuter på ett rutinbesök.  Vad kommer du att fokusera på under den halvtimme du har på dig?

19 Varför är brytpunktssamtalet viktigt?  Det ges möjlighet att erbjuda patienten/vårdtagaren ett anpassat vårdinnehåll för sista delen av livet  Vi skapar förutsättningar till valfrihet för patienten/vårdtagaren och närstående  Väljer jag som närstående att vara närvarande eller inte?  Väljer jag att vårdas på sjukhus, hemma eller inom kommunala boendeformer?  Etcetera…

20 Brytpunktsamtalet  Utgå från fakta!  Berätta:  dels vad du inte kan göra  men också allt vad du kan göra!

21 Alice 90 år

22 Vad ska vi göra?  Alice som är ”multipelt sjuk” remitteras från hemmet till akutmottagningen på grund av allmän avtackling, stopp i magen och svart avföring  Hb 124, albumin 26, bilirubin 68, CRP 70  Temp 36,4  Vikt 51 kg  Ingen smärta

23 Vad gör man på akutmottagningen?  Dag 1:  urinodling, lungröntgen  CT buk  kirurgkonsult  inläggning kirurgavdelning  KAD  Dag 3:  ERCP  ultraljud buk med punktion

24 På vårdavdelningen  CT  visar tumör i levern  Ultraljud  kanske metastaser?!  ERCP  går ej att avlasta (endoskopiskt)  Dag 5:  remiss till hemsjukvården för palliativ vård  Dag 7:  information till patient/närstående  Dag 11:  VPL ska genomföras

25 Vad hände sedan?  Dag 9-10:  en snabb försämring  blek, trött, ont i magen och dålig urinproduktion  beslut om 0-HLR, anhörig informeras via telefon

26 Hur blev det?  Dag 11:  VPL ställs in för patienten har blivit kraftigt försämrad  HB 72, äter inte, dricker klunkvis, får dropp, kissar ej  anhöriga kallas för samtal  förnyad remiss till hemsjukvården

27 Hur uppfattade Alice redan på akutmottagningen sitt hälsotillstånd och vilka förväntningar hade hon på tillfrisknande? Hur tänkte närstående och vårdteamet? Cancer, det fungerar inte hemma, jag/hon ska ha det bra i livets slutskede!

28 Vi spelar tillbaka bandet!

29 Kunde vi gjort annorlunda?  Dag 1:  urinodling, lungrtg  CT buk  kirurgkonsult  inläggning kirurgavdelning  KAD  Dag 3:  ERCP  ultraljud buk med punktion  Dag 1:  urinodling, lungrtg  CT buk  kirurgkonsult  inläggning kirurgavdelning  KAD  Dag 3:  samlad medicinsk bedömning utifrån patientens tillstånd, behov och vårdens möjligheter  samtal och information till patient och närstående = brytpunktsbedömning och brytpunktssamtal

30 Forts …  Dag 5:  remiss till hemsjukvården för palliativ vård  Dag 7:  information till patient/ närstående  Dag 11:  VPL ska ske  Dag 4:  remiss till hemsjukvården för palliativ vård  Dag 7:  VPL  vill leva sista tiden hemma  hemsjukvården för medicinsk hjälp  hemtjänst fullt ut  närståendepenningsintyg  Dag 11:  hemgång planeras

31 Men det inträffar något …  Dag 9-10:  en snabb försämring  blek, trött, ont i magen och dålig urinproduktion

32 Forts …  Beslut om 0-HLR, anhörig informeras via telefon  Dag 11:  VPL ställs in för patienten har blivit kraftigt försämrad  HB 72, äter inte, dricker klunkvis, får dropp, kissar ej  anhöriga kallas för samtal  förnyad remiss till hemsjukvården  Får 3 enheter blod på avdelningen  Dag 11:  skrivs ut till hemmet  lite piggare, äter lite och har urinproduktion, ont i magen.  hemsjukvården skriver in samma dag, sätter in morfin

33 Hur blev slutet?  Sätts upp på väntelista till palliativ slutenvårdsenhet  Avlider på kirurgavdelningen utan vak (dörren på glänt)  Barnen kommer och tar farväl och erbjuds kaffe och läkarsamtal  Får en sista tid hemma  Barnen turas om att nyttja närståendepenning  Avlider i kretsen av barn och barnbarn  Efterlevandesamtal erbjuds

34 Amdra mötet med Olof 83 år  Gift. Multipelsjuk med grav atheroskleros som resulterat i flera stroke. Har hö-sidig hemipares, afasi och ett totalt ADL-hjälpbehov. Han vårdas i hemmet mha hustrun, hemtjänsten och distriktssköterskan. Har vårdsäng och övriga hjälpmedel. AT har varit stabilt sista året.  Medicinerar med bl.a warfarin, simvastatin, betablockad och diuretika.  Ikväll ringer hustrun till nattdistriktssköterskan (motsvarande) och meddelar att maken plötsligt blivit okontaktbar, har oregelbunden och rosslande andning. Identifiering

35 Olof …forts I  Sköterskan ringer upp jourhavande läkare och meddelar att hon behöver hjälp med en akut medicinsk bedömning i hemmet.  Läkaren gör hembesök och noterar kliniska tecken på en förnyad stroke med medvetandesänkning och såväl rosslig som oregelbunden andning. Nytillkommen svaghet även i delar av vänster sida. Patienten bedöms vara döende. Medicinsk (brytpunkts) bedömning

36 Olof …forts II  Hustrun informeras om resultatet av den medicinska bedömning dvs att:  Patienten har drabbats av en ny stroke  Patienten bedöms vara i livets slutskede  Patienten inte får bättre eller annan vård på sjukhuset än i hemmet  Målet är bästa möjliga livskvalitet  Möjlighet till utökad hjälp i hemmet  Maken inte gagnas av parenteral vätska Brytpunktssamtal/valfrihet

37 Olof...forts III  Hustrun väljer att fortsätta vården hemma  Läkemedelsrevision genomförs  Vid behovsläkemedel s.c sätts in  Närståendepenningsintyg skrives  Hemtjänsten informeras och utökas  Hustrun meddelas när uppföljning kommer att ske och hur hon kommer i kontakt med oss  Allt dokumenteras Åtgärder

38 Arbetssätt  Identifiering  Medicinsk (brytpunkts) bedömning  Brytpunktssamtal  Valfrihet  Åtgärder  Utvärdering  Det tredje mötet med Olof 83 år  Vi har redan förutsett vad som kommer att ske!

39 Tänkvärt!  ”Sjukvårdens möjligheter och beredskap att trösta har inte ändrats på 40 år. Genuin tröst har till en del ersatts av halvutsagda löften om medicinska möjligheter att trolla bort döden. Men det är bara dålig teater.” Sjukvården kan ”trolla bort” döden, men inte trösta Järhult J : Läkartidningen, 2009;106(9):565-566

40 Tack för er uppmärksamhet! per-anders.heedman@lio.se


Ladda ner ppt "Brytpunktsprocess ett vägval Lindesberg, 4 maj 2011 Per-Anders Heedman Palliativt kompetenscentrum i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser