Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativregistrets värdegrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativregistrets värdegrund"— Presentationens avskrift:

1 Palliativregistrets värdegrund
Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

2 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut!
Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.

3 Täckningsgrad i Svenska palliativregistret

4 Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård i livets slut
Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta Dokumenterad munhälsobedömning Utvecklingsindikatorer Brytpunktssamtal Kontinuerlig symtomskattning smärta Kontinuerlig symtomskattning andra symtom Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning , rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning. 2013

5 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat på nationell nivå
Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året Indikatorerna har i snitt ökat svagt under sista året (högra stapeln)

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat VGR
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamhet Resultatet ligger över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, vb ordination mot ångest och smärta Under för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. Totalt ses en svag ökning av indikatorernas snitt under sista året.

7 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Halland
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamheter Resultatet ligger över den nationella nivån för avsaknad av trycksår Under för vb. ordination mot ångest och smärta, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En svag ökning av det gemensamma snittet för indikatorerna under sista året

8 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat på SU
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest Under för avsaknad av trycksår, vb. ordination mot smärta, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En svag av det gemensamma snittet för kvalitetsindikatorerna under sista året

9 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat SÄS
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna En svag minskning av indikatorernas snitt under året

10 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat NU sjukvården
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna En svag ökning av indikatorernas snitt under sista året

11 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat SkaS
Alla registreringar inom sjukhuset Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna En minskning av indikatorernas snitt under sista året

12 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Kungsbacka sjukhus
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger under den nationella nivån för alla indikatorerna En minskning av indikatorernas snitt under sista året

13 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –resultat Hallands sjukhus
Alla registreringar inom sjukhuset Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna En bra ökning av indikatorernas snitt under sista året

14 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat VGR:s specialiserade palliativa vård
Här ingår ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice Resultatet ligger över den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorer förutom avsaknad av trycksår, Utvecklingen för kvalitetsindikatorerna i snitt har i princip stått still sista året.

15 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR - alla sjukhus
allmän palliativ vård

16 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR kommunal verksamhet
allmän palliativ vård

17 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad palliativ vård

18 Vårdresultat VGR utan extern hjälp
Sista året har 5924 väntade dödsfall registrerats

19 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter
Sista året har 752 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården

20 Resultat för Kungälv och Alingsås Komplettering 2014-05-26
På kommande sidor redovisas av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för Alingsås sjukhus och Kungälvs sjukhus. Observera att resultatet är förskjutet en månad, jämfört med data för övriga regionen som redovisas ovan, eftersom tiden inte har kunnat justeras. Om någon specialiserad palliativ enhet finns på sjukhusen ingår de inte i nedanstående resultat.

21 Alingsås sjukhus Resultatet för Alingsås sjukhus har under sista året sjunkit med i snitt drygt 6% för Socialstyrelsens sju indikatorer på god vård i livets slutskede. Sjukhusets resultat visar på bättre resultat än på nationell nivå för trycksår, injektion mot ångest och smärta samt dokumenterat brytpunktssamtal. Sämre resultat ses för smärtskattning och symtomskattning. Dokumenterad munhälsobedömning ligger på den nationella nivån.

22 Kungälvs sjukhus Resultatet har under sista året minskat i snitt 5 % för Socialstyrelsens sju indikatorerna för god vård i livets slut. Kungälvs sjukhus har mindre trycksår och ligger bättre till när det gäller ordination av läkemedel mot ångest och smärta jämfört med sjukhus nationellt. Däremot ligger Kungälv sämre till när det gäller dokumenterad munhälsobedömning, dokumenterat brytpunktssamtal, smärtskattning och symtomskattning än nationellt.

23 Kontaktuppgifter Har du frågor eller funderingar kring data från registret kontakta oss gärna! Monika Eriksson palliativregistret: Elisabet Löfdahl, läkare RCC Kristina Palmberg utv. Sköterska RCC


Ladda ner ppt "Palliativregistrets värdegrund"

Liknande presentationer


Google-annonser