Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl, Storsjögläntan, Östersunds sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl, Storsjögläntan, Östersunds sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl, Storsjögläntan, Östersunds sjukhus

2 5K:  Kompetens  Kontinuitet  Kontakt  Kommunikation  Kvalitet

3  Människovärdesprincipen ◦ Lika värde ◦ Respekt för integriteten  Göra gott  Inte skada  Autonomi  Rättvisa

4  Individualisera ◦ Person ◦ Situation ◦ Vetorätt  I dialog  Dokumentera

5 ...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd

6

7  Att successivt förbättra vården i livets slutskede  92 000 dör varje år  80% dör den ”långsamma döden”  4-5 000 vårdenheter i Sverige  Alla dödsfall registreras (av enhet som äger sängen!!!)  Fokus vårdinnehållet sista levnadsveckan

8 Vet ni på er enhet…. Hur många som:  är informerade om att de är döende?  dör med smärta?  dör med trycksår?  hellre vill vårdas någon annanstans?  dör ensamma? När du börjar använda palliativregistret får du svaret på frågorna

9

10

11 www.palliativ.se

12 Notera och kom ihåg lösenordet

13  22 frågor  1 g/år  Verksamhet?  Personal?  Tillgång olika yrkesgrupper?  Skriftliga rutiner?

14  25 frågor  Så snart efter dödsfallet som möjligt  I samband med teamträff/rapport  Reflektion – vad kunde vi gjort bättre?  Frågor om bl a: ◦ Information ◦ Symtomlindring ◦ Trycksår ◦ Valfrihet ◦ Eftersamtal

15  Direkt on-line efter inloggning ◦ Jämföra den egna enheten med landet  Direkt on-line öppet ◦ Enhetstyp/landsting eller kommun  Årsrapport PDF-fil  Årskonferens april 2011  Egna önskemål via VU  Gratis!

16

17

18

19

20

21 Anmäl enheten Mail med enhetskoden (8 siffror ) Registrera enhetsen- käten först Registrera dödsfalls- enkäter Ta ut egen statistik Diskutera era resultat Försök att förbättra Följ upp i registret


Ladda ner ppt "Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl, Storsjögläntan, Östersunds sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser