Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.palliativ.se Svenska palliativregistret Monika Eriksson Koordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.palliativ.se Svenska palliativregistret Monika Eriksson Koordinator."— Presentationens avskrift:

1 Svenska palliativregistret Monika Eriksson Koordinator

2 dör varje år i Sverige (1 %) – dör den långsamma döden (förväntad) tex cancer, KOL, hjärtsvikt, demens I Örebro län dog personer 2010 I Karlskoga dog

3 dör varje år i Sverige (1 %) – dör den långsamma döden (förväntad) tex cancer, KOL, hjärtsvikt, demens I Örebro län dog personer 2010 I Karlskoga dog 348 personer

4 Var dör svenskarna? 20 % i hemmet 40 % i kommunalt boende –Män bor 1,5 år (medianen) –Kvinnor 2,5 år 40 % på sjukhus

5 Hur arbeta med palliativ vård i livets slutskede? Vilket vårdinnehåll skall erbjudas? Vilka resultat (målnivåer) skall uppnås? Hur ser det ut hos er idag? Inom vilka områden behöver resultatet förbättras? Hur uppnå ni målet?

6 Vilken vård vill/skall vi ge?...och mina närstående är informerade om min situation...är smärtlindrad...är lindrad från övriga symtom...är ordinerad läkemedel vid behov...vårdas där jag vill dö...behöver inte dö ensam...vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi dör bara en gång! Att jag:

7 ÄR VÅRDEN JÄMLIK?

8 Läkarinfo säbo o korttid 0 – 80 % 2010

9 Sjukhus 2010 från %

10 Svenska Palliativregsitet Syftet att successivt förbättra vården i livets slut Alla dödsfall registreras (av enheten som äger sängen) Fokuserar vården sista veckan

11 Varför registrera? Gå från tro till vetande

12 Spindeldiagrammet endast en bild övergripande urskilja svagheter endast väntade dödsfall Stöd till närstående Delaktighet/ Kommunikation Omvårdnad Symptomkontroll Stöd till närstående Antal registreringar

13 Alla enheter 383

14 Alla enheter 383 Sjukhus 34 Säbo 192 Palliativ specialenhet 57

15 Jämförelse?? Ej med varandra Olika casemix Endast med liknande enhet Med sig själv över tid

16 Varför Svenska Palliativregistret Strukturerat arbetssätt Diskussion om oliks synsätt i arbetsgruppen Checklista Reflektion efter dödsfallet Kvalité uppföljning Utvärdering av förbättringsarbete Hjälp att behålla uppnådd kvalité Verksamhets uppföljning Kan just nu ge pengar vid bra täckningsgrad

17 Framgångsfaktorer Att chefer är delaktiga i att reg. skall ske. Att chefer efterfrågar resultatet av arbetet (statistik) Utse någon registeransvarig Regelbunden presentation av resultatet i arbetsgruppen med analys Förbättringsarbete initieras och följs upp i registret (kontinuerligt processarbete) Tålamod och långsiktighet

18 Arbetsprocessen med palliativregistret? Anmäl enheten Det kommer ett mail med enhetskoden (8 siffror ) Registrera enhetsenkäten först Registrera dödsfalls- enkäter Titta på och ta ut egen statistik Diskutera era resultat i arbetsgruppen Gör interventioner för att förbättra Följ upp resultatet i palliativregistret

19 Hemsidan Enkäterna PDF Kunskapsstöd Bildspel Broschyrer Frågelåda Statistik Inloggning

20

21 En per enhet Var noggrann med kontaktuppgiftrena Kom ihåg lösenordet

22 Kontaktperson ANMÄLAN Mottagare av inloggningsuppgifter Ansvarar för att fylla i enhetsenkät innan registrering kan börja Ansvarar för att alla får del av inlogg och hur man gör ENHETSENKÄT Får fortlöpande information om nyheter i registret Ansvarar för spridning av denna information Får påminnelse om att det är dags för ny enhetsenkät Stava rätt till kontaktpersonens e-postadress

23

24 Inloggning 8 siffror LänKommunKod Valfritt lösenord Bytes vid behov

25

26 Enhetsenkäten Personaltillgänglighet PM (kända) - viktigt med ett strukturerat arbetssätt Kontaktperson

27 Dödsfallsenkäten Ny mer stringent Hoppa över- anpassas automatiskt efter svaren Frågor i flera steg

28 Dödsfallsenkäten Oväntat/väntat Förmågan till självbestämmande o att delta i medicinska beslut Info pat och info närstående Valfrihet – var vårdas? Omvårdnad muninspektion/trycksår Förekomst av symtom – symtomlindring Symtomskattning (vas >6) Vid behovs läkemedel Efterlevandesamtal

29 Statistik

30 Täckningsgraden

31 Örebro län

32 1 – 2 veckor 1 – 2 sekunder

33 Kvalitetsarbete på enhetsnivå Ordinationsmall Efter inloggning

34 Rutiner för skattning av oro/ångest

35 Finns inj lm mot oro/ångest?

36

37 Ingen eller lindrad ångest

38 Sammanfattning En metod att samla in personalbaserade uppgifter om vården sista veckan i livet Metoden fungerar för alla sorters vårdgivare i hela landet Kan användas som uppföljning av vilken vård som ges

39 Sammanfattning forts… Kan användas för utvärdering av kvalitetsarbete Kan användas för jämförelse över tid i den egna enheten samt med liknande verksamheter Förbättringsmöjligheter finns på många plan hos majoriteten av vårdgivarna

40 Vid bekymmer maila eller ring ! Tel Tack för mig!


Ladda ner ppt "Www.palliativ.se Svenska palliativregistret Monika Eriksson Koordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser