Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativ vård Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv obotlig sjukdom. Vården innebär beaktande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativ vård Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv obotlig sjukdom. Vården innebär beaktande."— Presentationens avskrift:

1 Palliativ vård Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv obotlig sjukdom. Vården innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, samt organiserat stöd till närstående. Kom 2012, bygger på WHO:s definition från 2002 Socialstyrelsens termbank

2 Fyra hörnstenar Symtomkontroll – fyra dimensioner Teamarbete
Kommunikation och relation Närståendestöd Palliativa vården vilar på 4 hörnstenar, kommunikation med patient, närstående och mellan vårdpersonal. Närstående stöd under och efter sjukdomstiden

3 Allmän palliativ vård Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap i palliativ vård. Socialstyrelsens termbank

4 Specialiserad palliativ vård
Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. Socialstyrelsens termbank

5 Barn i palliativ vård Unga patienten kan uppfatta sin situation annorlunda än de vuxna omkring dem Etiska o juridiska frågor Kommunicerar behov på annat sätt Närstående mer direkt och aktivt involverade i vården Ett barns död inverkan på många människor, sorgen ofta mer intensiv och komplicerad Hur den unga patientens tillstånd och palliativa status uppfattas och tolkas kan skilja sig stort mellan föräldrar, multiprofessionella team och barnen själva. Skillnader t.ex vad gäller självbestämmande Barn i livets slutskede har ett annat sätt att kommunicera sina behov på än vuxna. Hur de kommunicerar beror på barnets mognadsnivå är inte = kronologisk ålder . Vårdande personal måste ha kunskap och kompetens för att kunna kommunicera med barn. Närstående i allmänhet mer direkt involverade i vården än närstående t en vuxen person i palliativ vård Sorgen över ett förlorat barn ofta mer intensiv, varar längre och är mer komplicerad än sorgen över en vuxen person. Det är också viktigt att uppmärksamma syskon och deras behov. Processen när ett barn avlider har en särskild påverkan på vårdpersonalen


Ladda ner ppt "Palliativ vård Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv obotlig sjukdom. Vården innebär beaktande."

Liknande presentationer


Google-annonser