Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kriser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kriser."— Presentationens avskrift:

1 Kriser

2 Kännetecken: Viktigt behov är starkt hotat Självbilden på väg att rasa
Ofta stark ångest & psykosomatisk smärta Den krisdrabbade behöver hjälp

3 Två huvudgrupper av kriser: 1. Traumatiska kriser 2. Utvecklingskriser

4 Traumatiska kriser Beror på yttre trauman (skada)
Traumat består oftast av en; 1) förlust – t.ex. närståendes död, skilsmässa, amputation, besked om dödlig sjukdom 2) kränkt självkänsla – t.ex. få sparken, otrogen partner, inte kunna få barn, inte bli anställd 3) kombination av ovanstående – t.ex. partner som driver igenom skilsmässa, både kränkt och drabbad av en förlust

5 Utvecklingskriser Beror på att personen går in i ett nytt skede av sin utveckling. T.ex. puberteten, nybliven förälder, medelåldern, pensioneringen Naturligt inslag i en människas liv Inget plötsligt och dramatiskt därför inte heller några dramatiska reaktioner

6 Krisens 4 olika faser 1. Chockfasen – upprördhet, förtvivlan, tillbakagång till tidigare stadium (regression), förnekande då förlusten är för smärtsam 2. Reaktionsfasen – tar till sig förlusten, sörjer djupt, ofta kroppsliga symtom, försämrad sömn & aptit, evt. alkohol/tabletter 3. Bearbetningsfasen – bearbetar känslor/ upplevelser konstruktivt, realistisk syn på förlusten 4. Nyorienteringsfasen – sorgen finns kvar men dominerar inte personens liv, glädjas åt livet

7 Krishantering Vanligt misstag: omgivningen drar sig undan
Vanlig fråga: varför hände det just mig? Viktigt: stöd från anhöriga Kristerapeutens uppgift: Visa att det är tillåtet och positivt att sörja Låta patienten gå igenom faserna i egen takt Hitta en ljuspunkt i tillvaron

8 Egenvård vid kris Saker att tänka på om du drabbas av en kris:
Var beredd på att du inte orkar lika mycket under en tid, det är naturligt. Tillåt dig att ta det lite lugnare. Prata om det som hänt med någon du känner dig trygg med. Krisen innebär mycket stress som du kan få utlopp för genom fysisk aktivitet Många tappar aptiten, men det är viktigt att få i sig näring. Ät och drick ordentligt. Ta hand om dig själv och unna dig saker som du tycker om. T.ex. bada, basta, läsa en bok eller lyssna på musik. En del blir hjälpta av att skriva dagbok. Det kan ge perspektiv på upplevelserna.

9 Överdeterminerade kriser
När krisreaktionerna blir värre än förväntat. Förutom den direkta anledningen finns ytterligare omständigheter.

10 Skilsmässokriser Blir nästan alltid en kris för familjen
Ofta en överdeterminerad kris, förlust av partner och evt. barn men även känslor av att känna sig oälskad, ekonomiska svårigheter, flytta, mm Bra med kristerapi för att undvika juridiska vårdnadstvister och lära sig att samarbeta om barnen


Ladda ner ppt "Kriser."

Liknande presentationer


Google-annonser