Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kriser Utvecklingskriser Traumatiska kriser. Utvecklingskriser  Erik Eriksson föregångare  Livskris – en naturlig reaktion, när man går vidare till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kriser Utvecklingskriser Traumatiska kriser. Utvecklingskriser  Erik Eriksson föregångare  Livskris – en naturlig reaktion, när man går vidare till."— Presentationens avskrift:

1 Kriser Utvecklingskriser Traumatiska kriser

2 Utvecklingskriser  Erik Eriksson föregångare  Livskris – en naturlig reaktion, när man går vidare till en ny fas i livet  Faror men också möjligheter  Exempel på orsaker  Trotsåldern  Puberteten  Flytta hemifrån  Bli förälder  Klimakteriet  Pensioneringen

3 Traumatiska kriser  Trauma betyder slag, plötslig händelse  Inträffar oväntat till skillnad mot utvecklingskrisen  Lättare att se en konkret orsak än vid utvecklingskrisen  Förloppet brukar kunna delas in i fyra faser  Exempel på orsaker  Katastrof  Brand  Konkurs  Förlust  dödsfall  sjukdom  skilsmässa  Kränkt självkänsla  Otrohet  Misslyckande på arbetet

4 1. Chockfasen  Första reaktionen som varar från några minuter till timmar  Upprördhet och förtvivlan. Man är oemottaglig för information utifrån.  Försvarsmekanismer vanliga t ex förnekelse, rationalisering  Kroppsliga reaktioner: tex kallsvettas, illamående

5 2. Reaktionsfasen  Sörjandefasen  När sanningen sjunker in  Varaktighet: Från timmar till dagar, veckor  Försvarsmekanismer t ex regression, projicering, förskjutning  Vanligt att pendla mellan olika känslor  Stort behov av omgivningens stöd  Risk för missbruk

6 3. Bearbetningsfasen  Vägen tillbaka till det ”normala”  Man kan se mer realistiskt på situationen  Det kan gå upp och ner  Varaktighet från några veckor till månader

7 Krisens faror om man istället för att bearbeta sina känslor ägnar sig åt andra aktiviteter för att ”slippa tänka”  Överdriven motion  Äta för mycket - eller för litet  Sova för mycket – eller för litet  Missbruk av alkohol eller tabletter  Internet, spelande eller jobbmissbruk

8 4. Nyorienteringsfasen  När man bearbetat krisen och fått distans till sina tidigare starka känslor  Man kan åter leva ett normalt liv  Kan ta upp till ett år – eller mer. Ett vanligt begrepp förr var ”sorgeår”  I bästa fall känslan av att krisen gjort en starkare

9 Överdeterminerad kris  Försvårande omständigheter och fler faktorer som samverkar gör att en krisdrabbad reagerar ännu kraftigare  t ex samtidig utvecklingskris tillsammans med den traumatiska krisen  om förlusten av en partner samtidigt medför förlust av vänner  Om någon dör som man hade ouppklarade konflikter med  Om krisen rör upp gamla obearbetade känslor som tidigare varit förträngda

10 Om krisen inte bearbetas ordentligt kan sorgen ”kapslas in”  PTSD: posttraumatiskt stressyndrom  Psykosomatiska besvär  Depression  Ångest

11 Posttraumatiskt stressyndrom PTSD – tre slags reaktioner 1) Återupplevande av händelsen (Flashbacks): Minnen Mardrömmar om händelsen starka, obehagliga reaktioner på situationer som påminner om händelsen

12 2) Undvikande beteende  Känslomässig avstängdhet, eller känsla av likgiltighet  Känsla av isolering, avskildhet från andra  Kan inte minnas viktiga aspekter av traumat  Brist på intresse för normala aktiviteter  Visar mindre av sina känslor  Undvikande av platser, människor eller tankar som påminner om händelsen  Känsla av att inte ha någon framtid

13 3) Allmänt ökad aktivering  Koncentrationssvårigheter  Lättskrämd  Överdriven reaktion på sånt som skrämmer  Överdriven vaksamhet  Irritation och/eller vredesutbrott  Problem med att somna och/eller att förbli sovande (en hel natt)

14 Några vanliga försvarsmekanismer  Förnekande – inte tro att det är sant  Projektion – föra över känslan på någon annan  Intellektualisering – man isolerar känsla och intellekt och reagerar rent förståndsmässigt  Rationalisering – efterkonstruktion när man tänker att det inte var så farligt

15 Coping-strategier – nio mönster  1. Logiska analyser  2. Omdefiniera hotfull situation  3. Förneka det hotfulla  4. Söka information och kunskap  5. Söka alternativa former för tillfredställelse  6. Emotionell återhållsamhet  7.Ge utlopp för känslorna  8. Acceptera situationen  9. Lösa problem


Ladda ner ppt "Kriser Utvecklingskriser Traumatiska kriser. Utvecklingskriser  Erik Eriksson föregångare  Livskris – en naturlig reaktion, när man går vidare till."

Liknande presentationer


Google-annonser