Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trauma och demenssjukdom Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trauma och demenssjukdom Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet"— Presentationens avskrift:

1 Trauma och demenssjukdom Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet info@silviahemmet.se www.silviahemmet.se

2 • Vad är trauma? • Vad innebär PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)? • Framtiden? • Hur bemöter vi personer med PTSD på bästa sätt? • Hur bemöter vi personer med PTSD och demenssjukdom? • Hur tar vi hand om personalen?

3 Exempel på traumatiska upplevelser • Tvingats se på när anhöriga eller andra personer blivit avrättade eller torterade • Själva blivit utsatta för tortyr, förföljelse, etnisk rensning, misshandel, rån, våldtäkt, naturkatastrof eller olycka • Själva deltagit i krigshandlingar eller gerillakrigsföring

4 PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom Syftar på psykiskt trauma Dokumenterat redan år 1666, stor brand i London Tågolyckor Medicinska journaler från krig Vietnamkriget – PTSD (även andra händelser än krig)

5 PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom En konsekvens av att ha blivit utsatt för eller bevittnat ett akut livshotande trauma där individen har varit vettskrämd och känt sig hjälplös

6 PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom • De traumatiska händelserna ska vara sådana att de väcker fruktan hos de flesta människor. • Upplevelsen har varit förknippad med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck

7 Vanligt förekommande symtom vid PTSD • Ångest • Oro • Minnes-och koncentrationssvårigheter • Sömnsvårigheter • Aggressivitet - blir omotiverat arg • Depressioner • Hallucinationer • Misstänksamhet /paranoida tankar

8 Fler symtom vid PTSD • Kronisk smärta • Mardrömmar - återupplever traumatiska minnen under sömnen • Skuldkänslor för att ha överlevt/ ev. utfört oetiska handlingar • Rädsla/ överkänslighet på yttre stimuli ex. ljud

9 Minnen Återupplevanden ”Flashbacks” pga. posttraumatisk stress • Dofter • Smaker • Ljud • Smärta Försöker om möjligt undvika situationer som påminner.

10 Försenad debut av PTSD • Symtomen debuterar minst 6 månader efter traumat • Åldrande och sjukdom kan vara utlösande faktorer, förlust av autonomi • KASAM – känslan av sammanhang ( Aaron Antonovsky)

11 Vad händer i kroppen vid PTSD? • Ökad sympaticusaktivitet (ökad hotberedskap) • Störning i REM-sömnen • Bortfall av eller minskad djupsömn

12 Vad kan PTSD leda till? • Nedsatt immunförsvar • Ett ”förtidigt åldrande” • Ökad risk för demensutveckling

13 Forskning En amerikansk studie visar att krigsveteraner med PTSD, har dubbelt så stor risk att utveckla demens jämfört med veteraner som inte har PTSD. Journal of American Society geriatrik, Sept 2010

14 Forskning i Sverige Center för torterade flyktingar, Stockholm Dr. Tuire Toivanens uppföljningsstudie 1999: • Många patienter har minnesförsämringar som fortskrider. • Deltagarna i studien uppvisade betydande kognitiva funktionsnedsättningar. • Flera fick demensdiagnos.

15 Framtiden? • Flyktingar som upplevt trauma • Ensamkommande flyktingbarn • Fler personer med utländsk bakgrund i äldrevården?

16 PTSD Posttraumatiskt stressyndrom Vanlig och allvarlig diagnos hos många asylsökande från länder som ex. Irak, Afghanistan, Iran, Somalia, Bosnien eller Chile.

17 Flyktingar En studie på flyktinghälsovården, Stockholm visade att ca 70- 80% av alla flyktingar hade varit med om något traumatiskt före ankomsten till Sverige (Ekblad, Charry, Nilsson, 2006)

18

19 Framtiden Kommer barn/ barnbarn i invandrarfamiljer ta hand om sina äldre i hemmet?

20 Studieresa till Auschwitz Polen

21 Situationer som kan bli ännu svårare • Kroppen minns, ex fotvård • Av-och påklädning • Duschning • Matsituationen • Känslan av att vara instängd/ övergiven • När anhöriga går • Natten • När personen dör

22 Bemötande av personer som har upplevt trauma • Kunskap och medvetenhet om PTSD – lär dig de vanligaste reaktionerna • Var medveten om att tidigare trauma kan återkomma med en enorm styrka när man blir äldre och mer sårbar • Försöka att undvika väcka minnen • Gå inte in med följdfrågor utan att veta vad du vill med dessa

23 Bemötande av personer som har upplevt trauma • Historiekunskaper • Lyhördhet • ”Fingertoppskänsla” • Försök skapa så klara rutiner som möjligt – skapar trygghet • Kontinuitet i personalen - kontaktperson • Personcentrerad omvårdnad

24 Skillnad bemötande demens - PTSD Svårare att avleda person med endast PTSD pga. bättre minne

25 Bemötande av personer med demenssjukdom • Bekräfta • Avleda/fördröja • ”Spela teater” • ”Vita lögner” • Stärka självkänslan, inte kränka

26 Att bemöta traumatiserade personer med demenssjukdom • Om möjligt, ta reda på personens bakgrund/ historia, levnadsberättelsen • Stå ut med “ältande”

27 Språket • Tappar svenska språket • Övergår till sitt modersmål eller annat språk • Flerspråkig vårdpersonal

28 SvenskaEngelskaUttalas JaYesJess KaffeCoffeeKåffi ??? Ordlista

29 Personalvård • Offer/ förövare/ betraktare • Handledning/ spegling • Studieresa • Skuldkänslor • Etisk stress • Andra generationens överlevande

30 Hur orkar man i sitt arbete möta personer som har utsatts för trauma, om man själv har upplevt trauma?

31 Optimalt

32 Glädje! Man måste älska de gamla, annars funkar det inte.

33 Tack!


Ladda ner ppt "Trauma och demenssjukdom Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet"

Liknande presentationer


Google-annonser