Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stress och utmattning Vårdvetenskapens hus 5 september 2008 Catharina Björk Leg psykolog/leg psykoterapeut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stress och utmattning Vårdvetenskapens hus 5 september 2008 Catharina Björk Leg psykolog/leg psykoterapeut"— Presentationens avskrift:

1 Stress och utmattning Vårdvetenskapens hus 5 september 2008 Catharina Björk Leg psykolog/leg psykoterapeut Catharina.bjork@skane.se

2 Stress  Är individens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa  Livsstilsproblem  Kan leda till utmattningssyndrom, sömnproblem, depression eller annan psykisk ohälsa

3

4 Belastning  Krav  Arbete, familj  Fritid  Livshändelser  Problem

5 Resurser  Egen förmåga  Copingstrategier  Hälsa  Goda relationer, stöd  Ekonomi

6 Copingstrategier  Hur vi hanterar eller bemästrar olika situationer i livet  Kognitiva strategier  Beteendestrategier

7 ”Burnout” hos människor som arbetar i vårdande yrken (Maslach)   Emotionell utmattning   Empatibortfall gentemot patienter/klienter   Subjektiv försämring av arbetsprestation

8 Faktorer i arbetet som kan leda till stress   För stor arbetsbelastning   Bristande kontroll över det egna arbetet   Brist på erkänsla   Bristande arbetsgemenskap   Orättvisor   Värderingskonflikter

9 Utmattningsspiralen  Börjar med ett antal somatiska symtom så som mag-tarmproblem, värk i kroppen  Tilltagande psykiska symtom av oro, olust  Trötthet och sömnstörningar  Koncentrationssvårigheter och minnesproblem  Samtidigt minskar det utrymme personen ger till sina egna behov så som regelbunden kosthållning, motion, sömn och relationer, sociala aktiviteter, samt fritidsintressen  Mer tid ägnas åt problemen i försök att hantera dem  Utmattningssyndrom

10 Utmattningssyndrom   Påtaglig brist på psykisk energi   Koncentrationssvårigheter   Minnesstörning   Känslomässig labilitet eller irritabilitet   Sömnstörning   Kroppslig svaghet och uttröttbarhet   Värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel

11 Utmattningssyndrom forts.   Svårighetsgraden varierar från lätta symtom till gravt invalidiserande   Patienterna söker vanligtvis sent i förloppet och blir ofta sjukskrivna   Försämring direkt efter sjukskrivningen   Återhämtningen har ett ojämnt förlopp

12 Sömn och stress  Det finns en koppling mellan stress, sömn och utmattning  Avgörande för om stress leder till utmattning är möjligheten till återhämtning  Vid stress ökar den fysiologiska aktiveringen och utan avstängning av hjärnan är den hög även i sömnen. Djupsömnen blir mindre  Minskad insöndring av tillväxthormon och ökad insöndring av kortisol och ökad ämnesomsättning

13 Oro för sömn  Ännu svårare att sova  Bristande återhämtning ökar  Ökad upplevelse av stress  Påskyndar utmattningsspiralen

14

15 Orsaker till stress  Intensiv livsstil med höga krav på arbetet och fritiden  Känslor av otillräcklighet både på jobbet och privat  Samband mellan prestationsbehov och stress  Oro inför morgondagen skapar skadlig stress  Personer med sömnproblem uppger ofta stress som utlösande faktor

16 Personlig stil  Tar på sig mycket ansvar  Svårt att säga nej  Perfektionism  Jobbet jätteviktigt  Vill vara andra till lags  Tror man orkar  Bygger sin självkänsla på prestationer.

17 Hur kan vi hantera patienter med stressreaktioner?  Samarbete  Kartläggning och bedömning  Information  Avslappning och fysisk aktivering  Kognitivt förhållningssätt/samtal  MI – motiverande samtal  Stresshanteringsgrupper

18


Ladda ner ppt "Stress och utmattning Vårdvetenskapens hus 5 september 2008 Catharina Björk Leg psykolog/leg psykoterapeut"

Liknande presentationer


Google-annonser