Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 3."— Presentationens avskrift:

1 Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 3

2 Innehåll: 1. Begreppsförklaring Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan 2. Praktisk anknytning 3. Verktyg 4. Avrundning

3 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan Anspänning (Arousal) – generell fysiologisk aktivering (som utlöses av en stressor) Stress – ”en betydande obalans mellan upplevda krav och upplevd förmåga att möta dessa krav” ”Om Anspänning el. Stress är positivt eller negativt avgörs av en individs värdering” Oro & Ängslan– en känslomässigt negativ tillstånd som karaktäriseras med nervositet eller ängslan/oro.

4 1. Situation 2. Upplevelse av situation 3. Stressrespons? 4. Konsekvens för beteende Modell över ”Stressprocessens fyra faser” 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

5 Låg Hög Anspänning (Arousal ) 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

6 Ängslan/oro: Typer av ängslan/oro:  Generell  Situationsrelaterad Olika karaktär av ängslan/oro:  Somatiskt (fysisk)  Kognitiv (Tankemässig) 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

7 IZOF I Zonen (bästa prestationen) Ute ur zonen Ute ur zonen I Zonen (bästa prestationen) Ute ur zonen Ute ur zonen I Zonen (bästa prestationen) I.A I. B I. C Situationsspecifik anspänning (arousal) 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

8 Diskussionsfrågor  Hur upplever jag ”nervositet”? -Kan ni reda ut eran egen upplevelse av nervositet med hjälp av begreppen?  Hur påverkas jag av ”nervositet”?  Hur hanterar jag ”nervositet”? 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

9 Yttringar på ”nervositet” SomatiskaPsykiska/kognitivtaBeteende (Fysiska/kroppsliga)(tankar, känslor) Fjärilar i magen IllamåendeHuvudvärk Ofta kissnödig Ökade hjärtslag och andning Svettingar Fysisk energi, ”rastlöshet” Oro och rädsla Koncentration /uppmärksamhetsfält /uppmärksamhetsfält Känner sig annorlunda Känsla av att ej ha kontroll Kontroll! Biter naglarna HostarMuskelaktivitet Pratar snabbt Bruten röst Prestationstillstånd 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

10 ”Nervositet” ”Den inverterade U-Hypotesen” Prestation Arosual Katastroffmodellen: Ängslan/oro 1. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

11 2. Praktisk anknytning - Mäter från Violett (mycket avslappnad) till Svart (mycket anspänd) - Mäter temperaturen i din hud. - Kallas bio-feedback (en form av mätverktyg)

12 Träna på att vara en vinnare, hitta ditt tillstånd - din ”positiva nervositet” 3. Verktyg

13 VAR GLAD FÖR ATT DU HAR TANKAR OCH KÄNSLOR! - Målsättningsarbete. Fokusera på din prestation! - Stöd, samtal och hjälp från tränaren, lagkamrater, vänner & familj - Väg upp krav gentemot din förmåga - Träna ditt självförtroende, precis som du tränar teknik el kondition! - Rutiner & ritualer vid träning & tävling - KONTROLL - Musik - Positiv feedback (Typ Hamburgaren) 3. Verktyg

14 - Visualisera (målbilder i lyckat tillstånd)! - Kognitiv kontroll – var förberedd på förändringar - Affirmationer - Träna fysiskt! Var tränad & förberedd fysiskt 3. Verktyg

15 Tankestopp!

16 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Debriefing - Hamburgaren 1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga. Botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare. 2. Konstruktiv kritik Köttet: Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du känner att du vill utveckla eller förbättra. 3. Positiv energi! Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar med dig ifrån dagens tillfälle! Locket: 4. 4. Avrundning Debriefing - Hamburgaren


Ladda ner ppt "Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 3."

Liknande presentationer


Google-annonser