Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 3 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 3 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU repetition."— Presentationens avskrift:

1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 3 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU repetition

2 Innehåll i blocketSkaffa dig koll!  Personlighet och personlighetsdrag  Självbild  Arousal (Anspänning) Stress och Oro/Ängslan  Koncentration Kan du förklara de modeller som vi gått igenom? Kan du förklara de begrepp som vi gått igenom? Vet du vad du kan göra för att jobba med de områden vi tagit upp?

3 Lektion 1.

4 Lektion 1. Personlighet & Idrott Trait perspektiv Interaktion mellan miljö och arv Personlighetsdrag ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

5  Självet – Identitet  Självkänsla – värdering av självet  Självförtroende – tron på vår förmåga i en situation  Situationsspecifikt självförtroende – tron på vår förmåga i en specifik situation Personlighet & Personlighetsdrag ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 1. Personlighet & Idrott

6 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland  Affekt – Samlingsbegrepp för positiva alternativt negativa upplevelser.  Humör och sinnesstämningar - är tillstånd som håller i sig under längre tid.  Känslor och emotioner – upplever vi under kortare stunder Lektion 1. Personlighet & Idrott

7 En modell av emotionell intelligens som bygger på ett antal förmågor (Mayer & Salovey) Fundamentala skickligheter Fundamentala skickligheter Avancerade skickligheter Avancerade skickligheter Använda emotioner Uppfatta emotioner Förstå emotioner Hantera emotioner Låg förmåga Hög förmåga Öppet möta alla känslor Känna igen specifika känslor Uppfatta övergångar mellan känslor Tolka betydelser av känslor Förstå komplexa upplevelser av känslor Ta fram känslomässiga tillstånd som gynnar olika sätt att tänka Ta fram humör som ger perspektiv på tillvaron Ta fram tydliga känslor Styra upp- märksamheten Skilja mellan äkta och falska emotioner hos andra Uttrycka känslor och tillförande behov Identifiera känslor i din omgivning Identifiera känslor i kroppsspråket Behålla eller släppa känslor Hantera känslor hos sig själv och hos andra Följa egna och andras känslor ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 1. Personlighet & Idrott

8 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland  Dagbok – Självkännedom du kan göra val!!  Kommunikation – Stärk ditt val  Mål och målsättning – förändringsarbete  Visualisering/föreställningar - förändringsarbete Var glad för att du har tankar och känslor. Se till att du lär dig förstå dessa!! Lektion 1. Personlighet & Idrott

9 Lektion 2.

10 Jag, inte bara idrottare!

11 Självkänsla ”Den del av personligheten som utvärderar och värderar oss själva”. Ex. Känner sig värdefull som person trots en ”dålig” tävling. Självförtroende ”Idrottarens tilltron till sina förmågor och dennes förväntningar om att nå sina mål Ex. Hur duktig orienterare jag är. Situationsspecifikt Självförtroende ”Tilltron en speciell färdighet” Ex. Ha bra självförtroende i orientering i en given situation, kanske i en viss typ av terräng. Lektion 2. Självbild

12 - Resultat/Prestationsbaserad självkänsla - Bassjälvkänsla (”generell”) Lektion 2. Självbild

13  …Självkänsla bra för?  …Självförtroende bra för? - Positiv utveckling - Att du stärker identiteten - Du faller inte på resultat och på din idrott - Förbättrad coping m.m - Lära in nya färdigheter - Prestera på högsta nivå - Tänka mer effektivt - Att det ger dig bra tanker och känslor - Hanterar olika situationer effektivt - Upplever bättre kontroll - Hantera ”nervositet” - Ökad motivation - Förbättrad koncentration, ökar din drivkraft till att träna Lektion 2. Självbild

14 Erfarenhet Prestationer Se andra lyckas Mentala föreställningar Erfarenhet Prestationer Se andra lyckas Mentala föreställningar Direkt påverkan Verbal övertygelse Psykologika/fysilogiska tillstånd Direkt påverkan Verbal övertygelse Psykologika/fysilogiska tillstånd Ökat självförtroende Tävlingsänslan Prestation Motivation Koncentration Lektion 2. Självbild

15 Verktyg & Tips!  Var glad för att du har tankar & Känslor!  - Hantera Positiva & Negativa händelser/förändringar, de kommer att finnas (praktiskt & känslomässigt) Fyll på dina konton, ex. via dagbok Insikt i hur du fungerar och vad du mår bra av Ge dig själv positiv feedback! - Du har en egen väg till utveckling. Hitta din väg! - Effektivt målsättningsarbete.  - Visualisera (mentala föreställningar) - - Se andra lyckas (använd modellinlärning)  Lektion 2. Självbild

16 Verktyg & Tips! -Hitta ett bra känslomässigt tillstånd -Arbeta strukturerat och målmedvetet med hela din självbild och förhållningssätt. - Tänk självständigt men ta hjälp av din omgivning (socialt stöd, olika feedback) - Använd kognitiv kontroll (tankestopp) - Träna fysiskt - på din idrott (finns inga genvägar)! - Agera tryggt, det tenderar bli verklighet! - Fantisera & Dröm! Lektion 2. Självbild

17 Lektion 3.

18 Anspänning (Arousal) – generell fysiologisk aktivering (som utlöses av en stressor) Stress – ”en betydande obalans mellan upplevda krav och upplevd förmåga att möta dessa krav” ”Om Anspänning el. Stress är positivt eller negativt avgörs av en individs värdering” Oro & Ängslan– en känslomässigt negativ tillstånd som karaktäriseras med nervositet eller ängslan/oro. Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

19 1. Situation 2. Upplevelse av situation 3. Stressrespons? 4. Konsekvens för beteende Modell över ”Stressprocessens fyra faser” Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

20 Ängslan/oro: Typer av ängslan/oro:  Generell  Situationsrelaterad Olika karaktär av ängslan/oro:  Somatiskt (fysisk)  Kognitiv (Tankemässig) Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

21 IZOF I Zonen (bästa prestationen) Ute ur zonen Ute ur zonen I Zonen (bästa prestationen) Ute ur zonen Ute ur zonen I Zonen (bästa prestationen) I.A I. B I. C Situationsspecifik anspänning (arousal) Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

22 Yttringar på ”nervositet” SomatiskaPsykiska/kognitivtaBeteende (Fysiska/kroppsliga)(tankar, känslor) Fjärilar i magen IllamåendeHuvudvärk Ofta kissnödig Ökade hjärtslag och andning Svettingar Fysisk energi, ”rastlöshet” Oro och rädsla Koncentration /uppmärksamhetsfält /uppmärksamhetsfält Känner sig annorlunda Känsla av att ej ha kontroll Kontroll! Biter naglarna HostarMuskelaktivitet Pratar snabbt Bruten röst Prestationstillstånd Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

23 VAR GLAD FÖR ATT DU HAR TANKAR OCH KÄNSLOR! - Målsättningsarbete. Fokusera på din prestation! - Stöd, samtal och hjälp från tränaren, lagkamrater, vänner & familj - Väg upp krav gentemot din förmåga - Träna ditt självförtroende, precis som du tränar teknik el kondition! - Rutiner & ritualer vid träning & tävling - KONTROLL - Musik - Positiv feedback (Typ Hamburgaren) Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

24 - Visualisera (målbilder i lyckat tillstånd)! - Kognitiv kontroll – var förberedd på förändringar - Affirmationer - Träna fysiskt! Var tränad & förberedd fysiskt Lektion 3. Arousal (Anspänning), Stress och Ängslan

25 Lektion 4.

26 Inre Bred Yttre Smal Nideffer & Sagel 2001 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 4. Koncentration

27 Viss fokus är viktigare än andra, beroende på idrott och situation (Nideffer & Sagel, 2001).  yttre - föremål eller händelser (ex. vädret, publiken, andra deltagare i tävling, tränaren) eller  inre - känslor och föreställningar (ex. positiva/negativa tankar och känslor så som lågt självförtroende, el. typ av motivation, anspänning).  smal - fokusering då personen fokuserar på en eller två saker.  bred - Fokus är på flera saker samtidigt. ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 4. Koncentration

28  Viktigt att kunna reglera sin spänningsnivå  Upprätthålla uppmärksamheten över tid  Rikta uppmärksamheten åt rätt håll  Återta koncentrationen efter störning (refokusering) ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 4. Koncentration

29  Association Lyssna på kroppens signaler  Disassiociation Medvetet försöka tänka på annat ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 4. Koncentration

30  Mentala föreställningar  Gör en koncentrationsplan  Skaffa dig rutiner  Använd ”tankeparkering”  Forma en refokuseringsplan  Forma posetiva koncentrationsaffirmatio ner ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Lektion 4. Koncentration


Ladda ner ppt "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 3 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser