Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4) - - Människans tankar är i centrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4) - - Människans tankar är i centrum."— Presentationens avskrift:

1 Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4) - - Människans tankar är i centrum

2 Den kognitiva psykologins två utgångspunkter 1)Tolkning utifrån kognitiva scheman 2) Känslomässiga reaktioner är ibland orsakade av sättet att tänka

3 1. Kognitiva scheman Vi tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån kognitiva scheman = mönster Dessa har vi fått genom tidigare erfarenheter och inlärning Det styr vårt tankesätt och påverkar hur vi uppfattar nya situationer Våra tankar följer scheman för att underlätta vardagen

4 Exempel på kognitiva scheman Orsaksbegreppet: vi söker en orsak till allt, t.ex. naturlagar Beteenden som vi utför ofta: klä på oss, ta oss till skolan/jobbet, göra frukost (”gör det utan att tänka” – kräver liten kognitiv kapacitet)

5 + & - med kognitiva scheman Positivt: -Kräver lite kognitiv kapacitet/sker automatiskt -Kan lägga uppmärksamheten på annat Negativt: -Scheman leder dig vilse, t.ex. när du kliver av cykeln hemma inser du att du just idag skulle till en kompis som bor åt andra hållet - Vid misslyckande kan tidigare negativa scheman aktiveras, t.ex. dåligt resultat på matteprov → klarade ej svenskan, har inte hunnit ringa vännerna, inte varit och tränat, mm → känner dig värdelös

6 2. Tanken styr ofta känslan Hur vi uppfattar och tolkar situationer avgör hur vi reagerar känslomässigt T.ex. du fick inte det sommarjobb du sökte: - beror på att jag inte duger → negativa känslor -chans att hitta ett bättre jobb/ vara ledig → positiva känslor

7 Exempel tanke vs. känsla Tanken kommer oftast före känslan -t.ex. tanken ”det brinner” kommer före känslan av rädsla, oro Ibland sker ett växelspel mellan tankar och känslor då känslan kommer först - t.ex. en person kan vara så ångestfylld och rädd att hon inbillar sig att det brinner

8 Psykologisk konservatism En persons grundläggande uppfattningar styr vad hon ser och hur hon tolkar det → bekräftelse - t.ex. om jag har en uppfattning av att världen är orättvis kommer jag finna nya exempel på det varje dag vilket stärker min uppfattning

9 Piagets teori om tänkandets utveckling (s. 208-210/ s.159-162) StadieÅlderBeskrivning Sensomotoriska0-2 år Upplever världen genom olika sinnen; titta, röra, smaka Objekts konstans – föremål existerar trots att de inte syns Preoperationella2-7 år Kopplar ihop saker och bilder med ord men saknar logiskt resonemang Egocentrism – kan inte se världen från någon annans perspektiv Konkreta operationella7-12 år Logiskt tänkande vid konkreta händelser Konservation – objektet är samma även om formen ändras Formella operationella12-15 år Resonerar abstrakt, t.ex. om politik, moral, religion Diskutera och ifrågasätta olika värderingar

10 Piagets teori om tänkandets utveckling (s.208-210 / s.159-162 ) Piaget menar att vi ständigt försöker anpassa oss till omgivningen -Assimilation: ta till oss nya erfarenheter och föra in i gamla kunskap, t.ex. Lisa -pippi -Ackommodation: våra tidigare kunskaper förändras av nya erfarenheter, t.ex. Lisa-bada

11 Kritik mot Piagets teori Finns stora individuella skillnader Hur snabbt en individ går igenom stadierna beror på mognad och erfarenhet Vissa individer kommer aldrig till sista stadiet -Vad beror det på? *

12 Kognitiv beteendeterapi (KBT) Försöker förändra patientens beteende och tankar och hitta nya tankesätt Individuell sårbarhet + svåra livshändelser eller påfrestande livssituation kan aktivera dåliga tankemönster hos individen

13 Kognitiv beteendeterapi (KBT) Terapeut kan använda sokratiska frågor – få patienten att tänka själv och inse att tankarna inte alltid stämmer överens med verkligheten Hemläxor – t.ex. göra något som man inte tror man kan klara för att motbevisa en negativ tanke Effektiv behandlingsform vid bl.a. depressioner, ångest, fobier, tvångstankar & ätstörningar


Ladda ner ppt "Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4) - - Människans tankar är i centrum."

Liknande presentationer


Google-annonser