Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det kognitiva perspektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det kognitiva perspektivet"— Presentationens avskrift:

1 Det kognitiva perspektivet
Kognition = tanke och kunskapsliv i motsats till känslo- och viljeliv Handlar om hur vi organiserar kunskapen vi tar in och hur vi bildar begrepp

2 C-dur av Tomas Tranströmer
När han kom ner på gatan efter kärleksmötet virvlade snö i luften. Vintern hade kommit medan de låg hos varann. Natten lyste vit. Han gick fort av glädje. Hela staden sluttade. Förbipasserande leenden - alla log bakom uppfällda kragar. Det var fritt! Och alla frågetecken började sjunga om Guds tillvaro. Så tyckte han. En musik gjorde sig lös och gick i yrande snö med långa steg. Allting var på vandring mot ton C. En darrande kompass riktad mot C. En timme ovanför plågorna. Det var lätt! Alla log bakom uppfällda kragar. ur “Den halvfärdiga himlen” 1962

3 Det finns ormar på ängen!
Hur känns det att gå på ängen om någon sagt så? Varningen kan vara ogrundad men du påverkas ändå.

4 Tanke – känsla - handling
Tankevärld (minnen, värderingar, kognitiva scheman) Uppmärksamhet och perception Tolkning Respons (känsla och beteende) Tankevärlden påverkar

5 Centrala uppfattningar
Varseblivningen är selektiv Gamla tankemönster styr oss Kognitiva scheman underlättar vardagen Ibland kan scheman leda oss vilse Vi mår som vi tänker Psykologisk konservatism Dysfunktionella tankar kan leda till depression Terapi: kartlägga tankarna och påverka känslorna

6 Schemateori Jean Piaget (1896-1980)
-utvecklingspsykolog Vi uppfattar världen utifrån scheman Schema = psykisk struktur som organiserar tankar, erfarenheter, minnen och föreställningar i människans inre värld Schemat ett mönster som uppstår genom inlärning och erfarenheter. Vissa scheman uppstår tidigt i livet, innan vi har ett språk. Kultur och religion mm influerar

7 Exempel på företeelser som vi har scheman för
Oss själva Mamma Könsroller Polisen Ett restaurangbesök sommaren

8 Scripts Exempel Olika scheman förknippas med olika känslor.
Har man blivit biten av en hund kommer man att akta sig om man möter en hund. Tycker man om hundar kommer man däremot kanske att vilja klappa en hund som man möter. Olika scheman förknippas med olika känslor. schema + känsla = script Scripts hjälper oss att tolka världen och styra vårt beteende i olika situationer.

9 Exempel på olika föreställningar
När jag blir rädd finns det någon som kan hjälpa mig När jag blir ledsen får jag tröst När jag söker hjälp blir jag välkomnad Om jag gör mitt bästa kommer andra att uppskatta det. När jag blir rädd blir andra människor arga. När jag blir ledsen möts jag av andras hån. När jag söker upp andra drar de sig undan. När jag gör mitt bästa får jag ändå kritik.

10 Grundantaganden och automatiska tankar
Grundantaganden är centrala tankar som påverkar oss omedvetet. De ger näring åt mer medvetna tankar som dyker upp automatiskt utan att individen vet varför = automatiska tankar Olika tankar bildar tillsammans kognitiva strukturer (scheman) av grundantaganden om både den egna personen, andra människor och framtiden

11 Konsekvenser av grundantaganden
Tanke styr känsla. Känsla styr tanke. Växelspel. dysfunktionella tankar: tanken kan leda till problem för den som har tanken Psykologisk konservatism: Grundläggande uppfattningar styr våra observationer så att vi hela tiden får dem bekräftade.

12 Exempel på hur tankar och känslor samverkar
Grundtanke: ”Jag är dålig i skolan” Grundtanken leder vidare till ytterligare tolkningar i varje ny situation. Tolkning: ”Jag kommer att misslyckas på provet”. Tolkningen ger negativa känslor. ”Jag känner mig inte värd någonting skäms för mina dåliga prestationer.” När man tänker så är det svårt att göra bra ifrån sig på provet och grundtanken kan då bli självbekräftande.

13 Kognitiv terapi Skiljer mellan tankar (kognitioner) och känslor
Genom att förändra sina tankar eller tankemönster förändrar man negativa känslor. Patienten uppmuntras vid terapin att börja ifrågasätta sina tankar och testa om de verkligen stämmer. Ofta gör de inte det.

14 Kognitiv beteendeterapi, KBT
KBT utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning (kognitivt perspektiv) och hur individen reagerar på miljön (beteendeperspektiv) Metoder: Sokratiska frågor I en dialog får terapeuten patienten att inse att tankarna inte stämmer Hemläxor Exponering Utsätta sig för något man är rädd för och se att det gick bra Kartläggning av sambandet mellan Tanke, känsla, beteende, kropps-reaktioner.

15 Fallet Sofie När Sofie var två år skildes hennes föräldrar. Äktenskapet var konfliktfyllt redan innan Sofie föddes. Efter skilsmässan fick mamman ensam ta hand om Sofie och var bitter och besviken. Hon var ombytlig till humöret och ofta irriterad på Sofie. Pappan kom sällan och hälsade på, men det hände att Sofie bodde hos honom enstaka helger. När Sofie blivit äldre blev hon ofta besviken när pappan lovat att ta med henne på roliga saker, men sedan gång på gång svek henne. Sofie kunde inte förstå vare sig pappans svek eller mammans irritation. Hon trodde att hon själv gjorde fel som hon inte förstod och försökte så gott hon kunde vara till lags.

16 Fallet Sofie, nusituation
Sofie är nu trettio år och arbetar som socialsekreterare. Hon känner sig ofta nedstämd och tycker inte att hon duger till något. Det är så lite hon kan göra för de människor som kommer till henne för att få hjälp. Hon läser ofta besvikelse i deras ögon och känner sig själv anklagad för att deras problem inte kan lösas. Ändå kämpar hon verkligen för att lösa alla problem. Det tycks bara bli värre och värre. Hon känner allt större obehag inför varje besök av människor som behöver hjälp och allt motvilligare går hon till sin arbetsplats. Känslorna av maktlöshet och bristande förmåga håller på att ta över hela hennes liv. Det är knappt hon orkar leva.


Ladda ner ppt "Det kognitiva perspektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser