Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teorier kring utrikespolitik.. Rationellt beslutsfattande Invanda organisations- mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions- modell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teorier kring utrikespolitik.. Rationellt beslutsfattande Invanda organisations- mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions- modell."— Presentationens avskrift:

1 Teorier kring utrikespolitik.

2 Rationellt beslutsfattande Invanda organisations- mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions- modell

3 Gå igenom olika alternativ. Undersöker konsekvenser. Väljer det mest effektiva för att nå MÅLET. Stater har alltså ett MÅL och fattar beslut utifrån det. Ska man förstå utrikespolitiska beslut så måste man alltså blottlägga dessa MÅL och BESLUT.

4 Rutiner blir beteende- mönster Invanda mönster försvårar improvisationer. Liknande situationer – liknande agerande. WWI – mobilisering känner man igen. Reagerar som man alltid har gjort. UD vet bäst – ringer inte Räddningsverket under Tsunamin.

5 Flygvapnet vill ha pengar – alltså överdriver de hotet mot det svenska flyget. Kan leda till upprustning t ex.

6 Omvärlds- bild. Saddam är problemet. Fienden kommer alltid med dåliga förslag. Vänner kommer alltid med bra förslag. När man beslutat om sin politik så hittar man bevis på att den är bra. Oönskade nyheter skjuter man ifrån sig. JA-SÄGAR- KULTUR.

7 Rationellt beslutsfattande Invanda organisations- mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions- modell

8 Oftast ser stater andra staters beslut och agerande som mer välplanerat än vad de egentligen är. Stater har alltså en tendens att se andra stater som mer rationella än vad de själva är. ”Supermakterna uppträder ofta som två tungt beväpnade blinda, som famlar sig fram i ett rum, båda övertygade om att de svärar i livsfara från den andre, som antas ha full syn. Varje sida borde veta, att ofta är osäkerhet, kompromisser och inkonsekvens väsentliga beståndsdelar i beslutsfattandet. Ändå tenderar båda att tillskriva den andra sidan en grad av konsekvens, förutseende och sammanhållning som deras egna erfarenheter motsäger.” Henry Kissinger,

9 Stater tror att andra stater försöker lura dem, för att de försöker själva luras. Alltså är de väldigt misstänksamma mot konspirationer eller fällor. Vänlighet behandlas som en fälla, trots att den kanske var just vänligt menad. Detta gör att det är väldigt svårt att komma ur ett dödläge i en förhandling. T ex Israel Palestina. Reagan och Gorbatjov i Reykjavik.

10 Stater brukar överbetona betydelsen av karaktärsdrag och egenskaper när de ska förklara andra staters beteende men betonar faktorer och omständigheter när de ska förklara sitt eget beteende. ”Jag är i huvudsak god och fredlig, men tvingas ibland av omständigheterna bete mig illa, medan du i grunden är illasinnad men ibland av omständigheterna tvingas uppträda fredligt och vänligt.”

11 Kulturella skillnader och normer ställer till med mer elände än vad man tror. Vi i väst tror att vår värld är paradiset på jorden, samma övertygelse har en fundamentalistisk muslim om sitt synsätt Grupptänkande styr oftast utrikespolitiken. Gruppen överskattar sin egen förmåga att lösa problemen och överskattar sin egen analys av situationen.

12 Andra stater är välplanerade och rationella Andra stater försöker lura oss Andra stater styrs mer av karaktärsdrag. Själv styrs jag av omständigheter Kulturella skillnader. Grupp- tänkande

13 Underrättelsetjänster är också vested interests. Informationsfaktorn Oftast sekretess Oftast hemlig information Oftast vilseledande information

14 Tidsfaktorn. Inte lika lätt att planera framåt. Kaos och anarki. Kulturella mönster och normer. Gamla lärdomar. ”Münchensyndromet”. Informationsfaktorn

15

16 Rationellt beslutsfattande Invanda organisations- mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions- modell

17 Andra stater är välplanerade och rationella Andra stater försöker lura oss Andra stater styrs mer av karaktärsdrag. Själv styrs jag av omständigheter Kulturella skillnader. Grupp- tänkande

18 Tidsfaktorn. Inte lika lätt att planera framåt. Kaos och anarki. Kulturella mönster och normer. Gamla lärdomar. ”Münchensyndromet”. Informationsfaktorn


Ladda ner ppt "Teorier kring utrikespolitik.. Rationellt beslutsfattande Invanda organisations- mönster. Byråkratiska Vested Interests. Psykologisk perceptions- modell."

Liknande presentationer


Google-annonser