Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!

2 RÖRELSEKONTROLL OCH TEKNIKTRÄNING ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland På den här lektionen kommer du att lära dig hur din kropp samarbetar för att utföra rörelser så effektivt så möjligt

3 RÖRELSE ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland En rörelse uppkommer när en eller flera muskler dras samman. Processer som styr rörelser är väldigt avancerade. Du ska stå med armarna längs kroppen och sedan lyfta en arm så snabbt som möjligt till axelhöjd. Var tror du den första märkbara muskelaktiviteten skulle uppstå? Testa! Vid varje rörelse styr nervsystemet flera saker samtidigt: De specifika muskler som krävs för att utföra rörelsen I vilken ordning dessa muskler ska aktiveras Styrkan i olika muskelsammandragningar Timingen hos dessa sammandragningar Varaktigheten hos respektive sammandragning

4 AVSPÄND RÖRELSE ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Nervimpulser avgör: 1.Muskelspänningen 2.Muskelkoordination 3.Kraftutvecklingen Något som kännetecknar toppidrottare är att de har förmåga att avspänd utföra rörelser! Grundspänning i musklerna varierar mellan individer. Oftast ligger grundspänningen mellan 15-30% av den maximala muskelspänningen. En låg grundspänning sparar energi och effektiviserar tekniken. EMG – elektromiografi Metod att mäta muskelspänning Vila Arbete

5 TEKNIK ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland TEKNIK = Motorisk skicklighet BRA TEKNIK = Effektiv BRA TEKNIK INNEBÄR: Maximal sannolikhet att uppnå målet Minimal energiåtgång Minimal rörelsetid STRESS ökar grundspänningen och försämrar tekniken

6 KOORDINATION = SAMORDNING OCH MOTORIK = RÖRELSEFÖRMÅGA ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1.Den motoriska INLÄRNINGSFÖRMÅGA eller förmåga att lära sig nya rörelser 2.Den motoriska STYRFÖRMÅGA eller förmågan att styra sina rörelser 3.Den motoriska ANPASSNINGSFÖRMÅGA eller förmåga att anpassa rörelser dvs. spänningsreglering i musklerna 4.Den motoriska OMSTÄLLNINGSFÖRMÅGA eller förmågan att vid störning ändra utförandet KOORDINATION är MOTORIKENS grund FINMOTORIK & GROVMOTORIK

7 MOTORIK OCH TEKNIK ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Vid nya rörelser saknar kroppen erfarenhet 1. Hjärnan provar sig fram genom att skicka olika signaler till kroppen 2. Inlärningen banar nya vägar 3. Med tiden kopplas bort onödiga signaler och rörelser blir effektivare Inlärningsförmåga är personlig MOTORIKEN är TEKNIKENS grundsten

8 INLÄRNINGSSTADIER ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland FÖRBEREDELSESTADIET Allt är nytt, man är tvungen att tänka mycket för att klara av att utföra rörelser. GROVKOORDINERINGSSTADIET Man börjar lära sig rörelser men de ser klumpiga och osäkra ut. FINKOORDINERINGSSTADIET Rörelser börjar bli mjukare och smidigare. De rätta muskelfibrerna kopplas in och onödiga bort. AUTOMATISERINGSSTADIET Rörelserna automatiseras på så sätt att det går att utföra de utan att tänka på hur man gör. GENERALISERINGSSTADIET Rörelserna är så automatiserade att de utförs omedvetet

9 ATT TÄNKA PÅ … ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1.Överlåt åt kroppen att själv bestämma muskelinsatsen även om det känns besvärligt. 2.Den som varierar tekniken har svårare att göra rätt när det gäller. 3.Trötthet, dålig feedback, fel utrustning mm leder till teknikproblem. 4.Att ändra en under lång tid inövad teknik är väldigt svårt.

10 MER OM TEKNIK ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Den IDEALA tekniken är teknik som anses bäst för en idrott utifrån biomekaniska och fysiologiska förutsättningar. Den är inte individanpassad BRA TEKNIK = smidig, lätt, öppen, enkel DÅLIG TEKNIK = stel, tung, sluten, krånglig Den BESLUTANDE tekniken är teknik som du tillämpar i praktiken. Den alltid avviker en viss del från den ideala och optimala tekniken. Den OPTIMALA tekniken är teknik som är bäst just för dig utifrån dina egna förutsättningar. Den optimala tekniken är individanpassad.

11 MER ATT TÄNKA PÅ ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Fysisk status  Ingen teknik utan tillräcklig styrka  Ingen styrka utan bra teknik Mental inställning vid inlärning  Öppen för förändringar  Ge utrymme till utveckling  Tillåta svårigheter Musklernas spänning Vilken förmåga vi har att avspänd utföra den bestämda tekniken. Något som kännetecknar toppidrottare är att de har förmåga att avspänd utföra rörelser

12 IGU QUIZ ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1. Grundspänning i musklerna är hos vuxna… 1. 15-30%X. 5-15%2. 40-60% Rätt svar: 1 2. Koordination innebär… 1. motarbeteX. samordning2. merarbete 3. Den IDEALA TEKNIKEN är bäst för 1. en idrottX. individen 2. laget 4. Vilka muskler aktiveras först vid snabb armlyft? 1. AxelX. Rygg och ben2. Tumme 5. Bra teknik innebär …? 1. Tur X. Snygg kropp2. Effektiva rörelser Rätt svar: X Rätt svar: 1 Rätt svar: X Rätt svar: 2

13 INSTUDERINGSFRÅGOR ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1.Vilken mental inställning ska man ha vid teknikinlärning? 2.Vad står begreppen IDEALA, OPTIMALA och BESLUTANDE teknik för? 3.Vilka faktorer kan orsaka teknikproblem? 4.Beskriv inlärningsstadier vid teknikinlärning? 5.Motorisk förmåga delas i fyra delar. Vilka? 6.På vilket sätt påverkar musklernas grundspänning kraftutvecklingen? 7.Vi har nämnt tre saker som kännetecknar bra teknik. Vilka? 8.Vad kallas muskel som sträcker sträckmuskeln? 9.Vid varje rörelse styr nervsystemet flera saker samtidigt. Vilka? TIPS! Leta efter svaren bland bilderna i presentationen

14 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Tack för i dag! Tack för i dag!


Ladda ner ppt "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottslig utbildning för Gymnasiet, Uppsala Välkomna! Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser