Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mental förberedelse - före, under och efter tävling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mental förberedelse - före, under och efter tävling."— Presentationens avskrift:

1 Mental förberedelse - före, under och efter tävling

2 Idrottsprestationen - helhetstänkande Idrottsprestation (Från Hassmén mfl. 2003) Psykologiska färdigheter Socialt stöd (tränare etc.) Grundläggande personlighetsdrag Reaktioner i situationen Socialt stöd (familj etc.)

3 Mental förberedelse - processen 1.Förberedelsefas(reservplan) 2.Uppvärmningsfas(reservplan) 3.Genomförandefas(reservplan) 4.Debriefing / Utvärdering

4 1. Förberedelsefas: Källor till idrottssjälvförtroende 1.Skicklighet 2.Uppvisande av förmåga 3.Fysisk och mental förberedelse 4.Fysisk självpresentation 5.Socialt stöd 6.Erfarenheter genom andra 7.Tränares/lärares ledarskap 8.Bekvämlighet i omgivningen 9.Situationens fördelar (Vealy m fl 1998)

5 Att stimulera självförtroendet Fastställa självförtroendet Utföra prestationer Feedback  Koppla till utförande  Attributioner  Stimulera feedback mellan de aktiva Modellering - modellinlärning Förberedelse – rutiner Självstärkande inre dialog  ”Jag är stark som en tjur (brottare)!”  ”Ingenting kommer förbi mig (målvakt)!”

6 Förberedelsefas forts. Rutiner – vad har tidigare fungerat Positivt fokus – se fram emot tävlingen Slappna av (spara på fysiska och psykiska reserver) Spänningsreglering

7 Spänningsregleringstekniker / aktiv stresshantering 1.Probleminriktad 2.Attitydinriktad 3.Beteendeinriktad 4.Känsloinriktad 5.Accepterande 6.Perspektivinriktad

8 2. Uppvärmningsfas Fysisk uppvärmning:  Generell och specifik Psykisk uppvärmning:  Affirmationer  Målbilder Avslappnad koncentration Realistiska förväntningar Klara och kontrollerbara bilder Positivt fokus Med rörelse Utförande och resultat Målbilder i realtid (?)  Positiv/konstruktiv inre dialog

9 Uppvärmningsfas forts. Sista tankarna/förberedelserna före start:  Uppgiftsfokusering (processmål)  Positiva tankar  Reglering av spänningsnivån

10 3.Genomförandefasen Vad ska fokus ligga på? - Uppmärksamhetsstyrning Påminnelseord (tex. rytm, fart, glid, rör på fötterna) Passiv koncentration (flyt – inte för mycket fokus på tekniken) Fortsatt spänningsreglering och målbilder Fokus på processmål

11 Kommunikation under tävling Sändare Mottagare KodningKodning TolkningTolkning BUDSKAP Feedback Kontext

12 Kommunikation under tävling Verbala budskap  Röstkarakteristik  Välj rätt tidpunkt Icke verbala budskap  Hållning  Gester  Kroppsposition – närhet  Beröring  Ansiktsuttryck

13 Kommunikation under tävling : praktiska riktlinjer Äg ditt eget meddelande Var komplett och specifik Fokusera på en sak i taget Ge stöd Var konsekvent med icke-verbala budskap Förstärk upprepade gånger Leta efter feedback på att ditt meddelande tolkades korrekt Använd stödjande beteende när du lyssnar Använd bekräftande beteenden när du lyssnar Använd både verbalt och icke-verbalt beteende när du lyssnar  Ex. på icke-verbalt beteende: ÖgonkontaktAnsiktsuttryckKroppsställningNärhet SÄNDA TA EMOT

14 Reservplanen/refokusering Saker som kan hända Hur vill jag reagera? Åtgärder för att refokusera Huvudplan Reservplan Störningar Huvudplan

15 4. Debriefing Timing Timing Vad gick bra? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad gick mindre bra? Hur kan vi använda detta i framtiden? Hur kan vi använda detta i framtiden?  Tankar  Känslor  Beteenden Beteendeanalys och checklistor Beteendeanalys och checklistor

16 Beteendeanalys Uppskatta hur ditt eget, ledarnas och klubbmedlemmarnas beteende/inställning var under tävlingen, på en skala mellan 1-10 (10 = bäst) Beteende/inställningJag självKlubbmedlemmar Hade bra förberedelser innan tävlingen____________ Vågade och visade mod/självförtroende____________ Hjälpte varandra____________ Visade glädje____________ Snackade positivt under tävlingen____________ Snackade konstruktivt under tävlingen____________ Gav 100% hela tävlingen____________ Tog ansvar____________ Visade positivt kroppsspråk____________ Jag bedömer Ledarnas agerande Positiv ”go” på bänken___________ Konstruktivt snack___________ Kroppsspråk___________ Deltagande från klubbmedlemmar___________ Jag är: AktivLedare (ringa in) Tävlingsdatum:____________

17 Checklista för prestationstillfällen Instruktioner: Det finns inga rätta eller felaktiga svar, du gör detta för att få ett bättre grepp om förhållandet mellan ditt eget psykologiska tillstånd och din prestation. Innan du fyller i checklistan ska du tänka tillbaka på din prestation. Försök att föreställa dig detta tillfälle så klart och tydligt som möjligt. Fokusera också på hur du kände dig och vad du tänkte på vid det här tillfället. Låt detta ta lite tid, ta åtminstone 5 minuter på dig för att försöka återskapa den här dagen i ditt sinne. Efter detta kan du fylla i checklistan nedan. Datum: Presterade extremt bra1234567Presterade extremt dåligt Helt rätt spänning1234567Extremt nervös Extremt självsäker1234567Inte alls självsäker Extremt motiverad1234567Inte alls motiverad Total kontroll1234567Ingen kontroll alls Automatiskt1234567 Mycket tänkande/grubblande Rätt spända muskler1234567Överspända muskler Extremt energisk1234567Extremt uttröttad Positivt inre samtal1234567Negativt inre samtal Extremt roligt1234567Inte roligt alls Fokuserad koncentration1234567Ofokuserad Utan ansträngning1234567Mycket stor ansträngning Hög energi1234567Låg energi Vad kan jag göra för att sänka mina siffror? Vad gör jag idag? Vad är viktigt att behålla? Kan jag utveckla något i mina föreberedelser?

18 Kontakt Sverker Bengtsson sverker.bengtsson@mah.se Tel.: 0733-120860


Ladda ner ppt "Mental förberedelse - före, under och efter tävling."

Liknande presentationer


Google-annonser