Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vs..

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vs.."— Presentationens avskrift:

1 Vs.

2

3 Skapa laganda i en individuell idrott

4 Individen och gruppen Människan är och har alltid varit en flockvarelse. Individen formar gruppen och gruppen formar individen Grupp – ”Två eller flera personer som interagerar med varandra så att varje person påverkar och blir påverkad av övriga.”

5 Individuella idrotter
Individuella idrotter tränar i grupp eller individuellt, medan lagidrotter huvudsakligen tränar i grupp. Individuella idrotter tävlar individuellt och har individuella resultat, som kan vara en del av ett lagresultat. Individuella idrottare har ofta nära kontakt med tränare och lagidrottare har oftast närmare kontakt med lagkompisarna. Inom individuella idrotter är det oftast lägre samstämmighet mellan individernas egna mål och lagets mål. Individuella idrottare kan vara relativt oberoende av varande i speciella tävlingssammanhang och stark konkurrens kan råda.

6 There is no I in Team… ”en samling människor som har ett gemensamt mål och som måste samarbeta för att uppnå det” But there is an I in WIN… Michael Jordan

7 Laganda och lagsammanhållning
”Det totala kraftfält som får medlemmarna att stanna kvar i gruppen” Att känna sig meningsfull Ett gott kommunikationsklimat Uppmuntran och socialt stöd Få löparna att tro på sig själva och lagets samlade förmåga.

8 Igår med Milou Glädje Utvecklande Gemenskap Möjligheter Kamratskap
Möjligheter Kamratskap Allas rätt att få vara med Respekt Kreatvitet

9 Frågor att diskutera? Vad är laganda för dig?
Vill vi ha en god lag- eller gruppsammanhållning? På vilket sätt kan en god laganda hjälpa mina löpare? Vilka är fördelarna med att jobba som ett lag? Finns det några fallgropar?

10 Hur gör du? Hur bemöts deltagarna när de kommer till träningen av dig som ledare? Hur avslutas träningarna? Gemensamt? På vilket sätt kommunicerar du under träningen och hur uppfattas du som ledare av dina löpare?

11 Skapa laganda – från jag-fokus till laganda

12 5 grundpelare för laganda:
Gruppen en otroligt viktig motivationsfaktor – I såväl individuell som lagbaserad idrott 5 grundpelare för laganda: - Samstämmiga värderingar Introducera alla för grundidéerna i kap 2,3 och 4 - Ritualer (”Ringen”, hejaramsor mm) - Gemensamt språk (ex Triggerord) - Öppen dialog (undvik envägskommunikation) - Familjekänsla (alla tar hand om varandra)

13 Samstämmiga värderingar
bygger dels på vad man inom laget anser är viktigast i ens idrottsutövande, och vad man därefter kommit fram till att man ska sätta upp för mål. Det är viktigt att man tar sig tid att diskutera detta inom gruppen, för att se till att alla är på samma våglängd. Tränarens värderingar i praktiken (ex passa tider, bråka med domarna).

14 Ritualer Laganda handlar om agerande: hur vi gör saker och ting.
En ritual när vi lämnar omklädningsrummet eller när vi ska starta tävlingen. Gemensamt peptalk och prata om vi när vi tävlar individuellt. Exempelvis Time-outs i basket. ”Plocka upp” någon som ramlar ner.

15 Gemensamt språkbruk Att utveckla ett lagspråk och ett gemensamt språkbruk, där alla vet vad som menas och som återspeglar och förstärker överenskomna värderingar, hjälper till att bygga upp lagandan. Ord som triggar (nyckelord) ”Samuraj” eller ”Carl Lewis”

16 Öppen dialog Vill man ha en kultur, där varje individ tänker själv och tar ansvar, ska de aktiva vara med och formulera sina egna mål och lära sig ”tränar-tänk”. ”Creating a player means that sometimes you stand in front of them and sometimes stand behind them. The hard part is to know when to do what.” De lär sig ta ansvar när de själva är med och bestämmer.

17 Familjekänsla Att skapa en kultur, där barnen och ungdomarna kan känna sig villkorslöst accepterade, som de skulle vara i en idealisk familj, kan hjälpa dem att fokusera sin känslomässiga energi på att försöka utvecklas och även hjälpa sina lagkamrater att utvecklas, istället för att oroa sig för hur det ska gå.

18 Hur kan jag skapa bra laganda
Förstärk gruppens identitet genom symboler, kläder, ritualer (Att veta att du har laget som står bakom dig i alla väder)och sociala aktiviteter. Undvik smågrupper för det kan skapa konflikter. Genomför regelbundna personliga samtal med löparna.

19 Du som ledare är nyckeln
Se alla i gruppen. Christoffer kunde göra judorullningar. Få alla att känna sig speciella och att de har en viktig del i laget. Tänk på att tillstånd smittar.


Ladda ner ppt "Vs.."

Liknande presentationer


Google-annonser